israelnieuws israelnieuws
top of page
  • Joop Soesan

Premier Bennett tijdens conferentie op de Golan: "dit is het landschap van ons thuisland"


Premier Bennet tijdens zijn toespraak. Foto Koby Gideon (GPO)


Premier Naftali Bennett nam maandagochtend deel aan de "Golan Heights Economic and Regional Development Conferentie van de Makor Rishon-krant, in Midreshet HaGolan in Haspin ten oosten van Tiberias op de Golan. Hieronder een samenvatting van zijn toespraak.


"Generaties hebben gevochten om dit prachtige deel van het land, stonden erop om op harde grond te leven en gaven nooit de droom en visie op die begraven liggen op de Golanhoogten. Dit is ons thuis; dit is het landschap van ons thuisland. En nu, gezien deze prachtige geschiedenis moeten we ervoor zorgen dat de toekomst van de Golanhoogten nog mooier wordt.


Precies 40 jaar geleden nam de regering van Israël onder leiding van Menachem Begin een ongelooflijk moedige en belangrijke beslissing: de Israëlische wet toepassen op de Golanhoogten. Bijna drie jaar geleden werden we geïnformeerd over een andere belangrijke ontwikkeling: het besluit van de vorige Amerikaanse regering om de Golanhoogten als onderdeel van Israël te erkennen – een perceptie die door de huidige regering is overgenomen.


Er is een kamer-tot-muur overeenkomst in de Israëlische samenleving over de Golanhoogten en het belang ervan. De slogan 'De mensen zijn bij de Golanhoogten' is al jaren bekend bij bijna elk kind. En toch, ondanks de verklaringen en de slogans, benutten de Golanhoogten hun latente potentieel nog lang niet.


Onderweg hierheen keken de minister van Justitie, Gideon Sa'ar en ik naar de veehekken en merkten we tegen elkaar op dat er sinds onze kinderjaren niet veel is veranderd.


In een wereld die werken op afstand mogelijk maakt, waar veel gezinnen behoefte hebben aan ruimte, kwaliteit van leven, nabijheid van de natuur en een gevoel van gemeenschap, zal er een enorme stroom naar de Golanhoogten komen en wij als regering van Israël moeten in alle opzichten iedereen aanmoedigen die hier hun leven willen opbouwen,


Tot mijn vreugde is er concurrentie in de regering over het recht om de Golan Hoogten op te bouwen. Minister Liberman, Minister Shaked, MK Tzvi Hauser, Minister Elkin, Yair Lapid, Benny Gantz, ze begrijpen allemaal dat het ontwikkelen van gemeenschappen op de Golanhoogten een nationaal belang van de hoogste orde is en dat ze echt ‘concurreren’ om voorop te lopen en de inspanning leiden.


De bewoners zullen de grote winnaars zijn. Het is niet genoeg om te zeggen 'De mensen zijn bij de Golanhoogten' – de mensen moeten op de Golanhoogten zijn. En daarvoor moet de regering ook in de Golanhoogten zijn. En vandaag is er zo'n regering. Er is bijvoorbeeld mijn vriend, minister Gideon Sa'ar, een echte vriend van de Golanhoogten.


Vanmorgen hebben we de hoofden van de gemeenschappen en zakenmensen van de Golanhoogten ontmoet en gesproken. Ik heb ze verteld wat ik hier herhaal: de Golanhoogten is een strategisch doel. Het verdubbelen van de gemeenschappen daarin is een doel van de regering van Israël.


Mijn richtlijn in dit verband is ondubbelzinnig.


Over zes weken houden we een kabinetsvergadering waarin we een nationaal plan voor de Golanhoogten zullen goedkeuren. Ons doel is om het aantal inwoners van de Golanhoogten te verdubbelen en daarna nog eens te verdubbelen.


De oprichting van twee nieuwe gemeenschappen, banen en meer investeringen in infrastructuur zal gebeuren.


De regering zal de nodige middelen toewijzen om dit concept uit te voeren en we werken nu aan de voltooiing van het plan dat het aanzien van de Golanhoogten zal veranderen. Dit is de plicht van de regering die ik leid - en we zullen het nakomen.


Het is onmogelijk om over de Golanhoogten te praten zonder in te gaan op wat er over de grens gebeurt – in het andere deel van de Golanhoogten, en in Syrië in het algemeen. Syrië kent al meer dan tien jaar geen stabiliteit.


We volgen nauw - zeer nauwgezet mag ik wel zeggen - wat er gebeurt in Syrië en zijn banden met Iran.


Iran, dat gevolmachtigden heeft gestuurd en legers heeft gebouwd om de staat Israël te omsingelen, streeft ernaar om nog een leger te bouwen op de grens van de Golanhoogten.


We zullen blijven optreden waar en wanneer nodig, op ons initiatief en op dagelijkse basis, om de Iraanse aanwezigheid in Syrië op te voeren. Ze hebben daar niets te zoeken. Hun avontuur aan onze noordgrens moet eindigen. Zo zullen we niet alleen zorgen voor de vrede van de inwoners van de Golanhoogten, maar van alle burgers van Israël.


Ik wil één ding duidelijk maken: ons standpunt met betrekking tot de Golanhoogten staat los van de situatie in Syrië.


Het is waar dat de verschrikkingen die daar al tien jaar plaatsvinden, velen in de wereld ervan hebben overtuigd dat het misschien beter is dat dit prachtige en strategische stuk land in handen is van de staat Israël, dat het de voorkeur heeft dat het groen is, en welvarender dan nog een andere arena voor moorden en bomaanslagen.


Maar zelfs in de situatie – die zou kunnen gebeuren – waarin de wereld van richting verandert met betrekking tot Syrië, of met betrekking tot het Assad-regime, heeft dit geen verband met de Golanhoogten. De Golanhoogten is Israël, punt uit.


Ik zou mijn opmerkingen willen besluiten met een compliment voor u, deelnemers aan de conferentie die werd geïnitieerd door de Makor Rishon-krant. Ik ben verheugd over het besluit om deze conferentie te wijden aan het belangrijke discours over de sociaaleconomische veerkracht van de Golanhoogten, aan de nederzettingen, aan landbouw, de toekomst en meer.


In het vorige gesprek met de ondernemers kwamen enkele zeer interessante aanwijzingen naar voren om van de Golanhoogten een proefgebied voor hernieuwbare energie te maken, op zonnegebied en meer.


We zullen het momentum vergroten en samen zullen we welvaart en ontwikkeling brengen naar dit prachtige stuk land en zijn uitstekende mensen."

30 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page
israelnieuws