top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

President Isaac Herzog ontvangt kerkleiders in het Heilige Land om het nieuwe jaar te vieren


Foto Haim Zach / GPO


President Isaac Herzog ontving donderdag de hoofden van de christelijke kerken in het Heilige Land voor de traditionele nieuwjaarsreceptie in de residentie van de president in Jeruzalem.

President Isaac Herzog begon zijn opmerkingen met nieuwjaarsgroeten en onderstreepte: "De staat Israël zal altijd de vrijheid van religie en aanbidding behouden en de rechten beschermen van alle religieuze gemeenschappen en minderheden die het prachtige menselijke mozaïek van ons land vormen. Deze toezegging gaat verder dan politiek. Het raakt de kern van wie we zijn als een joodse en democratische staat. Er moet nultolerantie zijn voor alle vormen van aanvallen of vandalisme tegen religieuze plaatsen, instellingen of geestelijken. En ik zal blijven samenwerken met de regering en de autoriteiten, inclusief de politie, en met u, om ervoor te zorgen dat elk geval van dergelijk geweld onmiddellijk wordt aangepakt."

De president vervolgde: "Laten we samen staan ​​tegen de krachten van extremisme en haat. Laten we ons verenigen om de uitdagingen aan te gaan die onze gemeenschappelijke menselijkheid bedreigen, van klimaatverandering tot pandemieën tot verschrikkelijke oorlogen, en laten we de nieuwe geest van broederschap benutten die raast door onze regio om een ​​vreedzamere toekomst voor onze kinderen te verwelkomen."

De president sloot af met iedereen fijne feestdagen te wensen in het Hebreeuws, Arabisch en Engels.

De net benoemde minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri: "Laten we in deze dagen van geschillen en ruzies binnen ons niet vergeten dat we vastbesloten zijn onze eenheid te bewaren ondanks de vele uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. We zullen ze alleen samen overwinnen. Door gebed, door samenwerking, en door wederzijdse hulp. Door acceptatie en vrede onder ons. Zoals we altijd hebben gehandeld, zullen leden van alle religies in de staat Israël en de stad Jeruzalem wonen, en iedereen zal een plek hebben om zijn gewoonten in praktijk te brengen, zijn erfgoed te behouden, ga naar zijn huis van aanbidding, versterk zijn historische herinneringen en bid tot zijn God, vanuit een gevoel van vrijheid en gelijkheid en solidariteit, dat ons allen zal verenigen. Ieder op zijn eigen manier, maar allen samen. In deze geest, wil ik u zegenen, namens de regering van Israël, en u allen fijne feestdagen wensen, ieder op uw eigen manier en geloof. Moge u allen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar hebben."

Zijne zaligheid Theophilos III, Grieks-orthodoxe patriarch van Jeruzalem: "Het doet ons genoegen u te begroeten, meneer de president, terwijl we samenkomen voor deze feestelijke receptie in deze post-pandemische tijd. Tijdens onze bijeenkomst vorig jaar waren we nog steeds onzeker, en dit vorig jaar is er een terugkeer naar een veel normaler leven voor onze mensen en onze pelgrims, die weer in groten getale terugkeren naar het Heilige Land. We danken Almachtige God in deze tijd van licht en hoop."

Het evenement werd bijgewoond door minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri; Zijne zaligheid Theophilos III, Grieks-orthodoxe patriarch van Jeruzalem; Zijne zaligheid Pierbattista Pizzaballa, Latijnse patriarch van Jeruzalem; Zijn vaderschap Fr. Francesco Patton, Custos van het Heilige Land (Hoofd van de Franciscaanse Orde in Israël); Zijne Excellentie aartsbisschop Sevan Gharibian, hoofdkostoffer, Armeens patriarchaat van Jeruzalem; Zijne Genade Aartsbisschop Dr. Amer Yousef Matta, Hoofd van de Grieks-Katholieke Kerk van Haifa en geheel Galilea, Grieks Melkitisch-katholiek Aartsbisdom Akko; Zijne Excellentie aartsbisschop Yaser Al-Ayyash, patriarchaal vicaris in Jeruzalem van de Grieks-katholieke patriarch; Abba Aman, vertegenwoordiger van de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk in Israël; Zeer eerwaarde Zaki al-Urshalimi, vertegenwoordiger van de Koptisch-Orthodoxe Kerk; Eerwaarde Shimon, vertegenwoordiger van de Syrisch-Orthodoxe Kerk; Zijne Excellentie aartsbisschop dr. Hosam Naoum, hoofd van de Anglicaanse Evangelische Episcopale Kerk in Israël; Eerwaarde Afif Machoul, vertegenwoordiger van de Maronitische Kerk in Jeruzalem; Zijne Excellentie bisschop Camil Semaan, Syrisch-katholieke patriarchale exarch in Jeruzalem; en hoofden van christelijke gemeenschappen in Israël.

55 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page