top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

KKL-JNF opent het Israel Climate Center om de klimaatcrisis te bestrijden


Foto via ISRAEL21c


Sinds 1901 heeft Keren Kayemeth LeIsrael (KKL-JNF) het land Israël ecologisch en sociaal ontwikkeld en gewerkt aan het verbeteren, beschermen en behouden van de natuurlijke hulpbronnen zoals bossen en waterwegen.


Een van de grootste uitdagingen waar de organisatie tegenwoordig voor staat, is de klimaatverandering , die extreme weersomstandigheden, wereldwijde waterschaarste en bosbranden veroorzaakt.


Als reactie hierop heeft KKL-JNF een nieuwe klimaateenheid opgericht die bestaat uit twee afdelingen: een afdeling die zich richt op grootschalige klimaatinitiatieven en klimaatinnovatieprojecten zoals hernieuwbare energie en energie-efficiëntie; de andere richt zich op training en kennisoverdracht naar klimaatleiderschap in publieke lichamen.


KKL-JNF-voorzitter Ifat Ovedia Luski zei tegen ISRAEL21C dat het Israel Climate Center gemeenten en lokale en regionale raden zal helpen bij het aanpakken van de problemen die voortvloeien uit de crisis.


"Tegelijkertijd zal het instrumenten bieden om het belang van de natuur en het milieu over te brengen op de jongere generatie, en om het vermogen van elk individu om op dit gebied invloed uit te oefenen, te verspreiden", zei ze.

42 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page