top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Nieuwe kaart nationale prioriteitsgebieden verkleind sociaal economische kloof


Foto GPO


Het kabinet zal tijdens zijn wekelijkse bijeenkomst van vandaag (zondag 10 september 2023) het voorstel van premier Benjamin Netanyahu voor een nieuwe kaart van nationale prioriteitsgebieden goedkeuren.


De kaart zal richting geven aan het overheidswerk en dienen als een van de belangrijkste overheidsinstrumenten bij het verkleinen van de kloof en het bevorderen van de bevolkingsspreiding in Israël.

Op instructie van premier Netanyahu heeft het kabinet van de premier de afgelopen maanden diepgaand stafwerk geleid dat een nieuwe nationale prioriteitenkaart evalueerde, evenals het gebruik en de criteria ervan.


Uit het werk van de staf is gebleken dat de bestaande kaart niet breed genoeg wordt gebruikt door de ministeries om de sociaal-economische kloof te verkleinen, en niet de gemeenschappen in cluster 5 van de sociaal-economische index van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bestrijkt, ondanks dat ze onder het nationale gemiddelde volgens de meeste indexcriteria. De CBS-index toetst het sociaal-economisch niveau van de bevolking aan de hand van de volgende criteria: Demografische samenstelling, opleiding, sociale zekerheid, werkgelegenheid en levensstandaard. Om een ​​breder gebruik van de kaart, die niet louter geografisch van aard is, mogelijk te maken, is de nadruk gelegd op de sociaal-economische hiaten.

De kaart die vandaag zal worden goedgekeurd zal – voor de eerste keer – een speciaal antwoord mogelijk maken in een nieuwe categorie van voorwaartse gemeenschappen (0-4 kilometer van een grens), volgens de veiligheidsevaluatie van de IDF voor 2023, die is bijgewerkt voor het eerst sinds 2017.

De nationale prioriteitenkaart zal regeringsministers de mogelijkheid bieden om prioriteit te geven aan activiteiten voor gemeenschappen in de sociale of geografische periferie van Israël, om de sociaal-economische verschillen te verkleinen, nederzettingen dicht bij de nationale grenzen te versterken en de verspreiding van de bevolking naar de periferie aan te moedigen. De wijze van gebruik ervan zal gelijke reacties creëren tussen alle achtergestelde gemeenschappen met betrekking tot criteria die wijzen op het bestaan ​​van sociaal-economische hiaten, zoals gedefinieerd door de kaart.

28 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page