top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

StandWithUs Nederland acht de valse beschuldigingen van NPO1-presentatrices gevaarlijk


Natasja Gibbs Op1 presentatrice. Screenshot Video Twitter


Verklaring van StandWithUs Nederland n.a.v. van uitspraken van Op1 presentatrices in gesprek met Gert-Jan Segers over Iran, waarin Israël werd beschuldigd van apartheid en waarin wordt geëist dat de NPO excuses aanbiedt.


De vergelijking tussen het Israëlisch-Palestijns conflict en de gruwelijke mensenrechtenschendingen in Iran, variërend van verkrachting tot marteling en executie van demonstranten, is uiterst misplaatst en verwerpelijk. Door het maken van deze stuitende vergelijking gebruiken de presentatrices het leed van de Iraanse slachtoffers voor hun persoonlijke anti-Israël mening en activisme. Daarnaast bagatelliseert deze vergelijking de pijn en het extreme lijden van het Iraanse volk onder het meedogenloze regime van hun huidige overheid. Dit is onbetamelijk en getuigt van geen respect voor het lijden van de Iraanse bevolking en tevens niet voor de democratisch gekozen overheid van Israël .


De presentatrices verdraaien de werkelijkheid van het Israëlisch-Palestijns conflict. Het is onethisch om de executies van vreedzame Iraanse demonstranten tegen het Islamitische regime te vergelijken met de dood van voornamelijk Palestijnse militanten in het Israëlisch-Palestijns conflict. Het vergelijken van deze twee kwesties, zonder enige nuance of deskundigheid, schaadt de algemene inspanning om een open en feitelijk gesprek te voeren en misleidt het publiek. Vanuit uw rol als grote en door de overheid gefinancierde tv-zender, wordt u geacht op een objectieve manier nieuws te brengen en te bespreken. Derhalve is het des te belangrijker dat dit op feitelijkheden berust en niet op persoonlijke voorkeuren dan wel agenda’s van de dienstdoende presentatrices.


Bovendien houdt u de valse beschuldigingen van apartheid tegen Israël in stand door de enige Joodse staat ter wereld te demoniseren en de term "apartheidsregime” ronduit verkeerd toe te passen. Wederom minimaliseren de presentatrices hiermee de onderdrukking en het leed van de echte slachtoffers, in dit geval de slachtoffers van de rassenscheiding die Apartheid heette. Door Israël te framen als een apartheidsstaat, wordt een onjuist beeld geschept en dit is zeer kwalijk en gevaarlijk. Zoals Gert-Jan Segers stelde: "Israël is een multiculturele en multireligieuze samenleving waarin Arabieren, Joden, Christenen en Druzen samenleven." Dit komt terug op elk niveau in de samenleving en uit zich ook in de politiek, waarin de Arabische bevolking vertegenwoordigd is via Arabische politieke partijen die plaats en zeggenschap hebben in het parlement. Alleen al door dit onbetwistbare feit is het label apartheid dat de presentatrice Natasja Gibbs aan Israël hing onjuist en dient dit gerectificeerd te worden. Ook vergroot zij hiermee actief de kloof tussen de partijen in dit conflict door de diversiteit en co-existentie in de Israëlische samenleving te ontkennen en belemmert ze de inspanningen om een op waarheid beruste conversatie te voeren.


De apartheids laster schetst bovendien een volledig verkeerd beeld van de status quo, die gebaseerd is op de (voor Israël) defensieve oorlog van 1967, de Oslo-akkoorden, de voortdurende weigering van de Palestijnse leiders om elk vredesvoorstel dat een einde aan het conflict zou hebben gemaakt te aanvaarden en de voortdurende dreiging van terrorisme door groeperingen als Hamas en Palestijnse Islamitische Jihad. Het feit dat onschuldige Palestijnen meer lijden onder de status quo dan Israëliërs, onttrekt de Palestijnse leiders en terroristische groeperingen niet aan hun verantwoordelijkheid. Hun rol in het leed van hun eigen bevolking en aanvallen tegen een andere staat, in dit geval Israël, moet niet vergeten of verzwegen worden.


Tevens wordt Jodenhaat gevoed door de complexe situatie op de Westelijke Jordaanoever ten onrechte te bestempelen als apartheid zonder enige historische en politieke context aan te bieden. Uit meldingen en statistieken is duidelijk dat er momenteel een grote stijging van antisemitisme plaatsvindt, mede veroorzaakt door virulente Israëlhaat via apartheids laster. Joden in Nederland en overal ter wereld zijn momenteel steeds vaker het doelwit van gewelddadige antisemitische aanvallen waarbij dit soort termen worden geuit.


Ten slotte heeft deze vergelijking niet alleen uw Joodse kijkers beledigd, maar heeft het ook voor opschudding in de gehele Nederlandse samenleving gezorgd. Nederland is een land dat gelijkheid en solidariteit tussen zijn burgers bevordert. Burgers die allen het recht hebben een leven te leiden zonder discriminatie en haatdragende retoriek.


Wij verzoeken de NPO officieel excuses aan te bieden voor deze schadelijke uitlatingen en afstand te nemen van dergelijke valse vergelijkingen. De NPO moet een platform zijn voor alle kijkers en niet voor een selecte groep om hun haatdragende retoriek te propageren.

340 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page