top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

INSS: plan om gerechtelijke macht te herzien bedreigt banden met Amerika en internationale positie


INSS-directeur Tamir Hayman (R) presenteert het rapport over de veiligheid van Israël aan president Isaac Herzog in zijn residentie in Jeruzalem. Foto Koby Gideon / GPO


Verslechtering van de democratie als gevolg van de plannen van de regering van premier Benjamin Netanyahu, politieke polarisatie en de verzwakking van de veerkracht van de Israëlische samenleving vormen enkele van de grootste strategische bedreigingen op korte termijn voor Israël, zo blijkt uit een beoordeling door het Institute for National Security Studies (INSS).


In een rapport van 86 pagina's waarschuwde het Institute for National Security Studies van de Universiteit van Tel Aviv ook dat de toenemende polarisatie in het land een aanzienlijk nadelig effect zou kunnen hebben op de veiligheid van het land.


Het rapport merkte op dat Israël een kwalitatieve militaire voorsprong op zijn regionale rivalen blijft behouden, maar uitte zijn bezorgdheid dat dit voordeel zou kunnen worden ondermijnd door de politieke onrust.


De onrust kan niet alleen de banden van Israël met de regering Biden, die herhaaldelijk haar bezorgdheid heeft geuit, in gevaar brengen, maar kan ook de veiligheid van Israël schaden, zei INSS-directeur Tamir Hayman, een voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst.


Het rapport brengt de toenemende polarisatie en afnemende veerkracht in de Israëlische samenleving in verband met de recente politieke crisis en waarschuwt dat deze kwesties en het risico dat ze voor de internationale positie van Israël een grote bedreiging vormen.


Het rapport legt vervolgens uit dat de bedreiging van het systeem van checks and balances in de Israëlische democratie en pogingen om het Israëlische rechtssysteem te verzwakken de polarisatie binnen de samenleving verergeren, waardoor de sociale veerkracht wordt verzwakt - "een cruciaal onderdeel van Israëls vermogen om het hoofd te bieden aan externe bedreigingen".


De nieuwe harde regering van Israël, geleid door premier Benjamin Netanyahu, "presenteert een duidelijke rechtse agenda die door grote delen van het publiek wordt gezien als extreem en als een bedreiging voor Israëls ethos als een joodse en democratische staat", aldus het rapport.


Het rapport waarschuwde ook dat aantasting van de democratische rechten onrust zou kunnen veroorzaken onder de Arabische minderheid in het land.


"De potentiële schade aan het democratische regime zou kunnen leiden tot een verergering van de interne spanningen, zoals met de Arabische sector, op een manier die niet alleen naar binnen maar ook naar buiten zou kunnen projecteren op de betrekkingen met de Palestijnen en op de buitenlandse betrekkingen van Israël, waarschuwt het rapport", aldus de verklaring.


Het discours over rechts – en dat van minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir in het bijzonder – zou kunnen leiden tot buitensporig politieoptreden tegen Arabische burgers, wat kan leiden tot “verzwakking van de Israëlische democratie met betrekking tot de bescherming van individuele rechten en minderheden”.


Pogingen om het rechtssysteem te verzwakken en ondemocratische wetten goed te keuren, kunnen ook de internationale positie van Israël en de buitenlandse betrekkingen met westerse landen, met name de Verenigde Staten, schaden. Dit, zeggen onderzoekers, brengt de staatsveiligheid en de West-Israëlische regionale belangen op korte termijn in gevaar.


Het instituut beschouwt de ineenstorting van de Palestijnse Autoriteit als de meest urgente bedreiging voor Israël, maar niet de meest extreme. "Het voortbestaan ​​van de Palestijnse Autoriteit, ondanks de nadelen, is duidelijk in het belang van Israël", zegt Hayman, waarschuwend dat het uitblijven van een levensvatbare oplossing voor "het einde van het tijdperk van Mahmoud Abbas als PA-voorzitter tegen een achtergrond van groeiende onvrede en frustratie onder de [Palestijnse] jeugd', kan een golf van geweld veroorzaken.


De meest extreme bedreiging waarmee Israël wordt geconfronteerd, is volgens het rapport Iran. Vooral sinds de Russische invasie van Oekraïne heeft het Westen de laatste jaren minder aandacht voor het Midden-Oosten dan voor Rusland en China.


President Isaac Herzog zei bij het in ontvangst nemen van het rapport: “Het meest zorgwekkende front is het front waarnaar in het rapport wordt verwezen als 'het interne front'. De veiligheid van Israël is nauw verbonden met zijn nationale veerkracht."


“Een gebied dat met name zorgwekkend is, is het gebied dat u in het rapport de 'interne arena' noemt. De veiligheid van de staat Israël hangt nauw samen met zijn nationale weerbaarheid. We bevinden ons in een periode van crisis en bijzonder gevaarlijke interne conflicten, en we moeten in staat zijn om de diepste meningsverschillen onder ogen te zien en ermee om te gaan, zonder ons geloof in onszelf op te geven”, zei Herzog.
49 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page