israelnieuws israelnieuws
top of page
  • Joop Soesan

Volledig IDF-persbericht met samenvatting van onderzoek dood bejaarde Palestijn


Omar al-Majed Assad. Foto Facebook


Hieronder het volledige IDF-persbericht, zoals wij dit ontvingen, met de samenvatting van het onderzoek van de IDF met betrekking tot de dood van de heer Omar al-Majed Assad in het dorp Jiljilya op 12 januari 2022. Het toont opnieuw aan dat de IDF niets probeert te verbergen en in alle openheid fouten naar buiten brengt en verantwoording hiervoor neemt.


Vandaag werd het onderzoek van de IDF-commandanten naar de activiteiten van IDF-soldaten in de nacht van 12 januari 2022 in het dorp Jiljiliya voorgelegd aan de chef van de generale staf, Luitenant-Generaal Aviv Kohavi.


Het onderzoek van de commandanten, uitgevoerd door het hoofd van het Centrale Commando, Majoor-Generaal Yehuda Fox, werd de afgelopen week uitgevoerd nadat de recherche van de Militaire Politie (MPCID) de betrokken militairen had ondervraagd om te voorkomen dat het strafrechtelijk onderzoek zou worden geschaad.


Het onderzoek van de commandanten wees uit dat de IDF operationele activiteiten uitvoerde in het dorp Jiljiliya om terroristische activiteiten te dwarsbomen en wapens in beslag te nemen. In het kader van deze activiteiten op het gebied van terrorismebestrijding hielden IDF-soldaten een voertuig aan voor inspectie. De heer Omar al-Majed Assad bestuurde dat voertuig en had geen enkele vorm van identificatie bij zich en weigerde mee te werken aan de veiligheidscontrole. De soldaten probeerden de inspectie voort te zetten, maar Assad bleef weigeren mee te werken. Als reactie werden zijn handen vastgebonden en werd hij korte tijd gekneveld. Assad werd samen met drie andere Palestijnen, die ook door de IDF waren vastgehouden, naar een binnenplaats van een nabijgelegen leeg gebouw gebracht. Na een half uur werden de arrestanten, waaronder Assad, vrijgelaten en van alle beperkingen bevrijd. Het onderzoek wees uit dat na zijn vrijlating, de soldaten geen tekenen van angst of andere verdachte tekenen met betrekking tot de gezondheid van Assad identificeerden. De soldaten stelden vast dat Assad sliep en probeerden hem niet wakker te maken. Enkele uren later werd een bericht ontvangen van de dood van Assad ontvangen. Volgens de gedeeltelijke bevindingen van de autopsie, uitgevoerd door de Palestijnen, was de doodsoorzaak een hartaanval.


Het onderzoek concludeerde dat het incident een ernstige en ongelukkige gebeurtenis was, als gevolg van een moreel falen en slechte besluitvorming van de kant van de soldaten. Een van de kernwaarden van de IDF - het beschermen van mensenlevens - werd geschonden. Verder werd vastgesteld dat er tijdens het incident geen gebruik is gemaakt van geweld, behalve toen Assad werd aangehouden nadat hij weigerde mee te werken. De soldaten kwamen hun verplichtingen niet na door Assad op de grond te laten liggen zonder de vereiste behandeling en zonder het incident aan hun commandanten te rapporteren. Ook waren er hiaten in de voorbereiding en uitvoering van de missie.


De chef van de generale staf accepteerde de conclusies van het onderzoek en stelde vast dat het incident een duidelijk gebrek aan moreel oordeel aantoonde: “Door de heer Assad met rust te laten en zijn toestand niet te controleren, was een onzorgvuldige daad die in strijd is met de waarden van de IDF, waar de eis om de heiligheid van elk menselijk leven te beschermen centraal staat.”


De Chef van de Generale Staf gaf opdracht de conclusies van het onderzoek van de commandanten door alle eenheden te bestuderen om herhaling van soortgelijke gebeurtenissen te voorkomen.


Als resultaat van het onderzoek zal de commandant van het 'Netzah Yehuda'-bataljon worden berispt door het hoofd van het Centrale Commando. Daarnaast worden de betreffende pelotonscommandant en compagniescommandant beiden uit hun functie ontheven en zullen zij gedurende twee jaar geen bevelvoerende rol vervullen. Als onderdeel van het lopende onderzoek van MPCID zijn een aantal officieren, soldaten en andere getuigen ondervraagd. De onderzoekers proberen aanvullend relevant bewijsmateriaal te verzamelen en getuigenissen van Palestijnse getuigen bevestigd te krijgen. Na afronding van het MPCID-onderzoek zullen de bevindingen worden voorgelegd aan het Military Advocate Corps voor juridische beoordeling en vaststellingen om een rechtszaak tegen de bewuste soldaten te starten.


De IDF betreurt ten zeerste de dood van de heer Omar al-Majed Assad.
90 weergaven0 opmerkingen
bottom of page
israelnieuws