top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Om Deri opnieuw tot minister te benoemen gaat coalitie basiswet wijzigen


Screenshot YouTube


Maling aan beslissingen van het Hooggerechtshof, dit is onze vorm van democratie, en dus zal de coalitie een wet voorstellen die elke rechterlijke toetsing van ministeriële benoemingen verbiedt, en zo de weg zal effenen voor Shas voorzitter Aryeh Deri om terug te keren in de regering als minister, nadat het Hooggerechtshof premier Benjamin Netanyahu had gedwongen hem te ontslaan, aldus meldt The Jerusalem Post.


De wet is een wijziging van de basiswet, er staat dat: "Er zal geen rechterlijke toetsing plaatsvinden door een rechtbank over zaken die verband houden met of voortvloeien uit de benoeming van een minister en hem uit zijn functie ontheffen, behalve voor de benoeming die alleen voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen zoals uiteengezet in artikel 6a en 6c alleen".


De begeleidende tekst waarin de wet wordt uitgelegd, betoogt dat de benoeming en het ontslag van ministers de "kern van democratische activiteit" vormen en daarom niet aan rechterlijke toetsing mogen worden voorgelegd. Uitspraken van het Hooggerechtshof door de jaren heen hebben nieuwe kwalificaties toegevoegd aan de expliciete lijst die in de wet is vastgelegd, en dit leidde tot "onzekerheid over de vervulling van de wensen van de kiezer, en soms zelfs tot het buigen van de wil van de kiezer naar die van de regering".


De wet stelt daarom voor om de rechtbank te beletten de "redelijkheid" of enig ander aspect van de benoeming van een minister te onderzoeken, met uitzondering van de kwalificaties die expliciet in de wet staan.


De wet zou Netanyahu in staat stellen Deri te herbenoemen als minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, en vrij zeker het Hooggerechtshof belemmeren de benoeming te schrappen.


129 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page