top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

StandWithUs Nederland over besluit Hogeschool Utrecht om de geplande lezingenreeks over de Holocaust te schrappen.


Foto Wikipedia


De Hogeschool Utrecht (HU) deelde afgelopen vrijdag het besluit de geplande lezingenreeks over de Holocaust voor onbepaalde tijd te schrappen.


De reden hiervoor was volgens een woordvoerder van de HU het volgende: “Wij willen een diverse en gebalanceerde dialoog faciliteren rond dit onderwerp (red. Holocaust). We hebben meer tijd nodig om de gebeurtenissen van 7 oktober en daarna in breder perspectief te plaatsen, met ruimte voor uiteenlopende meningen en overtuigingen.’’


De collegereeks zou echter niet gaan over het Israël/Palestina conflict of over de huidige oorlog, maar over het groeiend antisemitisme in de Nederlandse samenleving en het beeld dat jonge Nederlanders hebben van de Holocaust. Het is schrijnend en pijnlijk dat Hogeschool Utrecht heeft besloten dat antisemitisme en Holocaust in “een breder perspectief” geplaatst moeten worden. Daarnaast vragen wij ons af welke “uiteenlopende meningen en overtuigingen” volgens de HU noodzakelijk zijn rondom de industriële massamoord van 6 miljoen Joden. Welke meningen en perspectieven zijn dat? Dat de Joden het aan zichzelf te danken hebben wat er gebeurd is tijdens de Holocaust? Dat de Holocaust niet zo erg was? Of dat antisemtisme maar een verzinsel is van de Israëlische staat om Palestijnen de mond te snoeren? Dat er sinds 7 oktober een stijging van 818% aan antisemitische incidenten in Nederland is en er juist daarom behoefte is aan educatie over antisemitisme lijkt Hogeschool Utrecht niet te deren. 


Volgens de pro-Palestijnse groep New Neighbours Utrecht, die actief is op de hogeschool, is het een overwinning dat de collegereeks is geannuleerd. Op hun Instagram deelt de groep dat het besluit van de HU het resultaat is van een gecoördineerde “team-effort” om de lezingenreeks te cancellen en plaatst een post met onder andere de tekst: “Je uitspreken helpt!”, wat verder impliceert dat hun campagne de doorslaggevende reden is voor het annuleren. Ook wordt het besluit, met verwijzing naar de groep, trots geprojecteerd op een tv-scherm in de kantine van de HU, iets waar hoogstwaarschijnlijk alleen HU-medewerkers toegang tot hebben. Tevens vallen er in de reacties van hun statement op instagram dingen te lezen als: “Er was ook een Holocaust overlever uitgenodigd. Bizar” en “schandalig dat ze überhaupt die collegereeks wilden houden”. Zeer opmerkelijk voor een organisatie die volgens hun instagram “onvoorwaardelijk voor mensenrechten staat”. 


Vanmiddag, kort nadat het besluit van de Hogeschool een golf van kritiek teweegbracht in nationale media, heeft de Hogeschool wisselende berichten gegeven over redenen omtrent de opschorting. De HU geeft aan dat de lezingenreeks wél doorgaat en dat er enkel bedenkingen rondom de veiligheidssituatie bestaan. Wij bekijken dit statement met argwaan. Heeft de woordvoerder vanochtend bij de Telegraaf dan zomaar wat verzonnen over de opschorting en de daarbij behorende redenen?


Ook vinden we het opmerkelijk dat direct na het besluit, nog voor de onstane ophef, New Neighbours verantwoordelijkheid claimt voor het beïnvloeden van het bestuur ten gunste van het annuleren van de collegereeks op basis van hun “andere perspectief” op de Holocaust. Dit wijst op z’n minst naar het bestaan van gesprekken tussen de groep en het bestuur die hebben bijgedragen tot de annulering. Zijn dat de andere perspectieven waar de woordvoerder van de HU het over had? Het lijkt ons evident dat de woordvoerder gewoon handelt op instructies van het bestuur van de HU. 


Het hebben van andere meningen of perspectieven op de Holocaust is ongebreideld antisemitisme. Er is maar één acceptabel perspectief en dat is stilstaan bij het feit hoe vreselijk de zwartste bladzijde uit onze geschiedenis was. De invloed die een organisatie zoals New Neighbors blijkbaar kan uitoefenen op het bestuur van de Hogeschool om een lezingenreeks te schrappen – die overigens niets te maken heeft met de huidige situatie in Israël – tezamen met de aanvankelijke redenen gegeven door de woordvoerder, baart ons grote zorgen.


Namelijk, wanneer het College van Bestuur, het hoogste orgaan van de Hogeschool, moedwillig besluitvorming hanteert met een diep antisemitisch karakter, ongeacht de intenties van dit besluit, zetten wij vraagtekens bij de veiligheid en de mogelijkheid tot studeren van joodse studenten aan deze instelling. Deze ontwikkeling vinden we dan ook zeer zorgwekkend. Als onderwijsinstituut heeft de Hogeschool Utrecht de plicht om een veilige studieomgeving te creëren voor alle studenten, en heeft het hier een enorme misstap gemaakt. StandWithUs Nederland veroordeelt de gang van zaken bij de Hogeschool Utrecht en eist onmiddellijk een verantwoording voor de antisemitische uitlatingen en het doorzetten van de lezingreeks over de Holocaust aan de Hogeschool Utrecht.


Over StandWithUs Nederland

StandWithUs Nederland is uit het oogpunt van educatie erop gericht om het Nederlandse publiek te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot Israël, onderwijs over de Holocaust en het versterken van de Joodse gemeenschap. We willen ervoor zorgen dat het verhaal van Israëls prestaties en voortdurende uitdagingen wordt verteld op een eerlijke en feitelijke manier op middelbare scholen, universiteitscampussen en in gemeenschappen in Nederland.
337 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page