top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Netanyahu kondigt de overdacht van burgerlijk bestuur op de Westelijke Jordaanoever aan Smotrich aan


Bezalel Smotrich. Screenshot YouTube


Premier Netanyahu premier Binyamin Netanyahu, minister van Defensie Yoav Galant en de en minister van Financiën Bezalel Smotrich ondertekenden om 12.00 uur donderdag het document van overeenstemming betreffende de overdracht van de bevoegdheden met betrekking tot het burgerlijk bestuur en de coördinatie van regeringsoperaties in de gebieden van Judea en Samaria in de handen van de voorzitter van religieus zionisme.


Hiermee krijgt voor het eerst in de geschiedenis van de staat Israël een minister die niet aan het hoofd staat van het ministerie van Defensie voet aan de grond en gedeeltelijke controle krijgt over het burgerlijk bestuur op de Westelijke Jordaanoever.


Smotrich krijgt niet de bevoegdheid om het hoofd van de administratie en de coördinator van regeringsoperaties in de gebieden te benoemen, zoals hij eiste, en met Netanyahu overeenkwam in het regeerakkoord, maar hij zal een burger benoemen als plaatsvervanger namens hem als hoofd van het burgerlijk bestuur.


Alle civiele stafofficieren zullen volledig onder de verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur vallen en Smotrich zal zeggenschap hebben over de aanstelling van de stafofficieren.


Planning en bouw op de Westelijke Jordaanoever, inclusief het bijeenroepen van vergaderingen van de Hogere Planningsraad van het Burgerlijk Bestuur, zullen ook onder het gezag van Smotrich vallen. Dit deel van de overeenkomst komt slechts enkele dagen nadat het kabinet heeft besloten dat minister Orit Struck voor nederzettingen en nationale missies namens haar leden zal benoemen in de planningscommissie voor vestiging in Judea en Samaria in de Hogere Planningsraad van het Civiele Bestuur, de Israel Land Authority , de National Planning and Building Council en de districtsplanningsraden in de noordelijke en zuidelijke districten.


De eenheid die verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving met betrekking tot illegale bouw zal ook onder controle van Smotrich komen te staan. De activiteit van de civiele administratie met betrekking tot de regulering van nederzettingen zal ook onder het gezag van Smotrich vallen.


De generaal-majoor aan het hoofd van het Centrale Commando zal de macht hebben om de supervisie- en handhavingseenheid over te nemen in "ongebruikelijke of veiligheidsgerelateerde gevallen", hoewel hij Smotrich op de hoogte zal moeten stellen. Bij een geschil heeft de minister-president het laatste woord.


Volgens een verklaring van het kantoor van Smotrich zal de deal hem zeggenschap geven over het grootste deel van het burgerlijk bestuur, zoals de goedkeuring van de bouw van nederzettingen en handhaving tegen illegale bouw op de Westelijke Jordaanoever, hoewel het leger de macht behoudt om wilde buitenposten te slopen in geval van veiligheid en onregelmatige gebeurtenissen.”


Wel werd overeengekomen dat de overeenkomst in elk stadium veranderlijk en omkeerbaar zou zijn, bijvoorbeeld in geval van internationale druk of veiligheidsescalatie.


Niettemin zei Smotrich: "We hebben nog een lange weg te gaan, het is pas een eerste stap, maar dit is een feestdag voor de inwoners van Judea en Samaria en de staat Israël".


158 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page