top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Premier Netanyahu: "we gaan een handhavingsbeleid bepalen inzake demonstraties"


Foto GPO


Hieronder volgen de opmerkingen van premier Benjamin Netanyahu [vertaald uit het Hebreeuws] aan het begin van de wekelijkse kabinetsvergadering, vandaag, zondag 9 juli 2023. Wat opvalt zijn, na de gebruikelijke clichés, de opmerkingen inzake het gaan hanteren van een handhavings beleid betreffende de demonstraties.

"Namens de hele regering en het volk van Israël wil ik mijn medeleven betuigen aan de familie van sergeant eerste klas David Yehuda Yitzhak uit Beit El, een soldaat van de Egoz-eenheid die in Jenin is gesneuveld, en stafsergeant Shilo Yosef. Amir uit Kibbutz Merav, een soldaat van de Givati ​​Reconnaissance Unit, die werd vermoord bij een terroristische aanslag in de buurt van Kedumim.

Vanuit het diepst van zijn hart omarmt het volk van Israël de families en groeten we allemaal de veiligheidstroepen die het terrorisme dag en nacht bestrijden.

Ik herhaal ons beleid: wie Israëli's vermoordt, wie terrorisme pleegt, zal op twee plaatsen eindigen: de gevangenis of het graf.

Dit is het beleid van de overheid en we geven er op drie manieren invulling aan:

Eerst vereffenen we zonder uitzondering met de aanvallers zelf.

Ten tweede treffen we degenen die terroristen uitzenden en terroristische infrastructuur.

Ten derde initiëren en gebruiken we het verrassingselement. We bepalen de timing van onze acties, zoals we deden bij Operatie Shield and Arrow tegen de Islamitische Jihad in Gaza, en zoals we deden bij de operatie tegen terroristen in Jenin. We veranderen de vergelijking en dus gaan we door.

Tegelijkertijd blijven we vechten tegen de kosten van levensonderhoud. Deze week zullen we de ministeriële commissie over de kosten van levensonderhoud opnieuw bijeenroepen om de wetgeving, het opheffen van regelgeving en de uniformiteit van normen tussen ons en Europa te bespoedigen – wat goed is in Europa zal goed zijn in Israël. Het is mijn bedoeling om tot het [Knesset] reces wekelijkse commissievergaderingen te houden. We zetten ons in om de kosten van levensonderhoud te bestrijden.

Vandaag keurt de regering onze deelname aan de internationale klimaatconferentie COP28 in de VAE goed. We zijn toegewijd aan de belangrijke internationale inspanning om vervuiling te verminderen en het milieu te beschermen.

Vandaag heeft de regering verzocht om een ​​update van de procureur-generaal en de handhavingsautoriteiten over het handhavingsbeleid tegen bedreigingen en aanvallen op gekozen functionarissen, oproepen tot burgeropstand en ongehoorzaamheid aan de wet, blokkades van wegen en illegale stakingen.

Ik zou twee dingen willen verduidelijken: Het recht om te demonstreren in het kader van de wet is heilig voor elke persoon en voor het publiek en we veroordelen krachtig elk geweld tegen demonstranten, van welke kant dan ook.

Dit recht is voorbehouden aan zowel de tegenstanders van de hervorming als de aanhangers ervan. Hoewel de regering niet heeft overwogen om dit recht in te perken, heeft zij verzocht om een ​​rapport over het handhavingsbeleid met betrekking tot wetsovertredingen die inbreuk maken op de basisrechten van miljoenen burgers en die bijna dagelijks plaatsvinden tijdens de demonstraties.

Deze schendingen komen tot uiting in het blokkeren van belangrijke verkeersaders, het ontregelen van de luchthaven, oproepen om geen belasting te betalen, intimidatie van publieke figuren en hun omgeving, oproepen tot opstand, het organiseren van dienstweigering om hele militaire eenheden te sluiten en het schenden van de recht op andere gebieden.

Het publiek moet antwoord krijgen op de vraag: wat is het handhavingsbeleid en is het uniform?

In een democratisch land kan er geen sprake zijn van één handhavingsbeleid ten aanzien van een bepaald publiek en een tweede handhavingsbeleid ten aanzien van een ander publiek.

Het is voor iedereen duidelijk: selectieve handhaving is een dodelijke wonde voor de democratie en de rechtsstaat; daarom hebben we de procureur-generaal gevraagd om de regering op de hoogte te houden van dit onderwerp."


118 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page