top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Vooruitlopend op de VN-klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh keurt kabinet nieuw klimaatplan goedVooruitlopend op de aanstaande VN-klimaatconferentie in Sharm el-Sheikh heeft het kabinet vandaag (zondag 23 oktober 2022) in zijn wekelijkse vergadering een nieuw klimaatplan goedgekeurd, op grond waarvan alle ministeries eind 2023 actieplannen moeten indienen die hun voorbereidingen zullen specificeren om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.

Premier Yair Lapid: "Met passende maatregelen en voorbereidingen biedt de klimaatcrisis ons uitzonderlijke kansen - niet alleen een aanhoudende strijd, maar ook voor welvaart en het bevorderen van de Israëlische economie naar een nieuwe wereld. Vooruitlopend op de klimaatconferentie van Sharm el-Sheikh zetten we nog een belangrijke stap bij het voorbereiden van ministeries op de klimaatcrisis door een deadline te stellen voor het indienen van een gereedheidsplan, waarbij alle betrokken ministeries het kabinet jaarlijks moeten rapporteren over hun voortgang bij de uitvoering van de actieplannen. Bureau voor haar leiderschap, en minister van Milieubescherming Tamar Zandberg. We blijven ernaar streven de regeringsbesluiten over klimaat uit te voeren en de paraatheid van ministeries te verbeteren."

Minister van Milieubescherming Tamar Zandberg: "We zien de schade van de klimaatcrisis, de meest ernstige crisis waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd, in al ons dagelijks leven. Stormen op zee veroorzaken over de hele wereld dood en verderf; als gevolg van de klimaatcrisis verergeren ze en verschijnen ze Vooruitgang op nationaal niveau is van cruciaal belang om levens en het milieu te redden. De stap die we vandaag nemen, is een belangrijke stap in de richting van de voorbereiding van Israël op de schade en de veranderingen die door de klimaatcrisis zijn veroorzaakt."

In het nieuwe besluit heeft het kabinet bepaald dat eind 2023 alle ministeries gereedheidsplannen voor klimaatverandering opstellen en presenteren. De plannen zullen worden geschreven in overeenstemming met scenario's voor klimaatverandering die zijn opgesteld door de National Emergency Authority (NEA) en het ministerie van Milieubescherming, en met de prioriteiten en analyses van klimaattrends die zijn opgesteld door de Climate Change Authority in het ministerie van Milieubescherming. De Nationale Veiligheidsraad was verantwoordelijk voor de interdepartementale coördinatie. Een professionele adviseur namens het ministerie helpt de ministeries bij het in kaart brengen van hun behoeften en het schrijven van hun plannen.

Voorbereiding op de gevolgen van en de schade veroorzaakt door klimaatverandering is bedoeld om de volksgezondheid en het welzijn te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis en tegen zowel verwachte als huidige veranderingen. De effecten worden nu over de hele wereld waargenomen in de vorm van extreme noodsituaties, zoals een toename van de frequentie van bosbranden en overstromingen, die waarschijnlijk zullen verergeren naarmate de opwarming van de aarde voortduurt.

De verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor verschillende gebieden die door de klimaatcrisis worden getroffen. De opwarming en de vermindering van het aantal koude nachten is bijvoorbeeld te wijten aan de verandering van de landbouwproducten die geschikt zijn voor Israël. Alle maritieme infrastructuren zullen moeten worden aangepast aan de verwachte stijging van de zeespiegel. De steden van Israël zullen zich moeten aanpassen door meer schaduw en bebossing te geven om langere, zware hittegolven tegen te gaan.

Tegen deze achtergrond is de NEA in samenwerking met het ministerie van Milieu begonnen met het opstellen van klimaatscenario's. Eerder dit jaar bracht de NEA het eerste scenario over overstromingen uit. De komende jaren zullen naar verwachting aanvullende scenario's verschijnen die de verschillende overheden helpen bij de voorbereiding op de verwachte klimaatgebeurtenissen in onze regio, zoals hittegolven, bosbranden en sneeuwstormen en extreme kou.

Het besluit van vandaag sluit aan bij een reeks plannen en acties die worden uitgevoerd door het ministerie van Milieubescherming om de staat Israël beter voorbereid te maken op de verwachte veranderingen in de nasleep van de klimaatcrisis. Het ministerie heeft – onder andere – de klimaatwet in eerste lezing in de Knesset aangenomen en zal in de volgende Knesset blijven werken aan de bevordering ervan.

Het ministerie heeft ook gewerkt aan het ondersteunen van lokale autoriteiten bij het schrijven van gerichte voorbereidingsplannen voor de klimaatcrisis. Het werkt momenteel aan een nationaal plan voor meer schaduw en verkoeling van stedelijke gebieden door het planten van bomen, evenals een plan om beken te herstellen en lokale autoriteiten aan te moedigen om natuurlijk stedelijk groen te behouden.

61 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page