top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

President Herzog informeert ambassadeurs van over de hele wereld over de gijzelaars

Screenshot Video


President Herzog: “Israël is klaar voor een nieuwe humanitaire pauze en aanvullende humanitaire hulp om de vrijlating van gijzelaars mogelijk te maken. En de verantwoordelijkheid ligt volledig bij Sinwar en de leiding van Hamas.”

 

In plaats van de traditionele nieuwjaarsreceptie, en tegen de achtergrond van de aanhoudende oorlog tegen Hamas in Gaza, verwelkomde president Isaac Herzog vandaag, dinsdag, ambassadeurs in Israël en leden van het diplomatieke korps die meer dan 80 landen over de hele wereld vertegenwoordigen voor een briefing over de huidige situatie, met de nadruk op de lopende humanitaire hulp die door Israël aan Gaza wordt gefaciliteerd. Hij merkte op dat Israël bereid is een verdere humanitaire pauze in te lassen in ruil voor de vrijlating van gijzelaars. Hij benadrukte dat de verantwoordelijkheid volledig bij Sinwar en de leiders van Hamas ligt. De president merkte op dat Israël niet in oorlog was met het Palestijnse volk, maar vocht tegen zijn vijand, de terroristische organisatie Hamas. Hij drong er ook bij internationale organisaties op aan meer te doen om de levering van hulp aan Gaza te vergemakkelijken.

 Ook kolonel Elad Goren, hoofd van de Civiele Afdeling van de Coördinator van Regeringsactiviteiten in de Gebieden (COGAT), gaf een actuele briefing over de huidige situatie, die de voortdurende inspanningen om humanitaire hulp te bieden aan de bevolking van Gaza gedetailleerd uiteenzette.

 

In zijn toespraak zei president Herzog: “Ik wil de lidstaten en leiders bedanken voor het leiden van de doelstelling om de gijzelaars zo snel mogelijk vrij te laten. Elke poging van uw staten, uw leiders, uw media en uw diplomatieke inbreng kan helpen om druk uit te oefenen op verschillende landen die bij deze saga betrokken zijn, is van cruciaal belang. Eerst en vooral moeten we niet vergeten dat er binnen de groep gijzelaars tientallen humanitaire gevallen voorkomen – zoals baby’s, ouderen, zieken, gewonden en natuurlijk veel vrouwen.”

 

De president benadrukte: “Ik kan herhalen dat Israël klaar is voor een nieuwe humanitaire pauze en aanvullende humanitaire hulp om de vrijlating van gijzelaars mogelijk te maken. En de verantwoordelijkheid ligt volledig bij Sinwar en de leiding van Hamas.”

 

Hij vervolgde: “Het is heel belangrijk voor ons om te herhalen dat we niet tegen de bevolking van Gaza vechten. Ze zijn niet onze vijanden. Wij vechten tegen Hamas, zij zijn de vijand. En in dit opzicht ondernemen we alle mogelijke humanitaire stappen in overeenstemming met het internationaal humanitair recht.”

 

“We doen enorme inspanningen om de humanitaire hulp aan Gaza te vergroten. We hebben te maken met grote humanitaire inspanningen en er worden buitenlandse ziekenhuizen gebouwd. Ik wil het Emirati-initiatief prijzen, anderen volgen dit voorbeeld.”

 

“Maar het allerbelangrijkste, en dit is een essentieel punt om te vermelden. De hoeveelheid humanitaire hulp kan onmiddellijk worden verdrievoudigd. De afgelopen twee weken heeft Israël nieuwe scanapparatuur in Nitsana gebruikt, waardoor 350 vrachtwagens per dag binnen kunnen komen. De afgelopen twee weken hebben vooral de Verenigde Naties en andere partners gefaald in de toestroom van vrachtwagens naar Gaza – slechts zo'n 125 tot 100 vrachtwagens per dag. Je kunt het aantal vrachtwagens gemakkelijk verdrievoudigen als er alleen maar een inspanning van de Verenigde Naties en haar partners was. De wereld moet weten dat er tienduizenden tonnen per dag meer naar Gaza hadden kunnen gaan.”

455 weergaven1 opmerking

1 Comment


Marcel Bijmolen
Dec 19, 2023

Al de inspanningen van Israël 🇮🇱 om het goed te laten verlopen en dan de niet aflatende stroom van kritiek vanuit mijn geboorteland.Het is niet te doen en ik heb hierdoor last van plaatsvervangende schaamte😢Er schijnt zelfs een motie te zijn aangenomen in de tweede kamer waarmee Nederland Joden die in Judea en Samaria geweld hebben gebruikt tegen Palestijnen,de toegang in Nederland wordt ontzegt.Deze motie is met een tweederde meerderheid aangenomen 😡Nederland krijgt het niet voorelkaar om de regels rond vuurwerk te handhaven en het zwaaien met hamasvlaggen en discriminerende leuzen te laten stoppen.Maar het staat wel op de eerste rij om Israël 🇮🇱 van alles te beschuldigen.Ik denk dat Nederland zich ooit zal moeten verantwoorden voor deze houding bij…

Like
bottom of page