top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Tweeduizend jaar oud bewijs van het beleg van Jeruzalem gevonden


Foto City of David


Onlangs werd een kleine stortbak van een gebouw blootgelegd tijdens een archeologische opgraving onder leiding van Eli Shukron, namens de Israel Antiquities Authority, nabij de Westelijke Muur in de buurt van Robinson's Arch.


In de stortbak waren drie intacte kookpotten en een kleine keramische olielamp die dateren uit de tijd van de Grote Opstand. De vaten werden ontdekt in het afvoerkanaal dat in zijn geheel werd blootgelegd vanaf de Shiloah poel in de Stad van David tot het begin van Robinson's Arch.

Volgens archeoloog Eli Shukron: “Dit is de eerste keer dat we archeologische vondsten in verband kunnen brengen met de hongersnood die plaatsvond tijdens het beleg van Jeruzalem ten tijde van de Grote Opstand. De complete kookpotten en keramische olielamp geven aan dat de mensen naar de stortbak gingen waar ze in het geheim het voedsel aten dat in de potten zat, zonder dat iemand ze zag, en dit komt overeen met het verslag van Josephus”.

Foto City of David


In zijn boek The Jewish War beschrijft Josephus de Romeinse belegering van Jeruzalem en in het kielzog daarvan de grote honger die in de geblokkeerde stad heerste.

In zijn dramatische beschrijving van de hongersnood in Jeruzalem vertelt hij over de Joodse rebellen die voedsel zochten in de huizen van hun mede-joden in de stad. Deze, zei Josephus, verborg het voedsel dat ze bezaten uit angst dat het door de rebellen zou worden gestolen en ze aten het op verborgen plekken in hun huizen.

“Naarmate de hongersnood erger werd, nam ook de razernij van de partizanen toe… Want omdat er nergens graan te zien was, braken mannen de huizen binnen en plunderden ze. Als ze er een vonden, mishandelden ze de bewoners omdat ze zeiden dat ze er niet waren; als ze dat niet deden, vermoedden ze dat ze het zorgvuldiger hadden verborgen en martelden ze hen. Velen wisselden in het geheim hun bezittingen in voor één maat koren als ze rijk waren, en gerst als ze arm waren. Ze sloten zich op in de donkerste hoeken van hun huizen, waar sommigen door extreme honger hun graan aten zoals het was, anderen brood bakten, waarbij noodzaak en angst hun enige gids waren. Nergens was een tafel gedekt…” (Josephus The Jewish War. Vertaald door GA Williamson 1959. P. 290).87 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page