top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

In de toespraak van premier Netanyahu zaten een aantal verdraaiingen en onjuistheden


Screenshot tv


In zijn toespraak vroeg de premier om de zorgen van de andere partij "serieus te nemen" - maar de verwijzing bevatte nogal wat onjuiste "feiten" • Het Hooggerechtshof verhinderde de verwijdering van asielzoekers uit Israël niet, stel het gasplan jarenlang uit, en de rechters benoemen zichzelf niet • N12 News en 13tv.co.il News scheppen wat orde en geven de verschillen tussen de verklaringen van Netanyahu en de werkelijkheid weer.


'De rechtbank verhinderde de verwijdering van infiltranten uit Israël'


De feiten: het Hooggerechtshof verhinderde de verwijdering van asielzoekers uit Israël niet, sterker nog, het was Netanyahu die zijn steun aan het VN-plan introk, waaronder de opvang van een deel van de asielzoekers in andere landen. De rechters vernietigden wetten over het opsluiten van asielzoekers, maar niet over de daadwerkelijke uitzetting.


"Jarenlang heeft de rechtbank het gasplan, het verwijderen van het gas uit het water, uitgesteld, wat een zware economische prijs van tientallen miljarden Shekels met zich meebracht"


De feiten: Het Hooggerechtshof heeft de gasrichtlijn niet jarenlang uitgesteld. De rechtbank schrapte een deel van de schets en oordeelde dat de kwestie wettelijk geregeld moest worden. De rechters oordeelden dat hun besluit niet onmiddellijk van kracht zou worden, maar gaven de regering een jaar de tijd om de uitspraak uit te voeren.


"Rechters hebben in het bestaande systeem een ​​vetorecht over de benoeming van rechters, en in de praktijk benoemen ze zichzelf"


De feiten: de rechters benoemen zichzelf niet. Bij benoemingen in de Hoge Raad hebben zowel de rechters als de coalitie de facto een vetorecht.


"Helaas hebben de vertegenwoordigers van de oppositie tot nu toe geweigerd de discussie aan te gaan"


De feiten: de vertegenwoordigers van de oppositie stemden ermee in om onderhandelingen te beginnen als de wetgeving wordt stopgezet.


"In alle democratieën, inclusief de Verenigde Staten, zijn gekozen functionarissen degenen die rechters benoemen. Hierop is bijna geen uitzondering."


De feiten: in veel democratieën en ook in de Verenigde Staten benoemen politieke partijen rechters, maar heeft de coalitiemeerderheid niet de volledige zeggenschap, zeker niet over alle rechtbanken. In de Verenigde Staten wordt de benoeming tot lid van het Hooggerechtshof gedaan door de president, maar is de goedkeuring van de afzonderlijk gekozen senaat vereist. Er zijn andere democratieën waar een speciale meerderheid in het parlement vereist is. Zelfs in de weinige democratische landen waar de overheid alleen benoemt, gebeurt dit op aanbeveling van professionals waar altijd naar geluisterd wordt.


"Helaas waren mijn handen tot vandaag gebonden. We bereikten een absurde situatie dat als ik aan dit evenement zou deelnemen, zoals mijn positie vereist - ze dreigden mij als premier naar de forten te halen"


De feiten: Zelfs vandaag de dag is het Netanyahu niet toegestaan ​​zich in te laten met juridische revolutiekwesties, vanwege de belangenverstrengeling die voor hem was geregeld. De vestingwet die vanavond is aangenomen, heft het verbod niet op.179 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page