top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Tot nu toe bekende plannen nieuwe regering: racisme, annexatie, discriminatie


Itamar Ben Gvir. Screenshot YouTube.


Op moment van schrijven heeft de kandidaat-premier Netanyahu slechts met één van de beoogde coalitiepartners een overeenkomst afgesloten. Uit de eisen van de drie rechtsextremistische en overige ultraorthodoxe partijen kan worden opgemaakt dat ban op racistische Knesset leden wordt opgeheven en er zal worden geannexeerd.


Over de onderstaande punten zou inmiddels overeenstemming zijn bereikt, definitieve overeenkomsten moeten echter nog worden ondertekend, en dat moet gebeuren voor 2 januari a.s. Uit wat nu bekend is mag worden opgemaakt dat als deze overeenkomsten van kracht worden er sprake is van schending van mensenrechten en terug zetting in tijd.


Otzma Yehudit, geleid door extreemrechts parlementslid Itamar Ben Gvir, zei dat het een akkoord had bereikt om wetgeving aan te nemen die een einde zal maken aan het verbod op personen die aanzetten tot racisme om in de Knesset te dienen. Volgens de partij zal er wetgeving worden ingevoerd om de clausule in de quasi-constitutionele basiswet van Israël te schrappen. Dit is met name vor deze extreemrechtse partij belangrijk omdat vier van haar leden vanwege hun racisme niet in het parlement zitting kunnen nemen.


Een donderdag Channel 12-rapport zei dat Likud en religieus zionisme zijn overeengekomen om land op de Westelijke Jordaanoever te annexeren. De toezegging is echter vaag geformuleerd, waardoor Netanyahu desgewenst geen beweging kan maken in de kwestie.


In de tekst van de overeenkomst staat dat het Joodse volk “een natuurlijk recht heeft over het land Israël”, aldus Channel 12.


Volgens een wijdverspreid exemplaar van een niet-ondertekende deal tussen United Torah Judaism en Likud, waren de twee partijen het erover eens dat "de onafhankelijkheid, unieke status en relatieve begroting" van ultraorthodoxe scholen behouden zullen blijven, terwijl de volgende minister van Onderwijs zal instemmen met verlenging een vrijstelling waardoor sommige Haredi instellingen geen kernvakken zoals Engels en wiskunde mogen onderwijzen.


De coalitieakkoorden tussen Likud en zijn partners zullen van alle facties in de nieuwe regering eisen dat ze "volledige en totale voorkeur" geven aan wetgeving die gericht is op de hervorming van het gerechtelijk apparaat, zo blijkt uit de ontwerpvoorstellen.


"Alle facties van de coalitie zullen alle wetsvoorstellen steunen, inclusief basiswetten en amendementen op basiswetten, zoals voorgesteld door de minister van Justitie", verklaarde Likud's deal met United Torah Judaism.


Likud stemde in met een coalitie-eis van United Torah Judaism (UTJ) om particuliere bedrijven toe te staan ​​service aan klanten te weigeren of producten te verkopen vanwege het religieuze geloof van de verkoper, zolang de service of het product “niet uniek is, en een vergelijkbaar alternatief kan worden verkregen tegen een vergelijkbare prijs in geografische nabijheid.”


De overeenkomst van UTJ bepaalt dat wetten zullen worden gewijzigd om dienstverleners in staat te stellen klanten te weigeren "vanwege religieuze overtuiging" - een waarschijnlijke verwijzing naar de LGBT-gemeenschap - "op voorwaarde dat de dienst of het product niet uniek is en een vergelijkbaar alternatief kan worden verkregen in geografische nabijheid en voor een vergelijkbare prijs.”


Het religieus zionisme zei dat het overeenkomsten had bereikt met Likud voor het maken van plannen om Galilea en de Negev te "judaïseren", die beide de thuisbasis zijn van belangrijke Arabische gemeenschappen.


De ultraorthodoxe Shas partij is naar verluidt van plan om de controle over Israëls gemeenschapscentra, bekend als matnasim , over te nemen. De centra zijn een hoofdbestanddeel van veel gemeenschappen en bieden educatieve programma's, jeugdactiviteiten en sporttrainingen.


Volgens de ontwerpovereenkomst heeft UTJ een overeenkomst gesloten om publieke financiering mogelijk te maken voor gendergescheiden evenementen, waarvan de ultraorthodoxe partij beweert dat het respectvol is voor haar diep religieuze kiezers.


Dergelijke gendersegregatie is momenteel illegaal volgens de Israëlische wet, maar de ontwerpovereenkomst belooft de praktijk te legaliseren.


UTJ verzekerde zich ook van beloften om verdere militaire vrijstellingen voor fulltime religieuze studie in wetgeving vast te stellen en om een ​​quasi-constitutionele basiswet op de Thora aan te nemen. UTJ heeft beide als voorwaarden gesteld voor het ondersteunen van de volgende staatsbegroting.


Religieus zionisme zei dat het had ingestemd met het wijzigen van de wet op terugkeer vanwege "de moeilijkheden en mazen in de wet die zijn ontstaan ​​door de kleinkindclausule".


De extreemrechtse partij en andere facties in het blok van Netanyahu hebben gepleit voor het schrappen van de clausule, die iedereen met ten minste één joodse grootouder toestaat het Israëlische staatsburgerschap te krijgen, zolang ze geen andere religie aanhangen. Religieuze wetgevers hebben beweerd dat het leidt tot de verwatering van het joodse karakter van Israël door immigranten toe te laten die volgens de orthodoxe wet niet als joods worden beschouwd.


De Wet van Terugkeer is een hoeksteen in de relatie van Israël met het jodendom in de diaspora.


Channel 13 meldde dat de partijen zijn overeengekomen om binnen 60 dagen na de beëdiging van de regering verschillende bestaande niet-erkende schikkingen goed te keuren. Autoriteiten zullen de buitenposten aansluiten op infrastructuur, inclusief water en elektriciteit. Als dit doorgaat zal de Amerikaanse regering daar niet blij van zijn en dat ook laten merken.

154 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page