top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Opmerkingen premier Netanyahu bij start kabinetsvergadering: 'veel beloften'


Foto GPO


Hieronder volgen de opmerkingen van premier Benjamin Netanyahu aan het begin van de wekelijkse kabinetsvergadering, vandaag zondag 30 april 2023, het blijken veel beloften te zijn:

"We komen nu uit de herdenkingsdagen en Onafhankelijkheidsdag, die heilige dagen zijn voor ons allemaal. Dit is de gelegenheid om een woord van waardering te zeggen voor jou, Miri, voor de zeer emotionele ceremonie. We hebben gezien hoe op deze dagen en in deze ceremonies het volk van Israël zich verenigt rond de dingen die heilig zijn voor het volk, de nationale symbolen die we allemaal delen. We hebben één land en het is dierbaar en belangrijk voor alle burgers van Israël.

Er is onder ons ook een fundamenteel debat over de hervorming van de rechterlijke macht; We doen er echter alles aan om dit debat door middel van dialoog op te lossen. Met goede wil van beide kanten ben ik ervan overtuigd dat het mogelijk is om tot afspraken te komen – en daar sta ik volledig achter.

De regering blijft op alle terreinen vooruitgaan. Morgen openen we de Knesset-zomersessie. Nadat de regering de staatsbegroting heeft goedgekeurd, zal de Knesset deze goedkeuren. Dit is een tweejaarlijkse begroting en komt samen met de Regelingswet. Samen zullen de twee leiden tot economische stabiliteit en de economie naar nieuwe verwezenlijkingen leiden.

Juist in dagen van economische vertraging en wereldwijde inflatie kan – en moet – Israël een sprong voorwaarts maken. Dat deden we tijdens het coronavirus. We deden dat tijdens eerdere wereldwijde economische vertragingen. En dat zullen we deze keer ook doen. We zullen economische stabiliteit brengen. We zullen de concurrentie uitbreiden. We zullen internationale winkelketens binnenhalen om de prijzen te verlagen.

Uiteraard zullen wij te allen tijde de veiligheid handhaven. We zullen niet toestaan dat Iran een ring van terrorisme om ons heen aanspant om ons te wurgen. We ondernemen de klok rond actie in deze kwestie, te allen tijde, zelfs nu, en we zullen zowel offensieve als defensieve actie blijven ondernemen tegen de Iraanse agressie en die van zijn terroristische volmachten.

Bovendien zullen we de nationale garde oprichten. Dit is een revolutie. Samen met het aannemen van een begroting met miljarden sjekels om duizenden politieagenten toe te voegen, allemaal om de persoonlijke veiligheid voor elke Israëlische burger te herstellen, ook in de Arabische sector.

Natuurlijk vinden er grote en gevarieerde activiteiten plaats rond deze tafel door de ministers, elk op hun terrein, op gebieden die het leven van alle Israëli's beïnvloeden. Tijdens de komende regeringsvergaderingen zal ik de ministers vragen om de belangrijkste doelen van hun ministeries te presenteren en ons op de hoogte te houden van de voortgang bij het bereiken ervan. We openen de Knesset-zomersessie en we gaan heel hard werken voor de burgers van Israël."

132 weergaven1 opmerking
bottom of page