top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Duits ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd onderzoek NGO Monitor


Foto NGO Monitor


Op 28 juli meldde het grote Duitse nieuwsmagazine Der Spiegel dat het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken het besluit van Israël uit 2021 steunt om zes Palestijnse ngo's als terroristische entiteiten aan te merken. Duitsland en andere Europese regeringen zijn de belangrijkste financiers van deze groepen en verstrekken jaarlijks miljoenen.


Dit is een belangrijke verwerping van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en andere Europese functionarissen die beweren dat Israël onvoldoende bewijs heeft geleverd om deze ngo's in verband te brengen met de terroristische organisatie van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Volgens Der Spiegel vond het ministerie van Binnenlandse Zaken het door Israël geleverde bewijs van deze banden "substantieel", eraan toevoegend dat het "voor de rechtbank zou kunnen staan".


Bovendien bestempelde het ministerie de kritiek van de Duitse MFA op de benoeming van Israël als "roekeloos" en politiek gemotiveerd. NGO Monitor heeft er consequent bij Europese regeringen op aangedrongen om de openbaar beschikbare informatie die deze NGO's aan de PFLP koppelt, te herzien, en deze ontwikkeling weerspiegelt ons bereik en onderzoek.


In maart presenteerde Olga Deutsch, vicevoorzitter van NGO Monitor, het NGO Monitor onderzoek en beleidsanalyse aan Duitse parlementsleden in Berlijn. Dit omvatte het 80 pagina's tellende NGO Monitor rapport, " Clear and Convincing: The Links between the PFLP and the European Government-funded NGO Network ", waarin het overweldigende, publiekelijk beschikbare bewijs wordt gepresenteerd dat deze NGO's en hun leiderschap met de PFLP verbindt.


In dit document hebben we de aandacht gevestigd op de afzonderlijke regeringen en financiële instellingen die hun relaties met aan de PFLP gelieerde groepen hebben beëindigd of verkleind na bestudering van het bewijsmateriaal.


In dit verband bracht de German-Israel Society (DIG) een officiële verklaring uit waarin onder meer werd gesteld dat “NGO Monitor opnieuw haar bevindingen presenteerde over de PFLP-connecties van Palestijnse NGO’s die vanuit Duitsland worden gefinancierd, dit keer in een uitgebreid rapport. De DIG heeft deze rapporten meermaals besproken met ambtenaren van de federale regering en het parlement.” Hij voegde eraan toe dat het ministerie van Buitenlandse Zaken geen enkele van de bevindingen van NGO Monitor heeft aangepakt en om NGO's te blijven financieren, moeten ze "eerst de PFLP-connecties van deze organisaties weerleggen, zoals gedocumenteerd in het NGO Monitor-rapport."


Zoals de analyse in Der Spiegel aantoont, groeit het debat over Duitse en Europese financiering voor deze ngo's. NGO Monitor zal aanvullende updates geven als er ontwikkelingen plaatsvinden.

122 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page