top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Azrieli Faculteit van de Bar-Ilan Universit voor Geneeskunde, co-leider van EU-onderzoeksinitiatief


Opvallende COVID-19-vaccinatiecampagnes hebben de organisatie en levering van vaccinatiediensten in de Europese Unie in de schijnwerpers gezet. Hoewel er specifieke uitdagingen zijn voor massale COVID-19-vaccinaties, zijn veel van de uitdagingen ook gebruikelijk bij routinematige vaccinatieprogramma's, zoals communicatie, beschikbaarheid van diensten en adequate opleiding van gezondheidswerkers.


Veel systemische elementen van nationale vaccinatieprogramma's zijn van invloed op de vaccinatiegraad. Dit geldt met name voor etnische, religieuze en culturele minderheden die mogelijk met meer barrières worden geconfronteerd, zoals beperkte toegang tot of informatie over gezondheidsdiensten, digitale uitsluiting, uitsluiting uit bevolkingsregisters en cultureel ongepaste berichten over vaccinatie.


RIVER-EU (“Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region – Engaging Underserved communities”), een nieuw initiatief dat wordt gefinancierd door het Horizon 2020-onderzoeksprogramma, is een vijfjarig project dat bewijs zal verzamelen over determinanten van gezondheidssystemen van hoge en lage vaccingebruik in acht specifieke contexten, die zullen worden gebruikt om interventies te identificeren en/of te ontwikkelen om barrières in achtergestelde gemeenschappen te verminderen en het vertrouwen in het gezondheidssysteem te vergroten.


“Ondanks de hoge vaccinatiegraad in Europa in het algemeen, profiteren bepaalde groepen en gemeenschappen niet volledig van de mogelijkheid om te worden beschermd tegen ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen en worden als gevolg daarvan vaak onevenredig getroffen door infectie. RIVER-EU zal interventies ontwikkelen die specifiek zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat deze achtergestelde groepen de vaccins krijgen waar ze recht op hebben”, zegt plaatsvervangend projectleider Michael Edelstein, universitair hoofddocent volksgezondheid aan de Azrieli-faculteit van geneeskunde van Bar-Ilan University in Safed.


RIVER-EU zal werken aan het verbeteren van de toegang tot twee vaccins -- mazelen bevattende vaccins en het humaan papillomavirus (HPV) vaccin -- onder specifieke achtergestelde gemeenschappen in Griekenland (vluchtelingen en migranten), Nederland (adolescenten van Turkse en Marokkaanse afkomst), Polen (Oekraïense economische migranten) en Slowakije (Roma-bevolking). Het project zal bewijs verzamelen over de determinanten van de lage vaccinopname (barrières) in de gezondheidszorg in de vijf bovengenoemde gemeenschappen, evenals over de hoge vaccinopname (enablers) in drie achtergestelde gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk (de Bengaalse gemeenschap), Finland (de Somalische gemeenschap) en Israël (de Arabisch-Israëlische gemeenschap).


Het project zal bewijs verzamelen over de determinanten van de lage vaccinopname (barrières) in de gezondheidszorg in de vijf bovengenoemde gemeenschappen, evenals over de hoge vaccinopname (enablers) in drie achtergestelde gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk (de Bengaalse gemeenschap), Finland (de Somalische gemeenschap) en Israël (de Arabisch-Israëlische gemeenschap).


In Israël bereikt de Israëlisch-Arabische bevolking, ondanks sociaal-economische verschillen, een zeer hoge vaccinatiegraad. Het RIVER-EU-consortium richt zich op deze populatie om te begrijpen wat dit fenomeen mogelijk maakt vanwege het feit dat sociaal-economische achtergestelde groepen normaal gesproken een lagere vaccinatiegraad hebben.


Op basis van het verzamelde bewijsmateriaal zullen inzichten van ondersteunende factoren in de Britse, Israëlische en Finse context worden "vertaald" om bruikbare inzichten te verschaffen voor het ontwerpen van interventies die de belemmeringen van het gezondheidssysteem in de vijf doelgemeenschappen aanpakken.


RIVER-EU zal interventies ontwerpen, implementeren en evalueren om de toegang tot vaccinatie te verbeteren met behulp van een co-creatieve en collaboratieve aanpak. De geleerde lessen zullen worden verzameld in een reeks empirisch onderbouwde richtlijnen en implementatieaanbevelingen en verspreid onder gezondheidsbeleidsmakers en professionals in heel Europa om de prestaties van vaccinprogramma's te verbeteren en vaccinongelijkheid te verminderen.


"Ons onderzoek richt zich op het veranderen van de zorg en hoe we de vaccinatiegraad kunnen vergroten met gerichte interventies", zegt UMCG-onderzoeker en projectleider Daniëlle Jansen. “Hiervoor moeten we barrières in de gezondheidszorg identificeren en wegnemen. Dit doen we door bestaande interventies aan te passen en nieuwe interventies te ontwikkelen die op maat zijn gemaakt met en voor kansarme gemeenschappen. Denk bijvoorbeeld aan de extra training van professionals in het benaderen en overtuigen van bepaalde groepen of het aanpakken van barrières die ontstaan ​​door armoede, een andere taal, beperkte gezondheidsvaardigheden of sociale uitsluiting.”


Het diverse en zeer ervaren consortium van RIVER-EU omvat 13 projectpartners naast de Azrieli Faculteit der Geneeskunde van Bar-Ilan University: Universitair Medisch Centrum Groningen, Public Health England, het Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, EuroHealthNet, Connaxis, Wenen Vaccine Safety Initiative, Maastricht University, de European Academy of Paediatrics, University of Zielona Góra, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, de London School of Hygiene and Tropical Medicine, het Finnish Institute for Health and Welfare en de European Public Health Association.


De huidige pandemie heeft de centrale rol die vaccins spelen bij de bescherming van de volksgezondheid versterkt. Het is van fundamenteel belang om het reactievermogen van de gezondheidsstelsels te verbeteren om een ​​billijke toegang tot en gebruik van vaccins tegen alle door vaccinatie te voorkomen ziekten te waarborgen.

22 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page