top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Verklaring premier Netanyahu bij begin kabinetsvergadering, o.a. dat spoorverbinding zijn idee was


Foto GPO


Hieronder volgen de opmerkingen van premier Benjamin Netanyahu [vertaald uit het Hebreeuws] aan het begin van de wekelijkse kabinetsvergadering, van vandaag (zondag 10 september 2023), o.a. dat het zijn idee was, samen met Israel Katz als minister van Transport, het idee van de spoorverbinding naar voren hebben gebracht.

“Allereerst zou ik het hele volk van Israël een goed en mooi jaar willen wensen, en ik hoop dat het waarlijk – voor zover mogelijk – een mooi en verenigd jaar zal zijn. We willen dit natuurlijk; dit is onze eigen verantwoordelijkheid. evident.

Ik open deze kabinetsvergadering met het sturen van condoleances namens mijzelf, de regering en alle burgers van Israël aan de Marokkaanse koning Mohammed VI en de burgers van Marokko, met betrekking tot de ramp die hun land is overkomen en die – tot nu toe – duizenden levens heeft geëist. De staat Israël zal Marokko alle mogelijke hulp verlenen, inclusief – indien gevraagd – een reddingsmissie die klaar staat om hen te helpen. De staat Israël staat in deze moeilijke tijd naast Marokko.

Vandaag willen we ook de voortzetting aankondigen van onze visie om Israël bij de wereld te voegen; we zijn hier al tien jaar mee bezig.

Wij (de regeringen onder mijn leiding) hebben de spoorlijn van Haifa naar Beit Shean aangelegd, dicht bij de bruggen over de Jordaan, met een duidelijk doel: niet alleen om de inwoners van Galilea en Beit Shean te dienen, maar ook om een ​​toekomstige verbinding te smeden tussen Haifa Bay en het Arabische schiereiland.

Israel Katz, als minister van Transport, en ik hebben samen dit idee naar voren gebracht, deze visie om de landen van het Arabische Schiereiland via Jordanië, via de Jizreëlvallei naar de Baai van Haifa te verenigen. Dit zal een transportverbinding via het Arabische schiereiland naar Europa mogelijk maken. Natuurlijk kreeg dit extra momentum in de Abraham-akkoorden, maar nu koppelen we het aan een nog grotere visie.

Deze visie, die door president Biden samen met de landen van Europa en de VAE, Saoedi-Arabië en anderen naar voren wordt gebracht, van een transportcorridor van spoorwegen, maritieme verbindingen, glasvezelkabels en elektriciteitsleidingen, inclusief aardgas en waterstof (de energiesector) van de toekomst) die van India, dat wil zeggen van Azië, via het Arabische Schiereiland, via de staat Israël, naar Europa zal gaan. Dit is een enorme verandering.

Ik dank president Biden voor dit belangrijke initiatief. Ik zou je willen zeggen: dit verandert onze mondiale en historische situatie.

Het land Israël is altijd een doorgangspunt geweest voor rijken die ons vertrapten in veroveringscampagnes in alle richtingen. Nu is de staat Israël een ander soort doorvoerland geworden. Het is een belangrijk knooppunt in de wereldeconomie geworden, een brug van vrede die ons verandert.

We hebben Israël al veranderd in een mondiaal knooppunt op het gebied van cyber, water en aardgas, en nu doen we dit op het gebied van transport, energie en mondiale communicatie. Ik denk dat dit een enorme zegen is.

Vandaag zullen we ook een revolutie in de nationale prioriteitenkaart aankondigen. We verstrekken enorme budgetten om Israëlische gemeenschappen in de periferie vooruit te helpen: belastingvoordelen, diverse subsidies, prioriteit op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid, en dan heb ik het over alle sectoren van de samenleving. We voegen nieuwe gemeenschappen toe aan het nationale prioriteitenplan. Dit zal een grote uitbarsting van energie zijn voor veel gemeenschappen in de Negev en Galilea, dicht bij het hek en in Judea en Samaria.

Ik wil graag alle ministers en ministeries bedanken die hieraan hebben deelgenomen en het hebben gesteund. Ik wil vooral u, Yossi Shelley, de directeur-generaal van het kabinet van de premier, bedanken voor het werk dat u hebt verricht om dit zeer belangrijke resultaat tot stand te brengen.

Vandaag kondigen we een speciaal plan aan om Zuid-Tel Aviv en aanvullende centra waar zich illegale infiltranten bevinden, te versterken. We trekken tientallen miljoenen uit om de infiltranten aan te moedigen te vertrekken, om ervaren burgers te versterken, om de beschadigde synagogen weer op te bouwen, om studenten en jongeren te helpen, en meer. Ik dank de Negev, Galilea en het Nationale Weerbaarheidsministerie, onder leiding van minister Yitzhak Wasserlauf, voor het formuleren van het plan.

Ten slotte doen we grote inspanningen om de situatie te kalmeren, in een poging om zoveel mogelijk een brede publieke consensus te bereiken over de justitiële hervorming. Daarom kan ik de opruiende oproepen van de leiders van de linkse demonstraties niet aanvaarden.

Een vooraanstaande activist in de linkse demonstraties noemde de ministers 'nazi's'. Een andere prominente activist zei op Twitter tegen een minister: 'Jullie zijn erger dan de nazi's.' Er waren nauwelijks een paar uur verstreken sinds deze schokkende uitspraken werden gedaan en tijdens de linkse demonstratie gisteravond in Modi'in riepen demonstranten op tot mijn dood en die van mijn vrouw: 'Moge je het komende jaar in je graf liggen. '

Tot nu toe heeft geen van de leiders van de oppositie het nodig geacht deze ernstige opmerkingen te veroordelen. Ik roep hen op dit te doen en samen met ons de situatie samen met de mensen te kalmeren. Ik verwacht van de wetshandhavingsautoriteiten dat zij krachtig optreden tegen opruiing en dat zij de rekeningen vereffenen met de aanstichters. Er is tot nu toe nauwelijks iets van betekenis ondernomen tegen deze wilde ophitsing. De vrijheid om te demonstreren is niet de vrijheid om op te hitsen.

Als we in de juiste geest samenwerken en dergelijk extremisme niet steunen, denk ik dat we echt een beter en zoeter jaar zullen hebben; dit is wat ik alle burgers van Israël wens."


95 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page