top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

HRW wist het bewijs van Palestijnse minderjarigen die betrokken waren bij terreur, zegt NGO Monitor


Foto via NGO Monitor


Op 28 augustus publiceerde Human Rights Watch (HRW) een rapport getiteld West Bank: Spike in Israeli Killings of Palestinian Children. De belangrijkste beschuldiging van HRW is dat "het Israëlische leger en de grenspolitie Palestijnse kinderen vermoorden zonder dat er een mogelijkheid is om verantwoording af te leggen." HRW beveelt aan dat "de Secretaris-Generaal van de VN de Israëlische strijdkrachten in zijn jaarlijkse rapport over ernstige schendingen tegen kinderen in gewapende conflicten voor 2023 opsomt als verantwoordelijk voor de schending van het doden en verminken van Palestijnse kinderen."


Dit is de zoveelste HRW-publicatie over Israëlisch-Palestijnse kwesties die, zoals in detail gedocumenteerd, geloofwaardigheid mist en de consistente politieke en ideologische doelstellingen van de organisatie weerspiegelt.


HRW baseert haar beweringen op vier geselecteerde gevallen van Palestijnse minderjarigen die tijdens operaties zijn gedood. Terwijl het terloops vermeldt dat de minderjarigen actief betrokken waren bij geweld, laat HRW schaamteloos weg dat ze banden hadden met terreurorganisaties, waaronder Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Verder verzuimt HRW om de bredere context te schetsen - geen van de minderjarigen in kwestie waren willekeurige voorbijgangers; het lijkt er eerder op dat ze geradicaliseerd zijn door de ophitsing van terreurgroepen en dat ze in het openbaar geweld en de dood hebben verheerlijkt.


HRW herhaalt gewoonlijk de beweringen van een aantal anti-Israël NGO's, waaronder de aan de PFLP gelieerde NGO's Defense for Children International-Palestine (DCI-P) en het Palestinian Centre for Human Rights (PCHR). Net als HRW negeren deze NGO's systematisch en volledig de context en wissen ze substantiële bewijzen uit of minimaliseren die de directe betrokkenheid aantonen van deze Palestijnse minderjarigen bij terreuraanslagen die tot hun dood leidden. Details over alle vier de voorbeelden die HRW gebruikt worden in de onderstaande analyse van NGO Monitor gepresenteerd.


Dit rapport maakt deel uit van een voortdurende politieke campagne, waarin HRW een belangrijke rol speelt, die beschuldigingen van schendingen van kinderrechten verzint en uitbuit om VN-sancties tegen Israël uit te lokken. In het bijzonder hebben de NGO's agressief gelobbyd bij de Secretaris-Generaal van de VN en de door UNICEF geleide Werkgroep Kinderen en Gewapende Conflicten (CAAC), om de IDF op een VN zwarte lijst van kinderrechtenschenders te plaatsen, naast terroristische organisaties zoals de Taliban, Islamitische Staat, Al-Qaeda en Boko Haram.


(Voor meer informatie over de campagne om de IDF op de zwarte lijst te zetten, zie NGO Monitor's "UNICEF and its NGO Working Group: Failing Children" en "VN-rapport over 'Kinderen en gewapende conflicten': Moving the Goalposts on Israel").


HRW benadrukt zijn gebrek aan geloofwaardigheid en voortdurende vooringenomenheid, geeft geen aanbevelingen aan de Palestijnse autoriteiten en sluit de ogen voor Palestijnse CAAC-schendingen. Hoewel er bijvoorbeeld duidelijk bewijs is voor de uitbuiting van minderjarigen door Palestijnse terreurorganisaties in de voorbeelden die HRW geeft, negeert de NGO volledig de Palestijnse rekrutering en het gebruik van kinderen (een ernstige CAAC-schending). Evenzo zwijgt HRW over "Pay to Slay" - het programma van de PA om aanslagen tegen Israëli's financieel te stimuleren - en over de voortdurende Palestijnse ophitsing van kinderen in de media, op scholen en in jeugdprogramma's.


De vier voorbeelden van HRW:

Zoals hieronder uiteengezet, waren de meeste Palestijnse minderjarigen die HRW in deze publicatie heeft opgenomen actieve deelnemers aan gewelddaden, postten ze steun voor geweld op hun sociale mediaprofielen en/of werden ze door verschillende Palestijnse terreurgroepen opgehemeld als strijders.


Zelfs in de weinige gevallen waarin HRW de gewelddadige acties van Palestijnse minderjarigen erkent, kiest het ervoor om de reactie van de Israëlische strijdkrachten te veroordelen, maar verzuimt het de PA en de terroristische groeperingen te bekritiseren die deze kinderen rekruteren en de gewelddadige confrontaties orkestreren waaraan ze deelnemen.


(Informatie afkomstig uit NGO Monitor's database van Palestijnse minderjarigen)


Wadie Abu Ramouz (16)


De officiële posters van Fatah verwijzen naar Abu Ramouz als "zijn heldhaftige martelarenzoon... die ten hemel steeg terwijl hij de zuivere grond van Jeruzalem verdedigde".


Het stanleymes, aanstekers, Hamasvlag en vuurwerkinstallatie werden gevonden in het bezit van Abu Ramouz en zijn medeplichtige.


De officiële poster van Hamas waarin Abu Ramouz, “de jonge martelaar uit Jeruzalem”, wordt geprezen via NGO Monitor


According to HRW: “An Israeli officer shot Wadea Abu Ramuz, 17, from behind while he was with a group of youths throwing rocks and launching fireworks at Border Police vehicles in East Jerusalem at around 10 p.m. on January 25, 2023, two witnesses said.”

Reality: Multiple media reports note that, during a violent riot against Israeli security forces, 16-year-old Wadie Abu Ramouz and another Palestinian attacked Israeli policemen with fireworks and Molotov cocktails in Jerusalem’s Silwan neighborhood. In response, police shot the two. Police found a box cutter, lighters, a Hamas flag, and a fireworks rig in their possession.

Following his death, Fatah issued several posters mourning Abu Ramouz, and claiming him as “its hero martyr combatant son…who rose to heaven while defending the pure soil of Jerusalem.”

Hamas also published an official eulogy poster for Abu Ramouz, “the Jerusalemite young martyr.”

Adam Essam Ayyad (15)


De officiële lofredeposter van de PFLP voor Adam Ayyad, die hem “de kameraad-martelaarwelp” noemt.

Volgens HRW : “Een grote Israëlische strijdmacht trok zich op 3 januari rond 5.00 of 5.30 uur terug na een aanval op het vluchtelingenkamp Deheisheh bij Bethlehem, toen Adam Ayyad, 15, zich aansloot bij een groep jongeren die stenen gooiden naar Israëlische soldaten. krachten in een straat beneden hen, zeiden drie jongens die daar op dat moment waren. Nadat een andere jongen een molotovcocktail gooide, schoot een Israëlische soldaat in een gebouw aan de straat waar de jongens zich bevonden herhaaldelijk op de groep, zeiden twee van de jongens.


Realiteit : Op 2 januari 2023 werd Adam Essam Ayyad gedood door IDF-troepen in het vluchtelingenkamp Dheisheh toen hij deelnam aan gewelddadige botsingen , waarbij Palestijnen stenen en molotovcocktails naar de strijdkrachten gooiden.


Na zijn dood bracht de PFLP een officiële verklaring uit waarin Ayyad, “zijn kameraad ‘welp’, werd geprezen.” De PFLP verklaarde dat “de kameraad ‘welp’-vechter Adam Essam Ayyad (15 jaar oud) vanochtend naar de hemel steeg toen hij confronteerde, samen met zijn kameraden, de bezettingsmacht die het kamp bestormde... hij liep altijd voorop bij het verdedigen van de landen van het kamp, ​​en vandaagochtend kon hij een molotovcocktail naar de bezettingsmacht gooien voordat hij opstond de hemel als martelaar...’


De PFLP organiseerde een evenement ter ere van “de kameraadjongen Adam Ayyad”, waarbij “leden en leiders van de PFLP in het district en gemaskerde mannen van de martelaar Abu Ali Mustafa Brigades [de militaire vleugel van de PFLP]” aanwezig waren. Tijdens het evenement prees de PFLP Ayyad en verklaarde: "Hij bleef volharden in het implementeren van het motto 'als er geen ontsnapping aan de dood mogelijk is, sterf dan niet voordat je een tegenstander wordt, en sterf alleen tussen uitbarstingen van geweervuur ​​door.'"


Op 5 januari 2023 meldde de PFLP dat PFLP plaatsvervangend secretaris-generaal Jamil Mezher de familie van Ayyad belde en hen troostte “namens hemzelf, de kameraadcommandant secretaris-generaal Ahmad Sa'adat en alle leden van het politieke bureau en het centrale comité van de PFLP. voor het overlijden van deze ‘welp’-jager.” Mezher drukte “zijn trots en glorie uit over de moed en dapperheid van deze martelaar die, samen met zijn revolutionaire kameraden… de confrontatie aanging met de zionistische bezettingsmacht die het kamp bestormde...”


Op dezelfde manier werd het lichaam van Ayyad tijdens zijn begrafenis in de vlag van de PFLP gewikkeld en vergezeld door gewapende PFLP-leden .


Foto's die op sociale media circuleren, duiden ook op Ayyads banden met de terreurgroep en zijn steun voor terreur. Op 25 oktober 2022 veranderde Ayyad bijvoorbeeld de omslagfoto van zijn Facebook-profiel in een afbeelding waarop een militaire PFLP-demonstratie te zien was. Op dezelfde dag schreef Ayyad : “Als je mannen wilt zijn, denk dan aan [Uday] Al-Tamimi [die het vuur opende op Israëlisch personeel bij twee afzonderlijke incidenten, waarbij een Israëlische soldaat omkwam ] #Glory_to_the_martyrs.”


Na zijn dood werd het testament van Ayyad gepubliceerd , waarin hij schreef: 'Ik ben zo blij dat de Heer een van mijn dromen heeft waargemaakt: een martelaar worden...martelaarschap is niet alleen de dood, martelaarschap is trots voor jezelf en voor het geheel. wereld, het is een overwinning…Ik zeg je: ‘zet je kompas en richt het op de bezetting…’


De PIJ bracht ook een lofredeposter uit voor Ayyad, waarin hij hem “de martelaarjongen van Palestina…die als martelaar naar de hemel opsteeg…tijdens confrontaties in het Dheisheh-kamp...”


Mahmoud Al-Saadi (18)


De posters van de PIJ rouwen om Al-Saadi, “de martelaarsstrijder die naar de hemel opsteeg…terwijl hij de invasie van het kamp Jenin confronteerde.”Volgens HRW : “Israëlische troepen doodden de 17-jarige Mahmoud al-Sadi, terwijl hij op 21 november 2022 rond 9.30 uur naar school liep in Wadi Burqin, vlakbij het vluchtelingenkamp Jenin. kondigde enig voornemen aan om de moord op Mahmoud te onderzoeken, maar zei dat zijn troepen arrestatieacties uitvoerden en vuur wisselden met Palestijnse strijders. Er waren geen berichten dat Israëlische troepen gewond raakten.”


Realiteit : Rapporten van internationale en Palestijnse media identificeren Al-Saadi als 18 jaar oud op het moment van zijn overlijden, en niet als 17 jaar oud, zoals HRW beweert. Mahmoud Al-Saadi werd gedood door IDF-troepen tijdens gewelddadige rellen in het dorp Burkin, ten westen van Jenin, die begonnen toen een IDF-eenheid het dorp binnenkwam om een ​​gezochte terrorist te arresteren. Volgens Israëlische media “braken er tijdens de operatie gewelddadige rellen uit waarbij gewapende mannen op Israëlische troepen schoten. Troepen reageerden, waarbij één Palestijn werd gedood en vier anderen gewond raakten.”


Op 22 oktober 2022 schreef Al-Saadi : “Het is gewoon het leven en het eindigt. Oh Allah, hoe mooi is het leven, maar hoe mooi is de dood.”


Na de dood van Al-Saadi verklaarde de Jenin-brigade van de PIJ : "Haar strijders confronteerden de binnenvallende bezettingsmacht in het gebied van het doelwit en bestookten hen met zwaar vuur..." De PIJ gaf ook ten minste twee posters vrij waarin Al-Saadi werd geprezen en naar hem werd verwezen als " de martelaarsstrijder die naar de hemel opsteeg…terwijl hij geconfronteerd werd met de invasie van het vluchtelingenkamp Jenin.”


Hamas en Fatah rouwden ook om Al-Saadi, ‘de martelaarsheld’. De militaire vleugel van Fatah, de Al-Aqsa Martelarenbrigades , noemde Al-Saadi een van de “Jenin-martelaren die naar de hemel opstegen terwijl ze Palestina en Palestina verdedigden.”


De meeste rapporten van internationale en Palestijnse media identificeren Al-Saadi als 18 jaar oud op het moment van zijn overlijden, en niet als 17 jaar oud, zoals DCI-P en PCHR beweren.


Mohammed Nidal Salim (15)


Volgens HRW : “Mohammed werd in de rug geschoten door een kogel die in zijn rechterlong bleef steken. Hij rende ongeveer 200 meter en zakte toen in elkaar in een veld. Bewoners bereikten hem 30 minuten later, troffen hem bewusteloos aan en brachten hem in een privévoertuig naar een ziekenhuis in Azzun. Hij werd per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis in de Palestijnse stad Qalqilya en bij aankomst dood verklaard.”


Realiteit : Op 2 maart 2023 zochten IDF-troepen naar verdachten die vuurwerk hadden afgeschoten op Israëlische automobilisten . Volgens de IDF gooiden de Palestijnen tijdens de operatie molotovcocktails naar hen, en de troepen reageerden met scherp vuur, waarbij verschillende aanvallers werden geraakt.


De 15-jarige Mohammed Nidal Salim werd tijdens het incident neergeschoten door IDF-troepen.


Beschikbare bronnen in het Arabisch meldden dat Salim 15 jaar oud was. DCI-P beweert dat Salim 17 jaar oud was.


Tijdens zijn begrafenis werd Salim vergezeld door PA-officieren en gewapende leden van Fatah en Al-Aqsa Martelarenbrigades (AAMB) en werd er een geweer op zijn lichaam geplaatst, wat erop duidde dat Salim een ​​AAMB-lid was.


Na zijn dood werd een foto van Salim met een aanvalsgeweer gedeeld op sociale media.


Meerdere terreurgroepen , waaronder de Al-Aqsa Martelarenbrigades , Hamas , PIJ en PFLP rouwden om Salim en noemden hem een ​​‘martelaar’.


Tijdens zijn begrafenis werd Salim vergezeld door PA-officieren en gewapende Fatah-mannen , en er werd een geweer op zijn lichaam geplaatst .Hamas' lofredeposter van Salim, de ‘jongensmartelaar’.


PIJ's lofredeposter van Salim, de ‘jongensmartelaar van Palestina’.


De Martelarenbrigades van Fatah en Al-Aqsa rouwden om Salim, ‘de heldenmartelaar’.

202 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page