top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Innovation Authority heeft 5,5 miljoen goedgekeurd voor toegang tot Hebreeuwse en Arabische taal


Screenshot YouTube


De Israel Innovation Authority, samen met de Planning and Budgeting Committee (PBC), het directoraat van Defensie Onderzoek & Ontwikkeling, het Ministerie van Innovatie, Wetenschap en Technologie en het Ministerie van Financiën, bevorderen de uitvoering van het Nationale Kunstmatige Intelligentie Programma, door middel van een initiatief om het creëren van de nodige onderzoeks- en ontwikkelingsinfrastructuur en geavanceerde mogelijkheden in natuurlijke taalverwerking (NLP) in gesproken Hebreeuws en Arabisch.


Dror Bin, CEO van de Israel Innovation Authority: “Op vitale gebieden zoals geneeskunde, onderwijs en recht is er behoefte aan diensten en producten in de lokale gesproken taal. Ondanks de veelheid aan digitale databases die in Israël beschikbaar zijn, is dit een kleine markt voor particuliere bedrijven die inzichten in de vereiste talen kunnen extraheren - een essentiële mogelijkheid voor het bestaan ​​van een analyse-infrastructuur en het delen van kennis.


Als onderdeel van de Nationale Strategie gaat de Innovatieautoriteit verder met het voorbereiden van de infrastructuur door het opzetten en faciliteren van de toegang tot bestaande databases. Deze activiteit, evenals andere die in de pijplijn zitten, zullen waardevol zijn voor de industrie en de academische wereld, en hen ertoe aanzetten hun diensten en producten aan te passen aan Hebreeuws- en Arabischsprekend publiek.”


De vereiste oplossingen en producten voor NLP-infrastructuur in het Hebreeuws en Arabisch omvatten vertaaldiensten, spelling- en grammaticacontrole, voorspellende tekst binnen kennisextractiesystemen, automatische samenvattingssystemen, spamwebsite-/e-mailfilters en meer. Een fundamentele bouwsteen van al deze is het bestaan ​​van databases in gesproken


Hebreeuws en/of Arabisch dat de ontwikkeling van modellen en algoritmen mogelijk zal maken die zijn aangepast om de unieke uitdagingen op te lossen die deze talen definiëren.

Onderzoek en ontwikkeling op basis van kunstmatige intelligentie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van hoogwaardige databases. Toch is de fase van het verzamelen van de informatie en het bouwen van deze databases de meest kosten- en arbeidsintensieve van het hele kunstmatige-intelligentieproject.


Daartoe deed de Innovation Authority een oproep tot het indienen van voorstellen voor het opzetten van databases in gesproken Hebreeuws en/of Arabisch voor onderzoekers in de academische wereld en het bedrijfsleven.


Als onderdeel van de oproep tot het indienen van voorstellen bood de Innovatieautoriteit financiële steun aan bedrijven en onderzoeksinstellingen in de stadia van het bouwen van databases, op voorwaarde dat deze databases toegankelijk zouden worden gemaakt voor de bredere onderzoeks- en ontwikkelingsgemeenschap.


Bij het evalueren van de reacties op de aanbesteding heeft de Innovation Authority het toekomstige potentieel van de voorgestelde databases, hun unieke aanbod, reikwijdte, kwaliteit en het voorgestelde model voor delen met de onderzoeks- en ontwikkelingsgemeenschap onderzocht. Na dit proces werden acht nieuwe databases goedgekeurd. Deze databases zullen het komende jaar worden opgezet en voor het publiek beschikbaar worden gesteld.


Tot de gekozen projecten behoren databases die zijn voorgesteld door Sumit-ai, openbare ziekenhuizen, de Reichman Universiteit, de Technion, de Universiteit van Tel Aviv en de Hebreeuwse Universiteit.


De gekozen databases bestrijken een reeks sectoren: juridisch, medisch, algemeen, bouw, en maken verschillende taken mogelijk, zoals transcriptie, samenvatten, identificatie van elementen en sentimentanalyse. Er wordt aangenomen dat deze databases zullen dienen als de bouwstenen voor significant onderzoek en ontwikkeling in de academische wereld en de industrie.


De Innovation Authority is van plan om in de toekomst verdere projecten te starten om aanvullende databases op te zetten die onderzoek en productontwikkeling zullen vergemakkelijken die compatibel zijn met Hebreeuws en Arabisch.55 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page