top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

UITLEG: De Knesset slaagde er niet in om twee vertegenwoordigers te kiezen. Wat gebeurt er nu?


Foto GPO


Er kwamen veel vragen over hoe het nu zit met de verkiezing van twee vertegenwoordigers uit de Knesset voor de benoemingscommissie voor rechters. Daarom onderstaand de volledige uitleg van het Israel Democratic Institute met alle antwoorden.


Volgens de statuten van de Knesset, als er niet voldoende stemmen zijn om twee kandidaten te kiezen om de Knesset te vertegenwoordigen bij de Judicial Selection Committee (JSC), zal er binnen een maand een nieuwe verkiezing voor de vacante zetel worden gehouden. Maar vóór die tijd, op 20 juni, zal de Israel Bar Association verkiezingen houden voor haar verschillende organen, en als haar twee nieuwe vertegenwoordigers in de JSC met de coalitie zullen stemmen, zal de coalitie effectief rechters kunnen benoemen voor de lagere rechtbanken.


Wat is de huidige samenstelling van de JSC?

De JSC heeft negen leden: twee ministers (een van hen de minister van Justitie), twee leden van de Knesset, drie rechters van het Hooggerechtshof en twee vertegenwoordigers van de Israel Bar Association. Deze evenwichtige regeling is bedoeld om het beginsel van rechterlijke onafhankelijkheid te behouden en ervoor te zorgen dat rechters worden geselecteerd op professionele en niet op politieke gronden.


Waarom was MK Karine Elharrar de enige vertegenwoordiger van de Knesset die voor de JSC werd gekozen?

Volgens de wet kiest de Knesset haar twee vertegenwoordigers (minstens één moet een vrouw zijn) bij geheime stemming. Ze dienen in de JSC voor de duur van de Knesset-termijn en totdat een nieuwe Knesset hun vervangers kiest. Volgens de statuten van de Knesset, als slechts twee personen hun kandidatuur indienen voor de twee slots, zoals deze keer het geval was, is de geheime stemming "voor" of "tegen". Wil een MK gekozen worden, dan moet hij of zij meer 'voor'- dan 'tegen'-stemmen krijgen. Alleen MK Karine Elharrar heeft deze hindernis genomen en dit is de eerste keer dat dit scenario zich voordoet.


Hoe zal de Knesset haar tweede vertegenwoordiger selecteren?

Volgens de statuten van de Knesset moet, als het er niet in slaagt om twee vertegenwoordigers te selecteren, binnen 30 dagen een tweede verkiezing worden gehouden om de vacante plaats of plaatsen te vullen. Dit betekent dat de tweede vertegenwoordiger op elk moment in de volgende maand kan worden gekozen.


Kan de JSC worden bijeengeroepen zonder zijn volledige lidmaatschap?

Wat de wet betreft, is het geen probleem om de JSC ook zonder al zijn leden bijeen te roepen. Vandaag zijn er twee vacatures: de tweede vertegenwoordiger van de Knesset en de door de regering aan te stellen minister. De GSC mag blijven functioneren zolang zij ten minste zeven leden telt. Volgens de wet is de minister van Justitie echter de voorzitter van de commissie en heeft hij de enige bevoegdheid om deze bijeen te roepen. Op dit moment heeft de minister van Justitie nog niet aangekondigd dat hij van plan is de commissie bijeen te roepen, ook al is er behoefte aan openingen in de arrondissementsrechtbanken en magistraatsrechtbanken om gepensioneerde rechters te vervangen. De huidige situatie en de verwachte vacatures zullen de rechtbanken tekort doen.


Wat heeft dit te maken met de Israel Bar Association?

Op 20 juni houdt de Israel Bar Association (IBA) verkiezingen voor haar voorzitter, nationale raad en andere functies. Omdat de Nationale Raad van de Orde van Advocaten de twee vertegenwoordigers van de Orde van Advocaten in de JSC kiest, zal de Knesset binnenkort weten of advocaten die de coalitie en haar doelstellingen steunen een meerderheid hebben bereikt. Mocht dit gebeuren, dan kan de IBA, wanneer de ambtstermijn van de twee huidige vertegenwoordigers van de Orde van Advocaten die momenteel zitting hebben in de JSC (in juli en november), de advocaten kiezen die zullen samenwerken met de minister van Justitie en de andere regerings- en coalitieleden van de JSC.


Wat zijn de implicaties van de IBA-verkiezingen voor het behoud van de onafhankelijkheid van de rechtbanken?

Als de Knesset een lid van de coalitie kiest als haar tweede vertegenwoordiger in de JSC en de twee IBA-vertegenwoordigers aanhangers zijn van de coalitie, zal de regering betrekkelijk gemakkelijk rechters kunnen selecteren voor alle rechtbanken behalve het Hooggerechtshof, aangezien slechts een gewone meerderheid van vijf is vereist voor rechters van lagere rechtbanken (in tegenstelling tot het Hooggerechtshof, waar een overgrote meerderheid van zeven van de negen leden vereist is om nieuwe rechters te benoemen). In dit geval zou de regering ook voorbij kunnen gaan aan de geaccepteerde traditie van anciënniteit die al vele decennia bestaat, volgens welke de GSC de rechter kiest die het langst in de rechtbank van het Hooggerechtshof heeft gezeten, om te dienen als president van het Hooggerechtshof, en in plaats daarvan een opperrechter kiezen op basis van partijdige en ideologische voorkeuren. Een aantal coalitieleden heeft tijdens vergaderingen van de Knesset-commissie voor Grondwet, Wet en Rechtvaardigheid hun voornemen uitgesproken om de traditie van anciënniteit te negeren. Het is algemeen aanvaard dat er slechts vijf stemmen nodig zijn om de opperrechter te kiezen.


Als ze erin slagen een opperrechter te selecteren op basis van een simpele coalitiemeerderheid, zou dat in feite beginnen met de uitvoering van een belangrijk onderdeel van de geplande gerechtelijke revisie, die erop gericht is rechters te installeren op basis van politieke specificaties in plaats van op basis van hun professionele status. Dit zou worden bereikt zonder nieuwe wetgeving in de Knesset aan te nemen.

110 weergaven0 opmerkingen
bottom of page