top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

De geplande juridische hervorming uitgelegd door het Israel Democratic Institute


Eigen foto


Nu we spannende dagen tegemoet gaan met betrekking tot het al of niet doorgaan van de juridische hervormingen, volgt onderstaand de uitleg van deze plannen door het Israel Democratic Institute, een toonaangevende en betrouwbare instelling.


In het kort:

De Israëlische minister van Justitie heeft een wetgevingspakket geïntroduceerd om het gerechtelijk apparaat te herzien.


De expliciete bedoeling van de hervormers is om het vermogen van de rechterlijke macht om toezicht te houden op de uitvoerende en wetgevende macht te verzwakken, terwijl de macht wordt geconcentreerd in de handen van de coalitie, die in het Israëlische systeem de wetgevende macht controleert. Voorstanders van de veranderingen rechtvaardigen ze als noodzakelijk om een ​​onverantwoordelijke rechterlijke macht in toom te houden, terwijl tegenstanders van de veranderingen vrezen dat het wegnemen van de enige effectieve controle op de uitvoerende macht in Israël de burgerlijke vrijheden, economische welvaart en Israëls internationale status in gevaar zal brengen.


De Override-clausule

De voorgestelde 'Override Clause' zou de Knesset de bevoegdheid geven om rechterlijke beslissingen te herroepen met een gewone meerderheid van 61 leden van de Knesset. In Israël heeft elke coalitieregering standaard 61 leden. Daarom zou elke regering de mogelijkheid hebben om rechterlijke beslissingen terzijde te schuiven, waardoor rechterlijke toetsing van wetgeving door het Hof op affectieve wijze wordt geëlimineerd. Aangezien in het parlementaire systeem van Israël de uitvoerende macht de wetgevende macht controleert, zou de afschaffing van rechterlijke toetsing de belangrijkste checks and balances voor de regering wegnemen.


Selectiecommissie rechters

In Israël bestaat de selectiecommissie voor rechters uit gekozen politici, rechters en leden van de Orde van Advocaten. Voor de selectie van een rechter van het Hooggerechtshof is een meerderheid van zeven van de negen leden vereist, wat betekent dat politici noch rechters eenzijdig controle kunnen uitoefenen over het selectieproces.

De voorgestelde revisie zou de aan de macht zijnde coalitieregering bijna volledige controle geven over de selectie van rechters, waardoor alle rangen van het rechtssysteem van Israël gepolitiseerd zouden worden.


De transformatie van juridische adviseurs in politieke aangestelden

Ministeriële juridische adviseurs hebben een dubbele rol: ze helpen het ministerie bij de uitvoering van haar beleid en dienen als poortwachters die ervoor zorgen dat het ministerie de wet naleeft.

Tegenwoordig zijn het ambtenaren die via een aanbesteding zijn aangesteld en rapporteren aan de procureur-generaal. Onder de voorgestelde revisie zullen de juridische adviseurs politieke aangestelden worden, ondergeschikt aan de ministers en mogelijk worden omgevormd tot jaknikkers, waardoor hun vermogen om hun plicht te vervullen en de wet te verdedigen, wordt verminderd.


De norm van (extreme) onredelijkheid

De norm van onredelijkheid heeft wortels in het Engelse recht en wordt in veel andere landen algemeen gebruikt. Het wordt gebruikt in gebieden waar een zekere mate van vaagheid bestaat binnen de wetgeving en stelt de rechtbank in staat om toezicht te houden op overheidsbeslissingen wanneer de beslissing van de regering " onevenredig gericht is op politieke belangen zonder voldoende rekening te houden met het vertrouwen van het publiek en de bescherming ervan ".

Dit wordt alleen gebruikt in gevallen die als uiterst onredelijk worden beschouwd en die kunnen worden gezien als schadelijk voor de democratische grondslagen van het land.
90 weergaven1 opmerking

1 Comment


Henk Vinke
Henk Vinke
Jun 13, 2023

Duidelijk

Like
bottom of page