top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Ondanks verlaging uitkeringen wegens corona pandemie blijft werkloosheid in Israël hoog


Ter illustratie. Screenshot YouTube


Ondanks het feit dat de Israëlische regering de meeste steunmaatregelen voor de COVID-19 pandemie beëindigde, blijft de werkloosheid in Israël hoog blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.


Zo bedroeg de werkloosheid in de eerste helft van juli negen procent, tegen 8,8% in de tweede helft van juni, een stijging van 0,2%.


Vóór de pandemie waren naar schatting 150.000 Israëli's, of 3,5%, werkloos en volgens het CBI waren in de eerste helft van juli in totaal 383.700 mensen werkloos en met onbetaald verlof vanwege COVID-19.


Daarentegen zijn er in het hele land zo'n 130.000 vacatures, wat wijst op een kloof tussen werkgevers en werkzoekenden, en een behoefte aan omscholing voor een deel van de werklozen.


Het werkloosheidscijfer blijft vooral hoog in de horeca en in Tel Aviv, volgens het financiële dagblad Globes.


Een factor die mogelijk een rol speelt in het hoge erkloosheidspercentage, is het feit dat scholen gesloten zijn vanwege de zomervakantie. Scholen schrappen vaak sommige banen tijdens de zomervakantie, en sommige ouders kunnen ervoor kiezen om thuis te blijven, in plaats van te betalen voor dure kinderopvang of kampprogramma's.


Eind juni beëindigde de regering de werkloosheidsuitkeringen voor de meeste mensen onder de 45 jaar die hun baan verloren als gevolg van de pandemie


Volgens het National Insurance Institute zal iedereen die na 1 juli werkloos is geworden, worden beoordeeld volgens de standaard werkloosheidswetten die vóór COVID bestonden. Maar de periode dat een werknemer gewerkt moet hebben om aanspraak te kunnen maken op werkloosheid, werd verlaagd van 12 maanden naar 6 maanden.


67 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page