top of page
 • Foto van schrijverJoop Soesan

Voor het eerst in drie jaar heeft de Israëlische regering de staatsbegroting goedgekeurd


De Israëlische regering tijdens de stemming voor de staatsbegroting. Foto: Amos Ben-Gershom (GPO)


Na een periode van drie jaar waarin er om politieke redenen door de vorige premier van Israël, Netanyahu, geen staatsbegroting werd vastgesteld en er een financiël ad-hac beleid werd gevoerd, heeft de Israëlische regering maandagochtend een staatsbegroting geode gekeurd voor de periode 2021-2022.


Na besprekingen die tot diep in de nacht duurden, stemde minister van Financiën Lberman ermee in om nog eens 2 miljard shekel ($618 miljoen) toe te wijzen aan de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, naast het basisbudget van 43 miljard shekel ($13,3 miljoen). De regering heeft ook ingestemd met het verhogen van het budget van het ministerie van Defensie voor 2021-2022 met 13,5 miljard shekel ($ 4,17 miljard), waardoor het totaal op ongeveer 62 miljard shekel ($ 19 miljard) komt.


Na een begrotingstekort van 11,6% in 2020 wordt het voor 2021 geraamd op 6,8% van het bruto binnenlands product en op 3,9% in 2022.


"Dames en heren, Israël heeft een begroting, een begroting van een regering die om hen geeft. Na drie jaar van patstelling gaat Israël weer aan het werk", zo begon premier Bennett zijn toespraak nadat de begroting was aangenomen.


"Ik zou graag willen dat de ministers de aard van het moment begrijpen: na drie jaar verwaarlozing hebben we vanmorgen de meest gedurfde en competitieve begroting gebracht, die de zwakkere sectoren de meeste steun geeft en die richt op de toekomst van onze kinderen in de komende jaren.


"In 2021 zaaien we de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen voor 2051."


"We bouwen een lightrail in het grotere grootstedelijke gebied van Tel Aviv, waardoor concurrentie ontstaat op het gebied van consumptiegoederen en voedsel, en kasjroettoezicht. We voorkomen het faillissement van de gepensioneerden in Israël. We stimuleren de volksgezondheid in Israël. We geven bestuurlijke vrijheid aan schooldirecteuren. Voor het eerst bouwen we huizen voor autistische kinderen en zorgen we voor een gezond voedingspatroon voor de kinderen van Israël. De begroting weerspiegelt de zorg voor alle burgers van Israël en dient geen eng sectoraal belang."


"Ik wil de minister van Financiën Avigdor Liberman, de directeur-generaal van het ministerie van Financiën Ram Balinkov, de directeur Begroting van het ministerie van Financiën Yogev Gardos en de gouverneur van de Bank van Israël, prof. Amir Yaron, bedanken voor het verantwoord en succesvol leiden van het proces bij complexe uitdagingen op alle gebieden."


"Goedkeuring van de begroting draagt ​​ook bij aan de stabiliteit van de regering en stelt ministers in staat om visie op hun ministeries om te zetten in realiteit. In het begin zeiden we dat deze regering met het publiek zou omgaan en niet met zichzelf. We hebben het gezegd - en we hebben het gedaan", aldus premier Bennett.


De belangrijkste punten uit de begroting zijn:

 • Geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd van vrouwen naar 65

 • Oprichting van een regelgevende autoriteit om het zakendoen te vergemakkelijken

 • Versneld proces voor het verkrijgen van een licentie om een ​​bedrijf te openen

 • Kasjroet-regels herzien om het kasjroet-certificeringssysteem te privatiseren

 • Stroomlijnen van importprotocollen conform Europese standaarden zodat voorafgaande goedkeuringen niet meer nodig zijn.

 • Beëindiging van importheffingen op fruit, groenten en eieren, met directe subsidies aan Israëlische boeren

 • Uitbreiding van de lightrail in het grootstedelijk gebied van Tel Aviv (Gush Dan)

 • Het opleggen van congestieheffingen voor chauffeurs die Tel Aviv in willen rijden

 • Versnelling van plannings- en ontwikkelingsprocedures via de staat in plaats van lokale autoriteiten

 • Een plan maken voor de herbestemming van kantoorruimtes tot wooneenheden

 • Uitbreiding bestuursorganen in het onderwijs

 • Pensioenhervormingen gericht op een rendement van 5%-30% door verminderde obligatieaankopen

Minister van Financiën Liberman, zei in een toelichting dat "na meer dan drie jaar waarin de staat zonder begroting werd bestuurd, heeft het kabinet vanmorgen, na lange discussies, een verantwoorde begroting aangenomen, samen met een ongekende Arrangementenwet, en heeft daarmee belangrijk nieuws gebracht aan de burgers van het land.


"De hervormingen die we hebben goedgekeurd, zijn in de eerste plaats gericht op het verlagen van de kosten van levensonderhoud. We hebben enorme bedragen geïnvesteerd in infrastructuur, transport en onroerend goed en we hebben belangrijke hervormingen doorgevoerd die de barrières zullen verlagen en de bureaucratie zullen verminderen, wat het voor iedereen gemakkelijker zal maken in ons dagelijks beheer, zakelijk of privé", aldus Liberman.


De begroting zal nu aan de Knesset worden gestuurd waarna de eerste van de drie stemmingen begin september zal worden gehouden en de twee andere stemmingen in oktober zullen plaatsvinden vanwege de Joodse feestdagen gedurende de maand september.


Dat zal nog spannend worden omdat de huidige regering slechts een meerderheid van 61 zetels van 120 tellende Knesset zetels heeft en het inmiddels voor de oppistie onder leiding van voorlig premier Netanyahu gebruikelijk is geworden tegen ieder voor stel van de regering te stemmen waarbij het niet uitmaakt of dat wel of niet in het belang van het land is.
39 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page