israelnieuws israelnieuws
top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Ministerie van Volksgezondheid lanceert een “Innovatieprogramma voor gezondheidsorganisaties”


Minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz. Foto GPO


Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid, de Israëlische Innovatieautoriteit en het hoofdkantoor van het National Digital Israel Initiative in het ministerie van Economie en Industrie zullen ongeveer NIS 55 miljoen (€ 16 miljoen) verstrekken aan gezondheidsorganisaties voor het opzetten van infrastructuur ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van digitale gezondheid.


Het nieuwe ondersteuningsprogramma is bedoeld om innovatieve gezondheidsdiensten in het Israëlische gezondheidssysteem te promoten en om de reikwijdte van samenwerkingen op basis van gezondheidsgegevens en -informatie die voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden kunnen worden gebruikt, aanzienlijk uit te breiden.


Onderzoek en ontwikkeling van innovatieve technologieën in de gezondheidssector wordt uitgevoerd in samenwerking tussen de industrie, onderzoeksinstellingen en gezondheidsorganisaties.


Om innovatieve gezondheidsdiensten in het Israëlische gezondheidssysteem te bevorderen en de ontwikkeling van deze industrie in Israël mogelijk te maken, moeten deze samenwerkingen efficiënt, snel en tegen concurrerende kosten werken.


Deze samenwerkingen vereisen dat de gezondheidsorganisatie over de juiste capaciteit en infrastructuur beschikt om op data gebaseerde R&D te bevorderen: toegankelijkheid van informatie, planning en uitvoering van onderzoek, analyse van gegevens in een klinische context, uitvoering van klinische proeven en meer.


Samenwerkingen zijn niet beperkt tot toegang tot onderzoek informatie. Wereldwijde concurrentiemandaten om het gebruik van gegevens en digitalisering in interventionele klinische onderzoeken verder uit te breiden en te intensiveren, om het voordeel van Israël als een sterk en innovatief volksgezondheidssysteem te behouden.


Slim gebruik van data heeft meerwaarde vanaf de ontwerpfase van het experiment, het identificeren van potentiële deelnemers, efficiënte werving van deelnemers, digitale koppeling van data direct vanuit het klinische dossier aan het ondernemersdossier en meer. Het bevorderen van deze samenwerkingen vereist continue investeringen in infrastructuur en relevant personeel, een investering die gezondheidsorganisaties moeilijk kunnen toewijzen in de bestaande realiteit.


Daarom lanceren de Israel Innovation Authority, het ministerie van Volksgezondheid en het National Digital Israel Initiative een programma om gezondheidsorganisaties in Israël te ondersteunen bij het opzetten/uitbreiden van speciale eenheden die samenwerking zullen bevorderen en om de nodige infrastructuur te bouwen.


Het voorgestelde investeringsmodel biedt grote flexibiliteit voor organisaties om een ​​programma op te bouwen dat hun relatieve voordelen benut, om een ​​concurrentievoordeel voor Israël te creëren, gezondheidsorganisaties in staat te stellen het aantal samenwerkingen aanzienlijk uit te breiden en oplossingen te creëren voor moeilijke problemen waarmee het gezondheidssysteem in Israël wordt geconfronteerd en wereldwijd.


Zo maakt het programma bijvoorbeeld investeringen mogelijk zoals: het opzetten van geavanceerde virtuele onderzoek omgevingen die inspelen op de behoeften van het onderzoek, met behoud van een hoge standaard van gegevensbeveiliging en privacy; investering in data-optimalisatie en standaardisatie (bijvoorbeeld FHIR-standaard); infrastructuur voor het verzamelen en creëren van nieuwe gegevens die momenteel geen deel uitmaken van de klinische portefeuille; slimmer gebruik van gegevens in klinische onderzoeken; ontwikkeling van NLP-tool; sandbox die de gegevens in de onderzoek omgeving simuleert en meer.


Deze voorbeelden worden gespecificeerd in de oproep tot het indienen van voorstellen, maar dit programma biedt gezondheidsorganisaties flexibiliteit om zelf te onderzoeken welke infrastructuur ontbreekt, en om aantrekkelijke programma's aan te bieden die onderzoek en ontwikkeling in Israël zullen bevorderen.


Als onderdeel van dit programma worden gezondheidsorganisaties ook aangemoedigd om te overwegen gezamenlijke programma's in te dienen bij verschillende organisaties die samen unieke waarde zullen bieden. Zo kan er geïnvesteerd worden in infrastructuur die gedistribueerd onderzoek in meerdere organisaties samen mogelijk maakt, standaardisatie van informatie tussen organisaties of andere infrastructuur die langdurige samenwerkingen tussen zorgorganisaties mogelijk maakt.


De nadruk in dit programma ligt ook op het serviceniveau dat in het kader van de samenwerkingen aan onderzoekers wordt geboden. De gezondheidsorganisaties die de subsidie ​​ontvangen, moeten snelle kanalen voor betrokkenheid creëren en kunnen daarom toegewijd personeel in dienst hebben dat de samenwerking tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsfasen zal helpen bevorderen.


Minister van Volksgezondheid Nitzan Horowitz, zei: “Israëlische gezondheidsorganisaties hebben onlangs indrukwekkende capaciteiten getoond om innovatie in een snel tempo te omarmen en te implementeren en zich aan te passen aan een nieuwe wereld. Dit vermogen willen we verder versterken en koesteren. Israël kan zeker het voortouw nemen bij de implementatie van innovatie in het gezondheidssysteem, maar dit vereist investeringen in onderzoek infrastructuur en toegewijde mankracht. Israëlische gezondheidsorganisaties zijn een bron van kracht voor de Israëlische economie, en dit is vandaag ook duidelijk voor de Israëlische regering. We stimuleren en versterken de nauwe samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, de Israel Innovation Authority en het hoofdkantoor van het National Digital Israel Initiative van het ministerie van Economie en Industrie.”
30 weergaven0 opmerkingen
bottom of page
israelnieuws