top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Israel Aerospace Industries zal de eerste astronomische observatiesatelliet van Israël ontwikkelen


Foto IAI


Israel Aerospace Industries (IAI) heeft een overeenkomst getekend met het Weizmann Institute of Science en het Israëlische Ministerie van Wetenschap, waaronder het de ULTRASAT (Ultraviolet Transient Astronomy Satellite), de eerste astronomische observatiesatelliet van Israël, zal ontwerpen, ontwikkelen en bouwen.


De satelliet, die baanbrekende en unieke technologische mogelijkheden bevat, zal worden ontwikkeld door IAI, dat uitgebreide ervaring heeft met observatiemissies vanuit de ruimte, zowel voor militaire als civiele toepassingen, samen met partners in Israël en elders, zoals Elop, DESY (het Duitse Electron Synchrotron) en NASA, die de satelliet de ruimte in zullen lanceren.


DESY en NASA nemen ook deel aan het wetenschappelijk onderzoeksprogramma.

ULTRASAT wordt in 2026 gelanceerd om ruimteobservaties uit te voeren en het universum in het ultraviolette (UV) deel van het spectrum in beeld te brengen.


De belangrijkste wetenschappelijke missie van de satelliet is de detectie van voorbijgaande astronomische gebeurtenissen, die plaatsvinden in een korte astrofysische tijdsperiode, zoals supernova-explosies. Door deze gebeurtenissen snel te identificeren en vroegtijdig te waarschuwen, kan er wetenschappelijk onderzoek naar worden gedaan en kunnen de complexe fysische theorieën over de vorming van het universum worden aangepast, iets wat tegenwoordig niet mogelijk is wanneer stergebeurtenissen willekeurig worden gedetecteerd.


De ULTRASAT-satelliet zal in een geostationaire baan (zo'n 36.000 km van de aarde) worden geplaatst, op een punt dat continu contact met het grondstation op IAI mogelijk maakt. De gegevens die door de satelliet worden waargenomen, worden continu naar het grondstation verzonden en onmiddellijk voor analyse doorgestuurd naar het Weizmann Institute, dat alle wetenschappelijke partners op de hoogte zal stellen van elke ontdekking.


De overeenkomst voegt zich bij een lange en indrukwekkende lijst van IAI's recente prestaties op het gebied van ruimtevaartactiviteiten, waaronder de succesvolle lancering van de EROS C3 elektro-optische satelliet, de ontwikkeling van 's werelds eerste dual-payload observatiesatelliet (OPTSAR550) die radar en optische beelden combineert in één satelliet, en werken aan de volgende communicatiesatelliet van de staat Israël – DROR 1.


Shlomi Sudri, VP & General Manager van IAI's Space Division: “Israel Aerospace Industries is er trots op om nogmaals te laten zien dat de lucht niet de limiet is en dat alomvattende en uitgebreide activiteit in de ruimte niet het enige voorrecht is van de supermachten van de wereld. Als Israëls 'ruimtehuis' laten IAI's opgebouwde kennis, technologische mogelijkheden en ervaring in ruimtegerelateerde programma's er geen twijfel over bestaan dat de ULTRASAT-satelliet zal slagen in zijn missie en zal dienen als een zeer belangrijk wetenschappelijk instrument dat de staat zal positioneren van Israël in de voorhoede van 's werelds ruimteonderzoek. De Space Division, die het project leidt, heeft het voordeel van de beste werknemers, professionals in hun vakgebied, en zij zijn het die het bedrijf tot prestaties brengen die de verbeelding te boven gaan, zoals we ook verwachten in het ULTRASAT-programma.”


Professor Eli Waxman, een astrofysicus aan het Weizmann Institute of Science, en hoofdonderzoeker van het ULTRASAT-programma: “Dit is een baanbrekend wetenschappelijk project, dat Israël in de voorhoede plaatst van wereldwijd ruimteonderzoek. Erkenning van de belangrijke wetenschappelijke bijdrage van deze missie heeft ertoe geleid dat toonaangevende internationale organisaties, zoals NASA en het Duitse onderzoeksinstituut DESY, zich als partners hebben aangesloten bij dit door Israël geleide programma. Ze investeren aanzienlijke middelen in zowel de lancering van de satelliet als in het bouwen van de camerasensor, in ruil voor actieve betrokkenheid bij het programma en toegang tot de wetenschappelijke resultaten.”


Het beperkte aantal astronomische observatiesatellieten dat tot dusver in de ruimte is gelanceerd, heeft wetenschappers in staat gesteld nieuwe fenomenen te onderzoeken en te ontdekken, zoals donkere materie en donkere energie, die het grootste deel van het volume van het universum uitmaken - hoewel hun samenstelling onduidelijk is.


Bovendien hebben deze satellieten geleid tot de ontdekking van nieuwe planeten, met vergelijkbare kenmerken als die van de planeet Aarde, en hebben ze bijgedragen aan vele aspecten van wetenschappelijk onderzoek. Nu, met het begin van de ontwikkeling van de ULTRASAT-satelliet door IAI, wordt een uniek nationaal wetenschappelijk programma gelanceerd, een programma dat de staat Israël binnen een paar jaar een krachtig wetenschappelijk instrument in de ruimte zal bieden. De bijdrage van de satelliet zal naar verwachting op wereldschaal zijn.


42 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page