top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Persbriefing door IDF woordvoerder admiraal Daniel Hagari 22 november, 22.15 uur


Screenshot YouTube


(deze persbriefing werd gedaan voordat de vertraging in vrijlating gijzelaars bekend werd gemaakt)


Goedeavond,


We bereiden ons voor op de afronding van de eerste fase van het kader voor de terugkeer van de gijzelaars. De IDF voert, in samenwerking met alle relevante instanties, een georganiseerd proces uit voor de ontvangst van de gijzelaars.


De afgelopen dagen hebben de relevante hoofdkwartieren van het Directoraat Mankracht en de Inlichtingendienst hun voorbereidingen voor dit raamwerk voltooid. Tijdens deze uren zetten we onze voorbereidingen voort om dit raamwerk te implementeren. We hebben de plicht om alles te doen, alles, om de gijzelaars, de ouderen, de vrouwen, de mannen en natuurlijk de kinderen, onze kinderen, terug te brengen. Om ze allemaal terug te brengen naar hun huis. Dit is een ingewikkeld proces dat nog niet is voltooid; het zal tijd vergen en in een aantal fasen worden uitgevoerd. Ik wil benadrukken dat het nog niet is afgerond en dat het nog enige tijd kan duren voordat het is afgerond. Ons leidende principe was en blijft om eerst de families van de gijzelaars op de hoogte te stellen en vervolgens het publiek op de hoogte te stellen.


De komende dagen zullen gekenmerkt worden door momenten van opluchting en momenten van pijn. Hiertoe kunnen pogingen behoren om psychologische terreur tegen ons uit te oefenen door de terreurorganisaties. Vermijd het verspreiden van geruchten en vermijd ook het verspreiden van niet-geverifieerde informatie. Wij hebben te maken met uiterst gevoelige zaken. Luister alleen naar meldingen van officiële instanties. We zullen ervoor zorgen dat we u op de hoogte houden van de meest betrouwbare informatie. Nadat we ervoor hebben gezorgd dat de informatie is geverifieerd, zullen we u op de hoogte houden van de meest betrouwbare informatie.


De chef van de generale staf hield vandaag een situatiebeoordeling bij het Zuidelijk Commando en keurde de gevechtsplannen in de relevante fasen goed, met de nadruk op de voorbereidingen voor de komende dagen. De chef van de generale staf had een ontmoeting met de strijdkrachten en sprak met de operationele brigadecommandanten. We hielden telefonisch een situatiebeoordeling, waarbij elke brigadecommandant vanuit zijn/haar relevante hoofdkwartier sprak. Elke brigadecommandant [en] elke divisiecommandant sprak met de chef van de generale staf. De operationele lessen werden gedeeld. Ze spraken over de veiligheid van de strijdkrachten, ze spraken over de operationele paraatheid en ze bespraken hoe we vooruitgang moeten boeken in de strijd om de oorlogsdoelstellingen te verwezenlijken.


Er staan ​​ons veel gevechten te wachten en we zijn vastbesloten de oorlogsdoelstellingen te verwezenlijken zoals ze zijn gedefinieerd: het ontmantelen van de capaciteiten van Hamas en het scheppen van de voorwaarden voor de terugkeer van de gijzelaars.


Vanavond laten we nieuwe beelden zien van de ondergrondse terreurinfrastructuur onder het Shifa-ziekenhuis. We ontdekten een uitgebreide hoeveelheid infrastructuur, niet alleen onder het terrein van het Shifa-ziekenhuis, maar ook direct daaronder, van het ziekenhuis naar verschillende straten en naar verschillende centrale gebouwen. Van het Shifa-ziekenhuis naar buiten. Wat we vandaag hebben blootgelegd zijn in feite ondergrondse oorlogskamers, infrastructuur gebouwd als schuilplaats van waaruit Hamas-terroristen opereren.


Vlakbij het ziekenhuiscomplex hebben we nog twee tunnelschachten blootgelegd die hoogstwaarschijnlijk de ondergrondse terreurinfrastructuur van het ziekenhuis met de straat verbinden. Van onder het ziekenhuis tot nabijgelegen gebouwen. Eén daarvan, waar ik binnenkwam, is een onderwijsinstituut met klaslokalen. In dit appartement waren klaslokalen, een bord, op het bord stonden woorden in het Engels, een Engelse les voor kinderen. Aan de zijkant een tunnelschacht, met een vloer die verhuld in de muur uitmondt, en van daaruit kun je met een trap naar beneden in een tunnel die naar het Shifa Ziekenhuis leidt en verder noordwaarts van het ziekenhuis loopt. In de tunnel bevinden zich centrale commando- en controlekamers. Terroristen komen de ziekenhuizen binnen, gaan naar buiten via een onderwijsinstelling, in de buurt van kinderen, en gebruiken ze als menselijk schild.


Vandaag hebben we dit aan de wereld blootgelegd, we zullen doorgaan met het blootleggen en afbreken ervan. Onze strijdkrachten blijven in het gebied opereren totdat we de gehele terreurtunnelinfrastructuur hebben vernietigd. Door deze operatie, en dit is de reden waarom Hamas onder druk begint te komen, hebben we het gevoelige zenuwstelsel en de tunnelinfrastructuur van Hamas met aanzienlijke commando- en controlemogelijkheden gelokaliseerd. Dit is het belangrijkste middel van Hamas om zijn terreurtroepen via zijn tunnels te besturen. Dit is een strategisch bezit van Hamas en wij zullen het vernietigen.


Wat het Thuisfront betreft, verzoek ik het publiek waakzaam te blijven en te luisteren naar de actualiseringsinstructies van het Thuisfront Commando. Op geen enkel moment kunnen we zelfgenoegzaam worden. Ook al zijn er de komende dagen andere instructies, wees niet zelfgenoegzaam.


Tot nu toe hebben we de families van 392 gesneuvelde IDF-soldaten op de hoogte gebracht die zijn gesneuveld in veldslagen ter verdediging van de staat Israël. Wij begeleiden de families en versterken hen. Mogen hun herinneringen een zegen zijn.


Ik ga nu over op Engels. Het is belangrijk voor mij om Engels te spreken en berichten in het Engels over te brengen, zowel met betrekking tot de gijzelaars als met betrekking tot het Shifa-ziekenhuis.


Israël is in oorlog met Hamas. Dit is een oorlog die wij niet zijn begonnen en waar wij ook niet naar hebben gezocht. Een operationele pauze voor de vrijlating van gijzelaars verandert hier niets aan. Israël is nog steeds in oorlog met Hamas en wij zijn vastbesloten onze doelen te bereiken: Hamas verslaan en al onze gijzelaars naar huis brengen. Ik herhaal: breng al onze gijzelaars naar huis. Onze harten zijn bij [de] families van [de] gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden. Het is moeilijk voor te stellen wat ze doormaken en ze wachten op nieuws over hun zonen, dochters, ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen en baby's, baby's!


Het bloedbad van Hamas op 7 oktober was een genocidale aanval. Hamas-terroristen gijzelden meer dan 240 mannen, vrouwen, kinderen en baby's. We zullen nooit vergeten wat er op 7 oktober is gebeurd en we zullen onze verantwoordelijkheid, onze plicht, om al onze gijzelaars naar huis te brengen, niet uit het oog verliezen. Het Israëlische leger zal stap voor stap blijven optreden tegen Hamas.


Vandaag heb ik buitenlandse media meegenomen naar Gaza om de feiten met eigen ogen te zien. Hamas heeft systematisch ziekenhuizen in Gaza gebruikt om zijn terreurmachine te laten draaien. Hamas bouwde tunnels onder ziekenhuizen, gebruikte ze om leiding te geven aan hun operaties, ja, leiding te geven aan hun operaties onder ziekenhuizen! Hamas voert oorlog vanuit ziekenhuizen. Dit is de zieke aard van de woeste terroristen waartegen we vechten. Hamas gebruikt de beschermde status van de ziekenhuizen als schild. Nu wordt de onweerlegbare waarheid over Hamas' uitbuiting van ziekenhuizen in Gaza volledig aan de wereld getoond. We moeten de internationale gemeenschap een belangrijke vraag stellen: wat gaat u doen om te voorkomen dat de ziekenhuizen in Gaza in de toekomst in terreurbases worden veranderd? Zult u Hamas veroordelen? Of blijf je zwijgen? Zul je stil blijven?


Ik wil duidelijk maken dat Israël in oorlog is met Hamas. Wij zijn niet in oorlog met de bevolking van Gaza. Wij zullen doorgaan met de strijd tegen Hamas; tegelijkertijd zullen wij doorgaan met het faciliteren van humanitaire hulp aan de bevolking van Gaza. Humanitaire hulp is een integraal onderdeel van onze operaties. Naarmate we verder komen, zullen we onze doelstellingen geen seconde uit het oog verliezen: Gaza bevrijden van Hamas en absoluut alles doen om al onze gijzelaars te bevrijden.

246 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page