top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Premier Netanyahu vraagt Hooggerechtshof opnieuw 30 dagen uitstel, procureur-generaal zegt vanaf maandag ultraorthodoxen in dienst

Screenshot YouTube


Voor wat betreft al of niet dienstplicht volgen de zaken zich nu zo snel op, dat ik de belangrijkste ontwikkelingen even onder elkaar heb gezet: premier Netanyahu vraagt opnieuw 30 dagen uitstel, terwijl procureur-generaal zegt vanaf maandag moeten ultraorthodoxe jongelui in dienst.


Premier Benjamin Netanyahu heeft een brief ingediend bij het hoogste gerechtshof van Israël, waarin hij vraagt ​​om een ​​verlenging van 30 dagen om overeenstemming te bereiken over de indienstneming van ultraorthodoxe yesjiva-studenten in de dienstplichtige leeftijd.


Dit is de vierde verlenging die de regering in de afgelopen 24 uur heeft aangevraagd van de deadline van de rechtbank waarbinnen de staat moet reageren op petities waarin de onmiddellijke dienstplicht van ultraorthodoxe yeshiva-studenten wordt geëist.


Eerder vandaag verzocht de staat om een ​​verlenging van twee uur om het Hooggerechtshof te vertellen hoe het de kwestie zal oplossen, nadat het woensdagavond rond middernacht om een ​​verlenging van een halve dag had verzocht.


Het wetsontwerp in kwestie geeft verregaande vrijstellingen aan ultraorthodoxe yesjiva-studenten in de dienstplichtige leeftijd van de verplichte militaire dienst.


De huidige regeling gaf ultraorthodoxe yesjiva-studenten vrijstelling tot 26 jaar, het nieuwe voorstel van Netanyahu zou deze leeftijd verhogen naar 35 jaar.


Het Openbaar Ministerie vertelt het Hooggerechtshof echter dat de staat maandagochtend wettelijk verplicht zal zijn om ultraorthodoxe yesjiva-studenten aan te werven en dat er niet langer een wettelijke basis zal zijn voor de staat om de maandelijkse toelagen van dergelijke studenten te betalen.


Dit zou een radicale en dramatische nieuwe juridische situatie vertegenwoordigen, waarin duizenden Haredi yeshiva-studenten de dienst in zouden moeten.


De procureur-generaal zegt echter dat er op zijn minst een kleine overgangsperiode moet zijn tot het einde van het yeshiva-academiejaar waarin de yeshiva-beurzen kunnen worden uitbetaald.


Oppositieleider Yair Lapid valt premier Benjamin Netanyahu aan, omdat hij om een ​​verlenging van 30 dagen heeft verzocht van de deadline voor het voorleggen aan de rechtbank van een plan om de ultraorthodoxe dienstplicht te verhogen.


“Tijdens een tijd van oorlog is het enige wat de premier de afgelopen dagen bezighoudt het zoeken naar een verregaande vrijstelling van de dienstplicht voor de ultraorthodoxen die de stabiliteit van de coalitie zal verzekeren”, zegt Lapid.


Lapid noemt het verzoek een ‘belediging’ en benadrukt dat ‘er geen reden is om nog een uitstel goed te keuren.’

519 weergaven1 opmerking

1 opmerking


Henk Vinke
Henk Vinke
28 mrt.

Geef acht

Like
bottom of page