top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

KKL-JNF wees meer dan NIS 11 miljoen toe aan academici uit verschillende vakgebieden


Foto Yossi Zeliger / KKL-JNF


Woensdag vond in Hula Forest een feestelijke ceremonie plaats waarbij beurzen aan studenten werden uitgereikt, waarbij KKL – JNF in totaal NIS 11.854.000 miljoen (€ 3.3 miljoen) aan studentenbeurzen aan 650 studenten toekent. De toegekende beurzen omvatten beurzen voor studie, wonen en werken, voor studenten die zich ertoe verbinden in de periferie te blijven voor klimaatstudies, technologie en meer.


KKL - JNF biedt jaarlijks studiebeurzen aan studenten. De doelgroep voor de steun verandert elk jaar, evenals de criteria om in aanmerking te komen. Financiering is meestal gebaseerd op de sociaaleconomische status van de studenten en ondersteunt ook bevolkingsgroepen zoals nieuwe immigranten of studenten met een handicap. Ook legt de stichting de nadruk op het verstrekken van perifere beurzen, die bedoeld zijn voor studenten die in Galilea of ​​de Negev wonen of voor degenen die studeren aan academische instellingen in die gebieden. Soms zijn er ook projecten waarbij studenten worden aangemoedigd die ervoor kiezen om na hun studie in de Negev of Galilea te gaan wonen, met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van die gebieden.


Onder KKL-JNF-donoren:

The Bender Fund : een gezamenlijk programma met KKL-JNF in Duitsland, geschikt voor studenten met sociaaleconomische behoeften die scheikunde, geneeskunde, natuurkunde en techniek studeren. De steun werd verleend aan studenten voor bachelor-, master-, doctoraats- en ingenieursstudies.


KKL-JNF's programma ter versterking van de Negev en Galilea: steun voor niet-gegradueerde studenten om studies in de periferie aan te moedigen. De hulp is verdeeld in twee activiteiten, een aan het begin van het schooljaar en een jaar na het afstuderen, voor studenten die blijven werken en wonen in Galilea of ​​de Negev. De steun werd gegeven aan studenten in het laatste jaar van hun bachelordiploma, die een volledige militaire dienst of nationale dienst vervulden en een hoog puntengemiddelde presenteerden tijdens de jaren van de graad.


Fonds Siyobtzi : In dit fonds werden beurzen aangeboden aan nieuwe allochtone studenten uit Franstalige landen, waaronder Frankrijk, Marokko, Tunesië, Zwitserland en België. De steun wordt gegeven aan degenen die studeren voor een ingenieursdiploma of een academische graad. De voorkeur gaat uit naar studenten voor vakken als informatica, techniek, natuurwetenschappen of biotechnologie. Ook werd prioriteit gegeven aan studenten die zonder hun ouders in Israël verblijven, aan studenten met een lage sociaaleconomische status en aan degenen die militaire of nationale dienstplicht hebben vervuld.


Philosophy Foundation : De Philosophy Foundation biedt onderzoeksbeurzen aan afgestudeerde studenten op het gebied van filosofie, die werken aan de promotie van het veld in Israël. Prioriteit wordt gegeven aan onderzoeksstudenten, voor een masterdiploma of een derde graad, die wonen of studeren in Galilea of ​​de Negev, of onderzoeksthema's die relevant zijn voor die regio's. Ook is de omvang van de steun vergroot naar aanleiding van de Coronacrisis, met als doel onderzoekers te helpen in de uitdagende periode en hun onderzoek te ondersteunen.


Marx Foundation : De Marx Foundation is opgericht om kunstenaars en mensen met een handicap te ondersteunen en om het culturele veld in Israël te promoten. Studenten met autisme zijn in de loop der jaren opgenomen in de populaties die door dit fonds worden ondersteund. De criteria veranderen van tijd tot tijd en worden bepaald door de donoren. De prijs wordt uitgereikt tijdens een ceremonie waarvoor de studenten zijn uitgenodigd.


Bowman Foundation : De Bowman Foundation biedt hulp aan nabestaanden broeders en zusters, in samenwerking met de General Guardian. Het fonds is vernoemd naar wijlen Nikola Bauman, die zijn fortuin naliet aan nabestaanden in Israël. Het is een speciaal hulpmiddel voor niet-gegradueerde studenten van wie de broers of zussen zijn omgekomen, en in overeenstemming met de registratie bij het Ministerie van Defensie.


Ronnie Vinnikov, Head of Resources Development and External Affairs bij KKL-JNF: "Deze ceremonie is de beste illustratie om te laten zien dat KKL-JNF niet alleen praat over het versterken van de jongere generatie, maar op een tastbare en zinvolle manier handelt, veel middelen investeert, denkt en steunt de jongere generatie in de sociale en geografische periferie van de staat Israël"


34 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page