top of page
  • Bas Belder

Weer steun voor terreur Hamas, weer Jodenhaat op Nederlandse universiteiten!Verdedigers van de gruweldaden van Hamas op Israëlisch grondgebied dienen van de universiteit te worden geweerd. De duidelijke stellingname van de Leidse student Jonathan Feldmar. “Het is nu aan de universiteit om een grens te trekken.”


“Mijn hele familie komt uit het zuiden van Israël. Deels is zij daar nog woonachtig”, vertelt de Joodse student internationale betrekkingen. “Een oom en tante zijn ontkomen aan de terreur van Hamas. In hun kibboets Reim zaten zij bijna een etmaal opgesloten in een safe room. Ze zijn zwaar getraumatiseerd.”


Maar bij “alle overweldigende steun vanuit de westerse wereld” voor de zo barbaars overvallen Joodse staat constateert Feldmar “dat er groepen en politieke partijen in Nederland zijn die vinden dat dit het moment is om hun haat tegen Israël te uiten”.


Als student ligt het voor de hand dat Jonathan Feldmar daarbij zijn vizier vooral richt op pro-Palestijnse actiegroepen op de universiteit. Die organiseerden nauwelijks een etmaal na de overrompelingsaanval van Hamas op Israël (zaterdag 7 oktober) in het openbaar steunbetuigingen voor deze Palestijnse terreurbeweging in Groningen, Leiden en Den Haag. In Maastricht gebeurde dat trouwens al op de dag dat alle barbaarsheden plaatsvonden.


“Op het Plein in Den Haag”, zo informeert Feldmar, “op een steenworpafstand van het Binnenhof, waar een dag later de Israëlische vlag werd gehesen, klonk op zondag de oproep tot het verbannen van “zionisten”. Zo ook de leus dat “de enige oplossing een intifada” is, gevolgd natuurlijk door de slogan “van de rivier tot de zee” ofwel heel Palestina dient ‘bevrijd’ te worden.”


Juist als coördinator educatie voor StandWithUs Nederland poogt Feldmar inzicht te krijgen in deze steun voor Hamas, notabene ook na alle zichtbare gruwelmoorden die Hamas zaterdag 7 oktober tegen Israëli’s van alle leeftijden beging. “Want hoe kan het zo zijn dat zoveel studenten deze bruutheden niet onvoorwaardelijk afkeuren?” Daarbij tekent hij aan dat “een schrikbarend groot aantal studenten” pro Hamas is.


Een antwoord op deze prangende vraag vindt Feldmar in het universitaire klimaat in ons land. “Israëliërs kunnen ongeremd worden afgeschilderd als het ultieme kwaad op aarde, een zogeheten koloniale bezettingsmacht van Europese Joden die niets in het gebied te zoeken zouden hebben. Iedere vorm van ‘verzet’ daartegen zou gelegitimeerd zijn.”


Ter illustratie van deze universitaire haatprojectie op de Joodse staat wijst hij op de jaarlijkse “Israël apartheidsweek”. En op de faciliterende rol daarbij van docenten die zich als ware pro-Palestijnse activisten ontpoppen.


“Maar ook docenten die oproepen tot bommen op Tel Aviv –staat op camera, is online te vinden- mogen nog lesgeven op Nederlandse universiteiten. Wat zal zo’n docent over Israël vertellen tijdens zijn colleges over kolonialisme in het Midden-Oosten? Wat te denken van de invloed van zo’n docent op het gedachtegoed van studenten zonder voldoende achtergrondkennis over het Israëlisch-Palestijns conflict.”


Bij alle verbale geweld van pro-Palestijnse groeperingen voelen Joodse studenten zich bepaald onveilig. Als zij dit uiten, volgt kleinering door docenten, aldus Feldmar. “Ze zouden lijden aan “een gebrek aan kritisch denkvermogen”. En de oproep tot “intifada” behelst tot slechts enkel “opstand” in het Arabisch. Daarnaast dient de leus “From the River to the Sea, Palestine will be free” volgens zulke docenten door Joodse studenten niet als ‘aanvallend’ te worden beschouwd.”


Exact deze leus is zaterdagmorgen door Hamas in de praktijk gebracht, beklemtoont Feldmar. “Een leus die pro-Palestijnse studentengroepen de afgelopen dagen extra hard scandeerden tijdens hun steunbetuigingen aan Hamas. Kortom, de al lang geuite zorgen van Joodse en pro-Israëlische studenten over deze leus werden en worden niet serieus genomen. Het is nu de ultieme tijd om dat wel te doen!”


Hoe? Feldmar: “Noem Hamas terroristen. Steun aan ideologieën of organisaties die het Joodse recht op staatkundige zelfbeschikking willen beëindigen, moet worden herkend als antisemitisme en derhalve geweerd uit zowel de openbare ruimte tijdens demonstraties als in de collegezalen. Essentieel daarvoor is dat Nederland de internationaal breed gedragen werkdefinitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance gaat hanteren.”


Bas Belder, historicus


1.341 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page