top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Zesde regering Netanyahu wordt vandaag beëdigd; prioriteiten annexatie en ultraorthodoxie


Screenshot YouTube


Vandaag, donderdag, wordt de zesde regering Netanyahu beëdigd en begint voor Israël een periode waarin de prioriteiten zullen liggen op zoveel mogelijk gebieden te annexeren en zoveel mogelijk geldt naar ultraorthodoxe instellingen en organisaties. Opvallend is dat de discriminatie op basis van geloof en levenshouding gewoon in de coalitieovereenkomst staat.


Seculiere Israëli's lijken er niet meer toe te doen als je de plannen van de nieuwe regering doorneemt.


Er komen steeds meer waarschuwingen, niet alleen uit het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld ook van oud-diplomaten.


Woensdag waarschuwden 105 oud-diplomaten, waaronder veel ex-ambassadeurs voor de schade die Israël in het buitenland gaat oplopen en het risico van rechtszaken voor internationale rechtbanken.


In de brief, die in het Hebreeuws en het Engels is gepubliceerd, uiten de ondertekenaars "diepe bezorgdheid over de ernstige schade aan de buitenlandse betrekkingen van Israël, zijn internationale status en zijn kernbelangen in het buitenland die voortvloeien uit wat blijkbaar het beleid van de nieuwe regering zal zijn."

Maar daar blijft het niet bij, 78 gepensioneerde rechters waarschuwen voor de komende hervormingen van de regering.


In een openbrief waarschuwen zij dat de door de nieuwe regering geplande wetgevende maatregelen de democratie van Israël in gevaar brengen, interne schade bedreigen en de morele positie van Israël in de ogen van de wereld kunnen schaden, inclusief die van Joodse gemeenschappen in de diaspora.


Ook schrijven ze dat de geplande wetgeving om de rechterlijke macht te beteugelen de rechten van burgers zal uithollen en de controle op de regering zal elimineren.


In het regeerakkoord van de nieuwe regering van Benjamin Netanyahu staat een verklaring dat het Joodse volk een "natuurlijk recht" heeft op het land Israël. Met betrekking tot de annexatie van de Westelijke Jordaanoever blijft de overeenkomst vaag, maar zegt dat de premier het beleid zal bevorderen binnen het kader waarvan de Westelijke Jordaanoever zal worden geannexeerd, rekening houdend met de timing en zowel internationale als nationale belangen.


De grenspolitie zal worden losgemaakt van de politie en IDF en zal rechtsreeks vallen on de rechtsextremistische Ben Gvir, die ook opdrachten kan geven aan deze belangrijke eenheid.


Er zal een nieuwe basiswet worden aangenomen die bepaalt dat Torah studie een basisrecht is, waardoor nog meer ultraorthodoxe mannen militaire dienst kunnen ontlopen.


Een door de vorige regering goedgekeurde hervorming, die in feite het monopolie van een speciale rabbijnse raad op het gebruik van mobiele telefoons in de ultraorthodoxe gemeenschap doorbrak, zal nietig worden verklaard.


Er zal een wet worden aangenomen die de bevoegdheden van de rabbijnse rechtbanken uitbreidt om te oordelen over een breed scala van burgerlijke zaken – en niet alleen familiegeschillen.


De regering zal optreden ter bevordering van culturele instellingen, festivals en kunst-, muziek- en theaterscholen die de orthodoxe gemeenschap dienen. Deze kunnen voor mannen en vrouwen gescheiden lessen en optredens geven.


Likud zal zich ertoe verbinden klachten van de ultraorthodoxe partijen te onderzoeken dat Israël zijn joodse karakter verliest vanwege de vele winkels die open zijn op Shabbat en op joodse feestdagen.


Anders gezegd, de ultraorthodoxe partijen willen dat alles op Shabbat en Joodse feestdagen dicht is.


Ondanks beweringen van Netanyahu dat er niet zal worden gediscrimineerd, is de clausule waarin staat dat bedrijven diensten kunnen weigeren op basis van hun orthodoxe levenshouding niet uit de coalitie overeenkomst verdwenen.


Ook de discriminerende clausule naar LGTB'rs staat gewoon in de overeenkomst en kan dus worden uitgevoerd.

128 weergaven2 opmerkingen

2 Comments


R Thomasson
R Thomasson
Dec 29, 2022

Men kan zich vragen tot hoever wil Netanyahu gaan? Om niet berecht hoeven te worden, is hij bereidt Israël tot een soort Derde Wereldland te degraderen? Tot welke prijs? In vroegere tijden was annexatie van gebieden, en verjagen van groepen met andere etniciteit, de normaalste zaak van de wereld. Zo werd na de Tweede Wereldoorlog het Sudetenland in Tsjecho-Slowakije schoongeveegd van de Duitse bevolking. Dat gebeurde ook in Polen. Oost-Pruissen werd de Russische Kaliningrad en de Duitse bevolking vluchtte weg. Maar Netanyahu en zijn coalitiepartners zijn kennelijk van de risico’s niet bewust. Met zoveel mogelijk gebied te annexeren, krijgen ze geen netto land, maar bruto met de Arabische bevolking erbij. De Arabieren in het geannexeerde gebied zouden Israëlische burgers worden:…

Like
Joop Soesan
Joop Soesan
Dec 29, 2022
Replying to

Dat is precies de angst van een steeds groter wordende groep Israëli's. We gaan het zien de komende weken en maanden,

.

Like
bottom of page