top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Regering besluit versnelt het Israëlisch-Jordaanse "Jordan Gateway" te implementeren


Foto GPO


De regering van Israël heeft zondag het voorstel goedgekeurd van premier Yair Lapid en minister van Regionale Samenwerking Esawi Frej om de uitvoering van het 'Jordan Gateway'-project te versnellen - de gezamenlijke industriële zone tussen de staat Israël en de Hasjemitische Koninkrijk Jordanië.


In het kader van het project – dat voor het eerst werd voorgesteld tijdens de besprekingen over het vredesakkoord van 1994 – is besloten de bouw en exploitatie van het 'Jordan Gateway'-park te bevorderen om de samenwerking met het Koninkrijk Jordanië te versterken.


Het personeelswerk bij de voorbereiding van het besluit en het exploitatiemodel voor de terminal werd geleid door het kabinet van de premier en het ministerie van Regionale Samenwerking, in samenwerking met het ministerie van Transport en Verkeersveiligheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economie en Industrie en de luchthavens Autoriteit.


In de afgelopen jaren heeft het Ministerie van Regionale Samenwerking, in samenwerking met de regionale raad van Emek Hamaayanot, het project voor de ontwikkeling van het park gevorderd en gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen en het actualiseren van de relevante planning en juridische kwesties, waaronder de bouw van een brug tussen Israël en Jordan om te dienen als een kruising tussen het park aan de Jordaanse kant en zijn Israëlische tegenhanger, waarvan de bouw enige tijd geleden werd voltooid.


Premier Lapid: "Achtentwintig jaar sinds het vredesakkoord met Jordanië, zetten we de betrekkingen van goed nabuurschap tussen onze twee landen weer een stap voorwaarts. Dit is een doorbraak die in grote mate zal bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van de regio. De laatste details over dit initiatief werden behandeld vorige week tijdens mijn bezoek aan koning Abdullah II in Amman.


Dit is een initiatief dat de werkgelegenheid in beide landen zal vergroten, onze economische en diplomatieke betrekkingen zal bevorderen en de vrede en vriendschap tussen onze twee landen zal versterken. Ik dank de minister van Transport en Verkeersveiligheid Merav Michaeli voor het mobiliseren van alle relevante functionarissen voor dit proces.


Dit is een gezamenlijke industriezone aan de grens. Het zal Israëlische en Jordaanse ondernemers en zakenmensen in staat stellen om rechtstreeks te communiceren. Het zal leiden tot gezamenlijke initiatieven in handel, technologie en lokale industrie."


Minister van Regionale Samenwerking Frej: "Het vergroten van de inspanningen voor het 'Jordan Gateway'-project was het afgelopen jaar een van de belangrijkste missies van het ministerie van Regionale Samenwerking. We zijn erin geslaagd om aanzienlijke vooruitgang te boeken na een periode vol belemmeringen en obstakels.


Dit maakt deel uit van de grote vooruitgang die we het afgelopen jaar hebben geboekt bij het versterken van de betrekkingen met Jordanië. We zijn begonnen met de overeenkomst om water te exporteren in ruil voor zonne-energie en hebben nu dit besluit dat de visie van de burgerlijke vrede, niet alleen tussen de landen maar ook tussen de volkeren, een extra stap verder brengt. De vrede tussen ons is geen vrede zonder economische en civiele samenwerking die de burgers van beide landen in staat stelt de vruchten ervan te plukken.


Het voortzetten van het project zal de versterking van de economische samenwerking met het Koninkrijk vergemakkelijken en een grote bijdrage leveren aan de economieën van beide landen en van de regio als geheel."


Minister van Transport en Verkeersveiligheid Michaeli: "Ik verwelkom elke actie om de betrekkingen met het Koninkrijk Jordanië te verbeteren. Jordanië is een strategische partner en van doorslaggevend belang voor de stabiliteit van de hele regio.


Ik ben vastbesloten alles te doen wat nodig is om onze betrekkingen met het Koninkrijk tot stand te brengen en te helpen bij het bevorderen van de doelen die het gemeen heeft met de staat Israël."


Hieronder volgen de belangrijkste punten van het besluit:


1. Voortgaande exploitatie van de 'Jordan Gateway' Park Terminal voor het oversteken van voetgangers, die tevens zal dienen als een handige oversteekplaats voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in het gezamenlijke initiatief en in het industriegebied aan de Jordaanse kant.


2. Volgens de gedetailleerde schets van het besluit, onder voorbehoud van budgettaire afspraken en goedkeuring van de Knesset Economics Committee, zal de Airports Authority de Jordan Gateway Park Terminal bouwen en exploiteren.


3. De terminal zal een faciliteit bevatten voor het ontvangen van zakenmensen en gasten die voor zakelijke doeleinden van de Jordaanse kant komen.


4. De onmiddellijke bouw van een toegangsvoorziening en de noodzakelijke constructies voor de exploitatie van het park zullen worden geëvalueerd, terwijl middelen worden toegewezen voor de voltooiing.


5. Er zal een schets worden opgesteld voor de ontwikkeling van het initiatief aan Israëlische zijde op middellange en lange termijn, die na voltooiing van de eerste fase zal worden geëvalueerd.


Het project zal worden ontwikkeld, uitgevoerd en beheerd in coördinatie en samenwerking met het Koninkrijk Jordanië en met wederzijdse overeenstemming over de doelstellingen van het project en aspecten van de werking ervan.
110 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page