top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Netanyahu ontmoet Blinken die hem de zorgen van Amerika overbrengt over de geplande hervormingen


Foto Amos Ben-Gershom / GPO


Terwijl premier Netanyahu zich op Iran wilde concentreren legde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken een merkbare nadruk op de democratische waarden die de twee landen delen, een duidelijk teken dat het Witte Huis zich zorgen maakt over initiatieven van Israëls nieuwe rechts- vleugel regering.


Netanyahu begon de persconferentie door te zeggen: "Uw bezoek is een andere uitdrukking, een voortdurende uitdrukking, van de onbreekbare band tussen Israël en de Verenigde Staten. Het is een van de grote allianties van de moderne geschiedenis. We delen gemeenschappelijke interesses die met de dag groeien. We delen gemeenschappelijke waarden. Twee sterke democratieën die zullen blijven, dat verzeker ik u, twee sterke democratieën. Deze alliantie is iets waar president Biden zich voor inzet. Ik ken hem al 40 jaar. Hij is een echte vriend van Israël. Een echte kampioen van deze alliantie, net als jij bent.


Ik weet niet zeker of heel Israël uw eigen bijdrage kent om ons te helpen met raketverdediging in tijden van gevaar. Je hebt ons tijdens één crisis in recordtijd daadwerkelijk geholpen en daarna weer. En je hebt ons net ook geholpen om de pogingen om Israël te delegitimeren bij de Verenigde Naties terug te dringen en daar zijn we dankbaar voor en voor je voortdurende vriendschap.


Uw bezoek komt op een belangrijk moment. Het is een tijd waarin velen in de internationale gemeenschap, ik zou zeggen de meeste van de internationale gemeenschap, het ware gezicht van Iran hebben gezien. Ze hebben de barbaarsheid van dit regime tegen zijn eigen volk gezien. Ze hebben gezien hoe de agressie buiten zijn grenzen en buiten het Midden-Oosten exporteert. En ik denk dat er een algemene consensus bestaat dat dit regime geen kernwapens mag verwerven. We hebben heel goede discussies gehad over het smeden van een gemeenschappelijk beleid, over proberen samen te werken om het gevaar te dwarsbomen.


Ik kan nogmaals iets herhalen dat u mij vaak hebt horen zeggen, ons beleid en mijn beleid is om alles te doen wat binnen de macht van Israël ligt om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft en de middelen om ze te leveren en dat zal zo blijven. Maar natuurlijk is het feit dat wij en de Verenigde Staten samenwerken iets dat ook belangrijk is voor dit gemeenschappelijke doel.


Foto Amos Ben-Gershom / GPO


Naast het tegengaan van het gevaar zien wij ook een kans om kansen te grijpen. De mogelijkheden om de cirkel van vrede uit te breiden. We zijn van plan de vrede te verdiepen die we al hebben gemaakt in de Abraham-akkoorden. We hebben enkele van de initiatieven besproken die we overwegen samen te doen, maar misschien ook om dramatische doorbraken te bereiken waarvan ik denk dat ze zowel historisch als enorm belangrijk kunnen zijn in onze gezamenlijke inspanningen om welvaart, veiligheid en vrede te brengen in dit deel van de wereld en daarbuiten.


Dus met dit in gedachten moet ik u zeggen dat ik ook geloof dat het uitbreiden van de cirkel van vrede, werken aan het eindelijk sluiten van het dossier van het Arabisch-Israëlische conflict ons volgens mij ook zou helpen om tot een werkbare oplossing met onze Palestijnse buren te komen.


Om al deze redenen heet ik u nogmaals welkom in Jeruzalem.


Blinken zei: ""In de relatie tussen onze landen komen we keer op keer terug dat het geworteld is in zowel gedeelde belangen als gedeelde waarden", zei Blinken.


“Dat omvat onze steun voor fundamentele democratische beginselen en instellingen, waaronder respect voor de mensenrechten, de gelijke rechtsbedeling voor iedereen, de gelijke rechten van minderheidsgroepen, de rechtsstaat, vrije pers, een robuust maatschappelijk middenveld – en de levendigheid van Het maatschappelijk middenveld van Israël is de laatste tijd volop in beeld.”


“De inzet van mensen in onze beide landen om hun stem te laten horen, om hun rechten te verdedigen, is een van de unieke sterke punten van onze democratieën”, vervolgde Blinken. "Een andere is de erkenning dat het opbouwen van consensus voor nieuwe voorstellen de meest effectieve manier is om ervoor te zorgen dat ze worden omarmd en blijven bestaan."


Verwijzend naar de diepe onenigheid tussen de regering-Biden en de regering van Netanyahu, zei Blinken dat de VS en Israël door de jaren heen hun democratieën hebben versterkt door “onszelf te houden aan de wederzijdse normen die we hebben vastgesteld; en door openhartig en respectvol te spreken, zoals vrienden doen, wanneer we het eens zijn en wanneer niet.”
62 weergaven0 opmerkingen

Bình luận


bottom of page