top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

KKL – JNF leidde een internationale sessie op de VN-klimaatconferentie COP27


Foto KKL-JNF


KKL–JNF leidde een internationale sessie in samenwerking met de Republiek Tsjaad en de CABI-organisatie, waarin kwesties werden besproken van beoordelingen voor extreme klimaten met betrekking tot bodembehoud, landbouwbeheer in een veranderend klimaat en meer, als onderdeel van een speciaal VN-side-event op COP27.


De sessie werd geleid door Dr. Doron Markel, Chief Scientist van KKL-JNF, en panelleden waaronder mevrouw Anat Gold, KKL-JNF's Director of Central Region, Dr. Michael Sprintsin, KKL-JNF Forest Engineer of the Western Negev, Mr. Jonathan Casey, CABI Climate Change Manager, mevrouw Nicole Ndoubayo, Deputy General Manager, en de heer Beguy Djimounoum, Director of Export Services, ANIE (Tsjaad).


De sessie behandelde beoordelingen voor extreme klimaten met betrekking tot bodembehoud, landbouwbeheer in een veranderend klimaat, stadsbosbouw en meer. Onder de sprekers hield mevr. Anat Gold, KKL-JNF's directeur van de centrale regio, een lezing over stedelijke bebossing - van aangetaste wadi's tot bloeiende parken en sprak over het herstel van aangetaste gebieden in het hart van nederzettingen in droge gebieden en hun terugkeer naar natuur en algemeen belang.


Dr. Michael Sprintsin, KKL-JNF's Forest Engineer van de Westelijke Negev sprak over het behoud en herstel van woestijngebieden die in de loop der jaren beschadigd zijn geraakt door niet-gereguleerd landbouwgebruik. Dr. Sprintsin heeft ook de bijdrage van het bos aan het herstel van aangetaste gebieden, plantmethoden, behandeling en de bijdrage van het bos aan het publiek en het milieu gepresenteerd.


Dr Doron Markel, hoofdwetenschapper, KKL-JNF:" De meeste klimaatvoorspellingsmodellen in het Midden-Oosten tonen een stijging van de temperaturen, een verkorting van de neerslagperiode en een toename van de frequentie van extreme gebeurtenissen. Wat betreft de regionale verspreiding van de regen, is de richting een afname van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag in het zuiden en noordoosten van Israël.


Een van de betekenissen is de opkomst van de woestijngrens in het noorden. KKL - JNF is gespecialiseerd in bebossing en bodembescherming in semi-aride gebieden die Israëls reactie op dit risico zou kunnen zijn. Het is waar dat de klimaatcrisis ons verplicht om de overgang naar hernieuwbare energiebronnen te bevorderen, maar in de eerste plaats om het bos in Israël te behouden als een middel dat leidt tot atmosferische koolstofvastlegging en om het gevaar van woestijnvorming tot een minimum te beperken.


Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund (KKL-JNF) is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die opereert als de National Forest Service in Israël. KKL-JNF, meer dan 120 jaar geleden opgericht, wordt beschouwd als een van 's werelds oudste organisaties die actief zijn op het gebied van milieuoplossingen, bosbouw en brandbeveiliging.46 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page