top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

Verklaring van minister van Defensie Yoav Gallant, ook hij had een aantal opmerkelijke uitspraken


Screenshot


Hieronder de volledig vertaalde verklaring van minister van Defensie Gallant, die hij dinsdagavond na de verklaring van premier Netanyahu, voor de Israëlische pers op alle tv-zenders gaf. Ook hij deed een aantal uitspraken waarvan je denkt of dat wel realistisch is.


“Twee maanden geleden, aan het begin van de oorlog, dacht Hamas dat de uitkomst anders zou zijn. [In tegenstelling tot wat ze hadden verwacht] wordt Hamas steeds meer getroffen en verliest hij steeds de controle. Dit wordt bereikt als resultaat van de vastberaden en beslissende operaties uitgevoerd door IDF-troepen in de lucht, te land, ter zee en via de inlichtingendiensten. De resultaten [van onze operaties] zijn zeer significant, indrukwekkend en nauwkeurig. Wij opereren krachtig. Elke dag keur ik de operationele plannen van de IDF goed. Elke dag ontmoet ik commandanten in het veld en zie ik de resultaten. Helaas betalen we in tijden van oorlog ook prijzen, prijzen die extreem hoog zijn.”

“Elke gevallen soldaat is dierbaar voor zijn/haar familie, voor hun vrienden, voor ons als natie en voor het defensie-establishment. Ik ken velen van hen persoonlijk – ik ken velen van hen als commandanten of als zonen van commandanten. Ik zie dit verlies, en het doet me pijn om tegen hen, tegen hun familieleden, tegen het Israëlische volk te zeggen – er is maar één manier om hun offer te rechtvaardigen – en dat is de overwinning. Onze overwinning moet totaal, nauwkeurig en in overeenstemming zijn met de doelen die we ons hebben gesteld: het elimineren van Hamas en het vernietigen van hun regerings- en militaire capaciteiten, en het terugsturen van de gijzelaars naar huis.”

“Gisteren heb ik de grens met Gaza bezocht en heb ik een ontmoeting gehad met de bevelvoerende generaal, de commandant van Divisie 36, en heb ik de gevechten besproken die plaatsvinden in het noordelijke deel van de Gazastrook. Ik zie het proces zich ontvouwen, de precisie, de ondernomen actie – en ik weet dat onze troepen geen enkele tunnel, geen enkele wapenproductielocatie, geen raketopslagfaciliteit of enige andere infrastructuur onaangeroerd laten. Ze opereren daar zodat het [voor Hamas] niet langer mogelijk zal zijn om in deze gebieden te opereren. Ze vernietigen [deze infrastructuur] met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben – ze doen dat met grote precisie en kracht, in samenwerking met de verschillende takken van de IDF, terwijl ze grote moed en vastberadenheid tonen.”

“Vijf dagen zijn verstreken sinds de grondmanoeuvre in de tweede fase begon, en ik wil je graag vertellen dat we met grote kracht van de noordelijke naar de zuidelijke gebieden van de Gazastrook zijn getrokken. In beide gebieden zijn wij actief. Hamas-terroristen begrijpen dat er niemand is die hen te hulp kan schieten – noch de Iraniërs, noch Hezbollah. Hun lot hangt slechts van één ding af: de strijdmacht die door de IDF wordt ingezet. Onze prestatie in het noorden zal worden gedupliceerd – we zullen de hele commandostructuur, hun infrastructuur, wapenopslagplaatsen en munitie treffen.”

“De laatste tijd wordt mij gevraagd of we de legitimiteit hebben om door te gaan met vechten, en daarop antwoord ik: we hebben niet de legitimiteit om te stoppen. Er zit maar één legitiem ding op: winnen van Hamas, hen aanvallen en elimineren – hun regerings- en militaire capaciteiten vernietigen en de gijzelaars naar huis brengen.”

“Ik heb deze week twee keer een ontmoeting gehad met gijzelaars die zijn vrijgelaten. Deze week heb ik ook twee keer een ontmoeting gehad met hun families. Ik heb ze vandaag en zondag ontmoet. Hun pijn en hun verhalen zijn moeilijk te horen. En ik vertel de families en de weinige gijzelaars die na hun vrijlating arriveerden: we zijn volledig toegewijd aan het terugbrengen van alle gijzelaars, zonder uitzondering. De IDF schept hiervoor de voorwaarden. En we ondernemen alle acties en investeren al onze inspanningen om deze naar huis te brengen.”

“We voeren de druk op om de gewenste resultaten te bereiken, en we nemen ook specifieke maatregelen, soms met gevaar voor IDF-troepen, om de inlichtingen te verkrijgen en de operationele omstandigheden te creëren om extra gijzelaars te bevrijden. Elke nacht en elke dag opereren IDF-troepen, samen met de ISA, om de gewenste resultaten te bereiken. We zullen alles in het werk stellen om alle gijzelaars thuis te brengen. Het is onze plicht als natie, het is onze plicht als defensie-establishment, en het is mijn plicht als minister van Defensie.”

“Tot slot wil ik verduidelijken: we voeren een rechtvaardige oorlog. We voeren een onvermijdelijke oorlog, en we moeten winnen als we in deze regio de levens willen blijven leiden die we willen. Dit is de reden waarom we alle maatregelen zullen nemen, we alle lagen van het publiek zullen benutten, we het Israëlische leger zullen mobiliseren en ervoor zullen zorgen dat wanneer deze oorlog eindigt, Hamas als organisatie zal ophouden te bestaan ​​in de Gazastrook. ”

526 weergaven0 opmerkingen
bottom of page