top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Eerste stemmingen drie omstreden wetsvoorstellen als sneltrein door Knesset


Knesset. Screenshot YouTube


In sneltreinvaart, en geheel tegen de geldende regels in, heeft de Knesset de afgelopen nacht drie omstreden wetsvoorstellen die dienen om de macht van het Hooggerechtshof te verzwakken, door de eerste van de drie stemrondes gehaald. Er is geen enkele poging gedaan door de coalitie om maar ook even te kijken naar de compromisvoorstellen die maandag zijn ingediend.


Zoals hij eerder had aangekondigd kwam Likud-parlementslid Yuli Edelstein niet opdagen voor de stemmingen, wegens onenigheid in de Likud partij over de afhandeling van het proces en de gevolgen ervan.


Het eerste wetsvoorstel dat door de de eerste stemronde werd geloosd was het wetsvoorstel dat zal voorkomen dat de procureur-generaal premier Netanyahu ongeschikt zou verklaren voor zijn ambt, na nog twee stemrondes zal het nog deze maand in wet veranderen.


De nu voorgestelde wijziging van de basiswet op de regering, goedgekeurd door 61 wetgevers en tegengesproken door 51, bepaalt dat een premier alleen ongeschikt kan worden verklaard als gevolg van fysiek of mentaal onvermogen om zijn taken uit te voeren, en alleen door de premier zelf of door de stemming van driekwart van de kabinetsleden.


In het geval dat de premier bezwaar maakt tegen het voorleggen van het besluit aan het kabinet, gaat het naar de Knesset, waar minstens 90 wetgevers de verandering moeten goedkeuren.


In de vroege uren van dinsdag stemde de Knesset over twee amendementen op de basiswet op de rechterlijke macht, als onderdeel van de poging van de regering om de Israëlische rechtbanken te verzwakken. Een van de amendementen is de " 12 van de 15 rechters-wet ", die bepaalt dat het Hooggerechtshof alleen een gewone wet mag schrappen met een supermeerderheid van 12 van de 15 rechters, en alleen in gevallen waarin de wet " is duidelijk in tegenspraak met een bepaling in een basiswet."


Het andere amendement stelt Knesset leden in staat om wetten die door het Hooggerechtshof zijn geschrapt, opnieuw uit te voeren. In feite geeft het het parlement de macht om een ​​wet die het Hooggerechtshof ongrondwettelijk achtte opnieuw uit te vaardigen en voorkomt het dat de opperrechter een wet schrapt die is aangenomen door 61 van de 120 Knesset leden.


De amendementen zouden de machtslijnen tussen regeringsafdelingen hertekenen, aangezien de Knesset een uitspraak van het Hooggerechtshof met een gewone meerderheid terzijde kan schuiven, maar het Hooggerechtshof zou een supermeerderheid (en bijzondere omstandigheden) nodig hebben om wetten te schrappen.


Een ander wetsvoorstel dat de eerste stemming in het parlement goedkeurde, zou delen van de terugtrekkingswet van 2005 intrekken, waardoor Israëlische burgers het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever kunnen betreden dat in 2005 is geëvacueerd, in het kader van het vertrek van Israël uit Gaza, inclusief de buitenpost Homesh.


De vier nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever die in augustus 2005 werden ontruimd, waren Homesh, Sa-Nur, Ganim en Kadim. Sindsdien heeft de wet Israëlische burgers en inwoners de toegang tot de site verboden zonder toestemming van het leger. Het Israëlische leger heeft bezoeken aan de nederzettingen toegestaan, maar heeft hun herstel officieel verhinderd.152 weergaven3 opmerkingen

3 comentários


R Thomasson
R Thomasson
14 de mar. de 2023

In Nederland leven verschillende religieuze stromingen naast elkaar, en iedereen heeft zijn eigen plek in de samenleving. Een goed voorbeeld is het kleine stadje Dokkum met een hele verzameling van alle mogelijke protestants christelijke kerken, en een klein katholieke minderheid. Onder de christelijke kerken bevinden zich ook christelijke "Chareidim" die zich gedragen - bijna - net als ultra orthodoxe Joden (de zwarte hoeden kerk). Het is mij niet bekend of er in Dokkum ook Joden wonen. ik neem aan van wel. Ondanks de sterke religieuze verschillen, leven de Dokkumers in volle harmonie met elkaar, en zij doen dat al honderden jaren. Zij moeten wel. Zij streden samen de dijken te beschermen tegen hoog water en overstromingen vanuit de Waddenzee. https://www.rtvnof.nl/beperkte-overlast-hoogwater-in-dokkum/12611…

Curtir

R Thomasson
R Thomasson
14 de mar. de 2023

Tot hoever wil de coalitie van Likud en religieuze partijen gaan met het beschermen van een criminele premier tegen de geldende wet? Denken ze voor geen moment, dat hun gedrag brengt enorme schade aan Israël in alle opzichten; vooral economisch? Al het werk dat werd jarenlang ingestoken in de Hi-Tech industrie, landbouw, medische start-ups enz. wordt te niet gedaan? Israël wordt gedegradeerd tot een Derde Wereldland. De waardering die men geeft voor een Derde Wereldland, waar religieuze (Joodse of andere) Mullah's de macht uitoefenen, is altijd lager dan die voor een moderne staat. Voor de ultra orthodoxen zegt dat niet veel. Zij zijn niet gewend om te werken. Dat laten ze liever aan anderen.

Curtir
Joop Soesan
Joop Soesan
14 de mar. de 2023
Respondendo a

Precies wat je zegt

Curtir
bottom of page