top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Minister van Defensie Gantz wijst drie PFLP-gelieerde groepen aan als terroristische organisaties


Minister van Defensie Gantz. Foto GPO


Als onderdeel van de voortdurende inspanningen om het terrorisme te bestrijden, met name met betrekking tot het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), heeft minister van Defensie Benny Gantz woensdag de volgende organisaties aangemerkt als terroristische organisaties: "Unie van Palestijnse Vrouwencomités", "Bisan" en "ADDAMEER". De aanwijzing is bij wet bekrachtigd door de staat Israël.

De drie organisaties, die dienstdoen als afdelingen van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), gingen niet in beroep tegen hun oktober 2021 gedane aanwijzing als terroristische organisaties in Israël.

Tegelijkertijd wees de generaal van het Centrale Commando van de IDF de beroepen van tafel die door de drie organisaties in Judea en Samaria waren ingediend, evenals de beroepen die waren ingediend door twee andere organisaties - "Al-Haq" en "Defense for Children International - Palestine (DCI-P )”, tegen hun aanduidingen als terroristische organisaties.

Alle organisaties in kwestie opereren onder dekking en in opdracht van de PFLP in Judea en Samaria, maar ook in het buitenland.

De organisaties opereren onder het mom van het uitvoeren van humanitaire activiteiten om de doelen van de PFLP-terroristische organisatie te bevorderen, de organisatie te versterken en agenten te rekruteren. Ze helpen ook bij het werven van fondsen voor de terroristische organisatie via verschillende methoden, waaronder vervalsing en fraude.

De vijf organisaties worden gecontroleerd door de PFLP, hebben PFLP-medewerkers in dienst in management- en veldfuncties en opereren om hun banden met de terroristische organisatie te verbergen, uit angst voor de veiligheidsdiensten in Israël en in de landen waar ze fondsen werven.

Het aanwijzen van deze organisaties en hun blootstelling als takken van de terroristische organisatie PFLP is onderdeel van de gezamenlijke inspanning van de ISA, het Nationaal Bureau voor Terrorismebestrijding (NBCTF) van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na Gantz's herbevestiging van de NGO-terreuraanduidingen van oktober 2021, merkte professor Gerald Steinberg, voorzitter van NGO Monitor, op:


"De herbevestiging door het Ministerie van Defensie van de NGO-terreuraanduidingen van oktober 2021 is een reactie op de Europese weigering om met het bewijsmateriaal om te gaan. Zelfs zonder enige geheime informatie laat de door NGO Monitor gepubliceerde open source-informatie duidelijk de verbanden zien tussen de PFLP en de door Europa gefinancierde NGO's. En deze kwestie zal niet verdwijnen. De vraag is hoe Israël zal reageren als de Europese regeringen proberen de financiering voor het NGO-netwerk van de PFLP te herstellen."


64 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page