top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Toekomst van Israël op het spel: honderdduizenden scholieren hoeven geen Engels en wiskunde te leren


Ultraorthodoxe school. Screenshot YouTube


De kogel is door de yeshiva, Netanyahu is akkoord met eis ultraorthodoxe partijen dat in (ultra) orthodoxe scholen geen kernvakken Engels en wiskunde hoeft te worden onderwezen, terwijl een substantiële verhoging van de overheidsfinanciering zal plaatsvinden, te betalen door gemeenten en ministerie van Onderwijs.


Na weken van onderhandelingen heeft de Likud-partij van Netanyahu nu in principe ingestemd met een substantiële verhoging van de overheidsfinanciering voor ultraorthodoxe instellingen die geen seculiere kernvakken zoals wiskunde en Engels onderwijzen – voor een bedrag van miljarden shekels per jaar. De verhoging zal naar verluidt worden betaald door het ministerie van Onderwijs en gemeentelijke overheden in het hele land. De laatste details moeten nog worden uitgewerkt, maar een dergelijke toezegging zou er vrijwel zeker van zijn dat aanzienlijke aantallen Haredi - ultraorthodoxe - studenten geen seculiere opleiding zullen krijgen.


Een groot deel van de Haredi scholen schuwt seculiere vakken zoals wiskunde, wetenschappen, geschiedenis en Engels geheel of gedeeltelijk. En veel van degenen die ze wel onderwijzen, besteden er beperkte instructietijd en middelen aan.


Volgens documenten van het ministerie van Onderwijs die door Haaretz zijn verkregen, waren in 2019 meer dan 90.000 Haredi studenten - 27 procent van alle ultraorthodoxe studenten - dat jaar vrijgesteld van het studeren van seculiere kernvakken.


Prof. Dan Ben-David, een econoom van de Universiteit van Tel Aviv en hoofd van de Shoresh Institution voor sociaaleconomisch onderzoek, vertelde Haaretz: “Nu al krijgt ongeveer de helft van de kinderen van Israël [inclusief maar niet beperkt tot Haredim] onderwijs in de derde wereld – en ze behoren tot de snelst groeiende delen van de bevolking. Als volwassenen zullen ze alleen in staat zijn om een ​​economie van de derde wereld in stand te houden, die niet in staat zal zijn om gezondheidszorg of welzijnssectoren van de eerste wereld te ondersteunen, of het leger van de eerste wereld dat Israël nodig heeft om fysiek te overleven in deze regio.

"De verwachte capitulatie van Netanyahu voor de dictaten van de ultraorthodoxe partijen voorspelt de vernietiging van de Israëlische economie", zei rabbijn Uri Regev, de president en CEO van Hiddush, die religieus pluralisme in Israël promoot.


Het aandeel ultraorthodoxe mannen dat Engels heeft gestudeerd, is de afgelopen decennia aanzienlijk afgenomen. Volgens het instituut gaf 54 procent van de 45-plussers aan Engels op school te hebben gestudeerd, terwijl in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar slechts 18 procent dergelijk onderwijs kreeg.


"Het is een ramp", zei Dr. Gilad Malach, een onderzoeker van het Israel Democracy Institute die zich richt op de ultraorthodoxe gemeenschap, over het nieuwe regeerakkoord. "Het betekent veel meer budgetten [financiering], veel meer dan welke [andere] coalitie dan ook, zonder enige voorwaarden."
174 weergaven4 opmerkingen
bottom of page