top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Na onderzoek geeft IDF fouten toe en berispt officieren in dood drie militairen aan Egyptische grens


De drie vermoorde militairen. Foto IDF-woordvoerder


Het onderzoek naar de moord door een aanvaller die via de Egyptische grens op zaterdag 3 juni 2023 Israël binnen kwam, waarbij de drie militairen Lia Ben Nun, Ori Izhak Iluz en Ohad Shimon Dahan werden gedood, werd deze week gepresenteerd aan de Chief van de Generale Staf, LTG Herzi Halevi, door de commandant van het Zuidelijk Commando, Generaal-Majoor Eliezer Toledano, en de commandant van de 80th Edom Division, Brigade-Generaal Itzik Cohen.


Uit het onderzoek bleek dat de Egyptische politieagent via een veiligheidsovergang in het Egyptische grenshek op Israëlisch grondgebied infiltreerde en het vuur opende op Iluz, een commandant van het Bardelas-bataljon, en op Ben Nun, een soldaat van het Bardelas-bataljon, terwijl ze een verdedigingsactiviteit in het gebied uitvoerden. Daarbij kwamen beide soldaten om het leven.


Een paar uur later werd de aanvaller geïdentificeerd en opende hij van een afstand het vuur op IDF-soldaten. De soldaten reageerden met tegenvuur. Tijdens het vuurgevecht kwam Dahan om het leven en raakte een andere soldaat licht gewond. Na de eerste confrontatie met de aanvaller gingen de brigadecommandant en zijn soldaten het gevecht aan en werd de aanvaller geneutraliseerd.


Uit het onderzoek bleek dat de belangrijkste redenen die het incident mogelijk maakten, de veiligheidsdoorgang in het grenshek was, die slechts verborgen maar niet afgesloten was, en de lage kwaliteit van de uitvoering van het beginsel van veiligheid en defensie in het grensgebied.


Daarnaast werd vastgesteld dat de prioriteiten tussen voorbereiding op vijandige of terroristische activiteiten en voorbereiding op het omgaan met de gemeenschappelijke dreiging van smokkelpogingen in de sector moeten worden verduidelijkt. Er werden geen fouten gevonden in het gedrag van de gesneuvelde soldaten; deze soldaten vielen positief op in hun optreden als IDF-soldaten.


Verder bleek uit het onderzoek dat de inzet van militairen in de regio, een gebied dat wordt gekenmerkt door smokkelpogingen en een groot aantal Israëlische reizigers, essentieel was. Het opsplitsen van de soldaten in paren, evenals de duur van hun verdedigingsmissies en de methoden waarmee toezicht op de regio werd gehouden, moesten echter anders worden uitgevoerd. Lessen op dit gebied zijn getrokken en zullen worden uitgevoerd.


Het onderzoek gaf duidelijk aan dat vanaf het moment dat de aanvaller werd geïdentificeerd in de buurt van gebieden waar Israëlische burgers reizen, de soldaten in het gebied vastberaden optraden en opereerden en hem neutraliseerden. Er werd geen tekortkoming geconstateerd in de reactie van de Israëlische luchtmacht op de behoeften van de divisie, waaronder het verkorten van de standby-tijden voor de gevechtshelikopterreeks die tijdens het weekend aan de grond stond.


Als onderdeel van de lessen die zijn goedgekeurd voor onmiddellijke uitvoering, werd besloten om de veiligheidsovergangen in het grenshek te verzegelen, de duur van de missies van de soldaten te verminderen naar minder dan 12 opvolgende uren en een ander minimum aantal militairen vast te stellen dat aanwezig moet zijn voor het uitvoeren van wachttaken.


Als onderdeel van het onderzoek werd een aanvullend onderzoek gehouden in samenwerking met de Egyptische strijdkrachten vanwege de strategische en veiligheidssamenwerking tussen de landen. Het omvatte een bezoek van hoge IDF-functionarissen aan Caïro en een gezamenlijk onderzoek op de plaats van het incident op Israëlisch grondgebied.


Commandant van het Zuidelijk Commando, MG Eliezer Toledano:

"Dit is een ernstig incident met moeilijke operationele gevolgen die voorkomen hadden kunnen worden, en het is noodzakelijk om er onmiddellijk lessen uit te trekken. Ondanks de moeilijke resultaten slaagden de soldaten erin de aanvaller te neutraliseren op Israëlisch grondgebied voordat hij burgers in gevaar bracht in nabijgelegen gebieden waar veel reizigers komen.”


Chef van de generale staf, LTG Herzi Halevi:

"Dit is een operationeel incident met een moeilijke uitkomst van de dood van drie IDF-soldaten die werden gedood door een enkele aanvaller. Er zijn twee prominente factoren die de macht hadden om het incident te voorkomen: de houding ten opzichte van de veiligheidsovergang bij het Egyptische grenshek en strikte naleving van beveiligingsprotocollen. Naast het hoogwaardige werk van de commandostructuur, dat resulteerde in aanzienlijke resultaten bij het dwarsbomen van smokkelpogingen aan de grens, werden onvolkomenheden en fouten geconstateerd in de implementatie van de operationele concepten en in de operationele prioritering. is een moeilijk incident dat voorkomen had kunnen en moeten worden. We zullen de nodige conclusies trekken, deze bestuderen en ons gedrag corrigeren en verbeteren."De chef van de generale staf droeg op dat de lessen die uit het onderzoek waren getrokken, moesten worden geleerd en geïntegreerd in alle gevechtseenheden van de IDF.


Naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek en de conclusies ervan, zullen bevelsmaatregelen worden genomen in het geval van verschillende functionarissen:


In het geval van de bevelvoerende officier van de 80th Edom Division zal een bevelschriftprocedure worden uitgevoerd vanwege zijn algehele verantwoordelijkheid bij het incident , inclusief het ontbreken van toezicht op de uitvoering van standaardprocedures.

In het geval van de bevelvoerende officier van de Paran-brigade zal er een procedure van overplaatsing naar een andere positie in de IDF plaatsvinden, vanwege zijn algehele verantwoordelijkheid bij het incident en de manier waarop activiteiten werden uitgevoerd in het gebied onder zijn bevel. . De bevelvoerende officier opereerde op gepaste wijze tijdens het incident waarbij hij zich inzette en opdroeg de terrorist te neutraliseren.


In het geval van de bevelvoerend officier van het Bardelas-bataljon zal een procedure voor bevelsberisping worden uitgevoerd vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de implementatie van de operatieconcepten onder zijn soldaten. Er werd ook bepaald dat zijn promotie vijf jaar wordt uitgesteld.


Het concept van verdediging en de middelen waarover de divisie beschikt, samen met andere kwesties, zullen worden onderzocht door een speciaal team dat is opgericht om de principes van de verdediging van vreedzame grenzen te onderzoeken, onder leiding van MG Nimrod Aloni.


De bevindingen van het onderzoek werden gepresenteerd aan de families Iluz, Ben Nun en Dahan. De IDF betuigt zijn diepste medeleven aan de nabestaanden en zal hen blijven steunen.

164 weergaven0 opmerkingen
bottom of page