top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

KKL-JNF gaat in plaats van nieuwe projecten, ondersteuning en herstel verlenenAls gevolg van de oorlog en in overeenstemming met de behoeften die ontstonden, zijn de projecten die KKL-JNF moest ondersteunen bijgewerkt. Er zal door KKL-JNF 1,4 miljard Shekel (€ 342 miljoen) worden verstrekt voor ondersteuning en herstel in plaats van voor andere doeleinden.


Toen de oorlog uitbrak, besloot het bestuur van KKL-JNF de activiteiten van de organisatie te concentreren op de wederopbouw van het Israëlische thuisfront.


Om deze reden heeft KKL-JNF het Israëlische Ministerie van Financiën benaderd om een ​​in mei van dit jaar ondertekende overeenkomst tussen KKL-JNF en de regering aan te passen zodat het door KKL-JNF gegeven geld aan dit doel zal worden besteed.


In overeenstemming hiermee zal het geld worden besteed aan een verscheidenheid aan activiteiten en projecten, waaronder gezondheidszorg: het beschermen van ziekenhuizen, noodvoorraden, versterking van de geestelijke gezondheidscentra, extra verplegend en noodpersoneel; onderwijs: creatie van educatieve omgevingen voor evacués,


kinderdagverblijven voor evacués, psychologische diensten, informeel onderwijs; landbouw: noodvoorraden, bescherming voor boeren, hulp aan boeren en prikkels voor werknemers; welzijn: evacuatie van welzijnsvoorzieningen van de frontlinies naar veilige gebieden, hulp aan welzijnsbureaus en het publiek; werkgelegenheid: werkgelegenheidsprogramma's voor geëvacueerden, hulp bij kinderopvang.


Daarnaast zal 590 miljoen Shekel (€ 144 miljoen) uit de overeenkomst worden besteed aan de versterking van de Israëlische samenleving en economie op de gebieden waar KKL-JNF over de kennis, ervaring en bekwaamheid beschikt, waaronder landbouwopleiding,

ontwikkeling in Druzen-steden, planning en ontwikkeling van dorpen, rioolafvoer projecten, het voorbereiden van landbouwwegen, het voorbereiden van veiligheidswegen en meer.

KKL-JNF-voorzitter, Ifat Ovadia Luski : "KKL-JNF is er trots op leiding te kunnen geven aan het rehabilitatieproject voor het Israëlische thuisfront. Sinds het begin van de oorlog staat KKL-JNF de bewoners van de Gaza-envelop, de evacués en de soldaten bij, De belangrijkste hulp van KKL-JNF zal bijdragen aan de wederopbouw van de verwoeste steden, de huisvesting en het opzetten van onderwijs- en welzijnsdiensten voor de geëvacueerden, de bescherming van ziekenhuizen en boerderijen, en de aanschaf van nood- en medische voorzieningen. We zullen uiteraard naast de autoriteiten, de bewoners en de veiligheidstroepen blijven staan. Samen, met gezamenlijke inspanning, zullen we betere dagen bereiken in Israël.'

265 weergaven0 opmerkingen
bottom of page