top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Inflatie over 2023 gedaald naar 3%; aantal werklozen opnieuw gedaald

Screenshot YouTube


De inflatie keerde in 2023 terug naar de bovengrens van de doelstelling van de Bank of Israel van 1%-3%, terwijl ongeveer 100.000 mensen keerden in december 2023 terug naar hun werk vanuit de IDF-reservedienst of onbetaald verlof.


De Israëlische consumentenprijsindex (CPI) daalde in december met 0,1%, in lijn met de verwachtingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de twaalf maanden tot eind december 2023 steeg de index met 3%, tegen 3,3% ten opzichte van de twaalf maanden tot eind november. De inflatie in 2023 is dus teruggekeerd naar de bovengrens van de doelstelling van de Bank of Israel van 1%-3%, aldus meldt Globes.


Er waren opmerkelijke prijsdalingen in december voor vers fruit, cultuur en entertainment, die beide met 2,2% daalden, de prijzen voor mode en schoenen daalden (1,8%) en de prijzen voor meubels en huishoudelijke apparatuur daalden (0,7%).


Opvallend waren de prijsstijgingen voor verse groenten, die met 3,2% stegen, en voor de huisvestingskosten, die met 0,3% stegen.


In 2023 stegen de prijzen van groenten en fruit met 13,6%, en waren er prijsstijgingen voor voedsel (4,2%), transport en communicatie (3,8%), huisvestingskosten (3,5%), gezondheidszorg (3,2%) en woningonderhoud (2,6%) , en onderwijs, amusement en cultuur (1,8%)


In 2023 daalden de kleding- en schoenenprijzen met 10,4% en waren er prijsdalingen voor meubels en huishoudelijke artikelen (4,3%).


Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ook cijfers vrijgegeven over de huizenprijzen, die geen deel uitmaken van de CPI. Een vergelijking van dealprijzen in september-oktober 2023 met deals in oktober-november 2023 laat zien dat de prijzen met 0,2% dalen.


De brede maatstaf voor de werkloosheid, inclusief degenen met onbetaald verlof, is in december gedaald tot 6,1%, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend. Het algemene werkloosheidspercentage bedroeg in november vorig jaar 8,5%.

In de enge maatstaf van de werkloosheid, waarbij alleen degenen zonder baan worden meegeteld, steeg het percentage licht, van 2,8% in november tot 3,1% in december.


Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal mensen met reservedienst in de IDF en het aantal met onbetaald verlof in december met zo'n 100.000 is gedaald tot 270.000. De daling deed zich vooral voor in het aantal mensen met onbetaald verlof. Hun aandeel in het aantal werklozen in de brede maatstaf van de werkloosheid daalde van 48% in november naar 31,5% in december. Het aandeel reservesoldaten daalde van 35,5% in november naar 30,7% in december.


In december was 55% van de mannen tijdelijk afwezig van het werk door de reservedienst. Bij vrouwen bedroeg dit aandeel 9%. Onbetaald verlof was voor 34% van de vrouwen en 30% van de mannen de reden voor tijdelijk verzuim.


Het algemene beeld uit het personeelsonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek over december is dat het aantal mensen met onbetaald verlof snel afneemt na een zware klap aan het begin van de oorlog, terwijl het aantal mensen zonder werk niet substantieel is gestegen. Een soortgelijk beeld komt naar voren uit cijfers over december die vorige week door de Arbeidsvoorziening zijn vrijgegeven. Hieruit bleek dat het aantal werkzoekenden met 10,2% daalde. De Arbeidsvoorziening verwacht dat deze trend zich zal voortzetten.97 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page