israelnieuws israelnieuws
top of page
  • Joop Soesan

President Isaac Herzog en zijn vrouw bezochten de Arabische stad Taibe


President Herzog tijdens zijn toespraak. Foto Koby Gideon (GPO)


Gisteren, zondag, hebben president Isaac Herzog en First Lady Michal Herzog een een bezoek gebracht aan de Arabische stad Taibe. De president en de First Lady begonnen hun tour met een bezoek aan de gemeente, waar ze werden begroet door burgemeester Shuaa Masarwa Mansour en leden van de gemeenteraad, met wie ze een korte ontmoeting hadden.


President Isaac Herzog, vergezeld door de burgemeester van Taibe, bezocht later de Makif Atid Al-Najah Sciences School en ontmoette tiendeklassers voor een open gesprek. De president sprak over de kwestie van geweld in de Arabische samenleving, en zei: “In mijn inaugurele rede noemde ik geweld in de Arabische samenleving als een onderwerp dat bovenaan onze nationale prioriteitenlijst moet komen te staan. Het is ondenkbaar dat we als samenleving zouden zwijgen over geweld, escalaties en het verlies van een gevoel van persoonlijke veiligheid dat sommige van onze burgers persoonlijk dagelijks ervaren. We moeten hier niet aan wennen; we mogen niet zwijgen.”


President Isaac Herzog voegde er verder aan toe: “We moeten werken aan intensivering van de handhaving; we moeten onze volledige steun en kracht geven aan het gerechtelijk apparaat om hard op te treden tegen criminelen, en misschien vooral: we moeten veel, veel middelen investeren in onderwijs. Onderwijs zakt altijd onderaan de lijst omdat de resultaten niet altijd direct zichtbaar zijn. Maar het is de belangrijkste en meest diepgaande kwestie.”


Ter afsluiting van zijn bezoek opende president Isaac Herzog een nieuwe sporthal gebouwd in Taibe en zei: “Vier maanden geleden werd ik beëdigd als president, als het hoofd van de staat Israël. Ik beloofde toen, in mijn inaugurele rede, dat ik, om te vinden wat ons verenigt, om de verdeeldheid in ons te helpen helen, zou beginnen aan een reis door de Israëlische samenleving. Mijn bezoek hier vandaag, in Taibe, is een belangrijk station op deze reis, die ik nog maar net ben begonnen.”


Het moment van openen nieuwe sporthal in Taibe. Foto Koby Gideon (GPO)

President Isaac Herzog voegde toe: “Ik ben blij dat de regering van Israël vorige week een belangrijke resolutie heeft aangenomen voor een vijfjarenplan voor de Arabische samenleving, om ongelijkheid te verminderen. Deze resolutie is erg belangrijk voor mij. Want de overheid zegt in feite dat ze zich inzet voor het terugdringen van ongelijkheid; het zet zich in voor het vaststellen van toewijzingen; het zet zich in voor een totale oorlog tegen misdaad en geweld in de Arabische samenleving, die het leven van onze burgers kost. Want dit is onze verantwoordelijkheid en dat zeg ik als staatshoofd.”


President Isaac Herzog besloot zijn toespraak met te zeggen: 'Het was geweldig om vandaag de verhalen te horen van de jonge mannen en vrouwen van Taibe, want zij zijn de toekomst van ons allemaal. En ze spraken eerlijk, van hart tot hart. Ik luisterde naar hen en nam volledig aan wat ze te zeggen hadden, en ik neem hun stem mee naar binnen, met mij, op mijn reis door dit hele land. En tegen u, geweldige jonge mannen en vrouwen, zeg ik u dat ik weet hoe zwaar de verantwoordelijkheid op ons, de volwassenen, rust. Om een ​​betere toekomst voor u te creëren in de staat Israël. Ik wil u zeggen dat ook u als burgers uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt, omdat de toekomst van ons allemaal afhangt van de volgende generatie, en u maakt deel uit van die generatie. Je bent een geweldige generatie en je zult dromen en een mooiere toekomst voor ons bereiken. Tot slot, bedankt voor je geweldige gastvrijheid. Bedankt voor de samenwerking en ik ben vol hoop op een gedeelde toekomst. Dus bedankt allemaal, shukran.”


De burgemeester van Taibe, Shuaa Masarwa Mansour zei: “Vandaag hebben we deze sporthal ingehuldigd in aanwezigheid van Zijne Excellentie de President en de First Lady. Zijn bezoek aan de stad Taibe, twee dagen na zijn bezoek aan Kafr Qasim, is een boodschap van deugdzaamheid. De president van ons allemaal blijft ons verrassen met zijn moraliteit, en bovenal is hij de president van ons allemaal, die gelooft in co-existentie en het verkleinen van ongelijkheid ten gunste van minderheden.”


First Lady Michal Herzog ontmoette vrouwen uit Taibe die geweld hebben meegemaakt of van wie familieleden zijn vermoord bij criminele incidenten. Een van de vrouwen, Hamasat Gabara, een moeder van twee dochters en een zoon, werd vijf jaar geleden weduwe, toen haar man naar zijn werk vertrok en nooit meer terugkwam. De moord blijft onopgelost.


Mevrouw Gabara beschreef de periode na de moord en zei: “Het leven is sindsdien erg moeilijk geweest. Ik voed drie kinderen alleen op. Sinds de moord ben ik met niemand meer buiten geweest; Ik heb niet gecommuniceerd met mijn omgeving, en ik wil niet gezien worden als een zwak persoon, want dat ben ik niet. Ik wil sterk zijn en mijn kinderen opvoeden en dit is geen eenvoudige verantwoordelijkheid, die ik niet eens kan beschrijven. Ik probeer op mijn twee benen te staan. Tot vandaag weten we niet veel over het incident; de zaak is al vijf jaar open en we worden niet eens ingeschakeld om te worden bijgewerkt. Ik lijd en soms ben ik bang dat dit zo zal blijven.”


De First Lady zei dat het haar pijn deed om de ervaringen van de vrouwen te horen en zei: “Ik ben hier gekomen om je hand vast te houden en je een knuffel te geven. Ik weet niet of mijn stem iets zal veranderen, maar ik beloof u dat ik mijn uiterste best zal doen om wat ik hier heb gehoord aan de autoriteiten over te brengen. Aan de minister, aan de onderminister, aan de commissaris van politie.”


De First Lady voegde toe: “Helaas kan ik op dit moment niets doen om uw verdriet te verzachten. Maar er moet iets gebeuren! Ik denk aan mezelf, ik heb drie kinderen, en te bedenken dat ik moet leven met onzekerheid of ze veilig thuis zullen komen - het is ondenkbaar. We wonen in hetzelfde land. We wonen een half uur bij elkaar vandaan. Het is ondenkbaar. Dank je wel voor het delen. Het enige wat ik kan doen is u beloven uw immense pijn die ik van u hoor te communiceren.”45 weergaven0 opmerkingen
bottom of page
israelnieuws