top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Meer dan 2,6 miljoen Israëli's leven in armoede


Overhandiging van het rapport aan president Herzog. Foto GPO


Volgens het maandag aan preisent Herzog aangeboden rapport van de NGO Latet, Israëls grootste non-gouvernementele organisatie tegen armoede leven niet minder dan 2.627.000 mensen in Israël in armoede.


Het zijn kille cijfers, maar er schuilt een enorme tragedie achter in wat er in het hightech land van de wereld plaatsvindt. Iets wat je niet zou zeggen wanneer je in Tel Aviv of Netanya, de Ferrari's, Lamborghini 's, Mercedessen en Porsches, bij bosjes langs ziet rijden.


Uit het rapport van de Latet NGO blijkt dat dit aantal 27,8% uitmaakt van de gehele bevolking van Israël. Minstens 1.176.000 van dat aantal zijn kinderen.


Bovendien zou 27,7% (830.000) van de huishoudens in Israël in economische nood verkeren, een toename van 131.000 gezinnen vergeleken met de cijfers van voor de pandemie.


Uit de gegevens van het rapport blijkt dat het percentage Israëlische huishoudens dat bijna armoede nadert 20,1% bedraagt ​​- vergeleken met 14% vóór de pandemie. Er is echter een lichte daling in de telling ten opzichte van 2021, toen dat aantal 23,6% bedroeg.


Bovendien leven 680.475 (21,1%) van de Israëlische gezinnen in voedingsonzekerheid, waarvan 312.825 (9,7%) in ernstige voedingsonzekerheid leven.


Uit de gegevens blijkt dat ondanks het extra pensioen voor ouderen, dat bedoeld was om alle senioren boven de armoedegrens van het National Insurance Institute of Israel te plaatsen, 75,6% van de gepensioneerden in de facto armoede leeft.


Het rapport laat ook zien dat 69,4% van de senioren in voedingsonzekerheid leeft, van wie 36,5% in ernstige voedingsonzekerheid verkeert. Ongeveer 60,9% van de senioren zegt dat ze het kopen van medicijnen of het betalen voor medische behandelingen hebben opgegeven omdat ze het simpelweg niet kunnen betalen.


Daarnaast wijst het rapport ook op ongelijkheid in onderwijskansen. Ongeveer 57,5% van de gezinnen met kinderen van 0 - 3 jaar, die in aanmerking komen voor financiële steun, slaagden er niet in hun kinderen in te schrijven voor een onderwijsinstelling omdat ze niet aan de betalingsvereisten konden voldoen - een stijging van 25,5% ten opzichte van 2020.


Minstens 72,6% zei dat ze vanwege economische moeilijkheden gedwongen waren de aankoop van basisonderwijsmateriaal en schoolboeken voor hun kinderen op te geven.


Ongeveer 78,6% van de kinderen van wie de familie in de bijstand zit, kan niet meedoen aan buitenschoolse activiteiten, waaronder schoolreisjes, omdat hun ouders deze niet konden betalen. Ongeveer 38,4% zei ook dat hun kinderen hun maaltijden moesten verkleinen of een maaltijd moesten overslaan omdat ze niet genoeg voedsel konden kopen.


Ten slotte lijdt 76,7% van de Israëli's in de bijstand aan ten minste één chronische ziekte, en 68,4% werd gedwongen de aankoop van medicijnen of medische zorg stop te zetten omdat ze deze niet konden betalen.
83 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page