top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Directeur-generaal van kabinet van de premier, Yossi Shelley, ontmoet de hoofden van de Druzen en de Circassiaanse gemeenteraden

Foto Eran Yardeni / GPO


Directeur-generaal Yossi Shelley van het kabinet van de premier begon zijn bezoek aan het noorden woensdag 10 januari 2024 met een condoleanceoproep in het huis van soldaat Sufian Dagash, die tijdens de strijd in de Gazastrook is gesneuveld.


Hij sprak zijn waardering uit voor de grote bijdrage van de Druzen gemeenschap en haar inspanningen sinds het uitbreken van de Zwaarden van IJzerenoorlog, en betuigde ook zijn condoleances aan alle nabestaanden.

Directeur-generaal Shelley van PMO hield vervolgens een bijeenkomst met de hoofden van de Druzen en Circassiaanse gemeenteraad in het stadhuis van Maghar, die ook werd bijgewoond door de Druzen geestelijk leider Mowafaq Tarif en de voorzitter van de Druzen Lokale Overheden, Jaber Hamoud.

Na de afronding van het vijfjarenplan in 2023 met een hoge bezettingsgraad van ongeveer 90%, werd vandaag een werkvergadering gehouden voorafgaand aan de presentatie van een aanvullend vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de gemeenschappen.

Tijdens de discussie kwamen diverse terreinen aan de orde waarvoor oplossingen geformuleerd moeten worden, waaronder huisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuurontwikkeling, onderwijs en maatschappelijk welzijn.

Er zal aan worden herinnerd dat de regering tijdens haar vergadering van afgelopen zondag een besluit heeft goedgekeurd om 12,5 miljoen NIS toe te wijzen voor het versterken van de sociale veerkracht in de Druzen-gemeenschappen tijdens de oorlog. PMO-directeur-generaal Shelley vertelde de raadshoofden dat hij van plan was een aanvullend vijfjarenplan voor 2024-2028 ter goedkeuring aan de regering voor te leggen om de ontwikkeling van de Druzen- en Circassiaanse gemeenschappen voort te zetten.

Directeur-generaal Shelley van PMO aan het einde van het bezoek [vertaald uit het Hebreeuws]:

“Het was voor mij persoonlijk belangrijk om hier vandaag te komen. De Druzengemeenschap is ons nauw aan het hart en vormt een integraal onderdeel van de Israëlische samenleving. Er bestaat geen twijfel over dat er extra investeringen nodig zijn in infrastructuur, gezondheidszorg, onderwijs en andere gebieden. dit wordt begroot in het gedetailleerde vijfjarenplan dat we binnenkort zullen indienen."

194 weergaven1 opmerking
bottom of page