top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Overgrote meerderheid Israëli's vindt dat Hooggerechtshof wetten moet kunnen afwijzen


Screenshot IDI


Een meerderheid van de Israëli's steunt het vermogen van het Hooggerechtshof om Knesset wetten te schrappen die in strijd zijn met de democratie, volgens een speciale 20-jarig jubileumeditie van een jaarlijks onderzoek dat vandaag is vrijgegeven door het Israel Democracy Institute (IDI).


Temidden van het plan van de hardline rechtse regering om een ​​gerechtelijke revisie door te voeren, onthult de IDI dat gemiddeld 42% van het publiek het Hooggerechtshof vertrouwde in 2022, aanzienlijk lager dan het gemiddelde van 59,5% over twee decennia.


Dat is dus een ander verhaal als wat premier Netanyahu beweert, namelijk dat hij niets anders doet dan 'de wil van het volk uit te voeren'.


Volgens de peiling van het IDI neemt het vertrouwen van het publiek in het Hooggerechtshof voortdurend af. Segmentatie naar politieke overtuiging (oktober 2022) laat zien dat 80% van links, 62% van centrum en slechts 29% van rechts vertrouwen heeft in het Hooggerechtshof.


Intrekking van wetten door het Hooggerechtshof is gepeild in 5 metingen, gedurende meer dan een decennium, steunde een gemiddelde meerderheid van 55,6% onder de Israëli's het Hooggerechtshof met de bevoegdheid om wetten die door de Knesset zijn aangenomen in te trekken, als ze in strijd blijken te zijn met de beginselen van de democratie. Onder Arabieren is de steun hiervoor veel groter dan onder Joden (87% tegenover 51%). Segmentatie onder joden volgens politieke kampen toonde een meerderheid van aanhangers aan de linkerkant en het centrum (89% en 70%) vergeleken met een minderheid aan de rechterkant (37,5%).


In 2022 is een meerderheid (56% onder Joden en 71% onder Arabieren) het erover eens dat het Hooggerechtshof de macht moet hebben om wetten die door de Knesset zijn aangenomen ongedaan te maken als blijkt dat ze in strijd zijn met democratische principes.


Mee eens dat het Hooggerechtshof de macht moet hebben om wetten die door de Knesset zijn aangenomen ongedaan te maken, als blijkt dat ze in strijd zijn met democratische principes (Totale steekproef, %):

Screenshot IDI
78 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page