israelnieuws israelnieuws
 
  • Joop Soesan

Voor 80% van de freelancers is het vinden van online opdrachten een uitdaging


Ter illustratie. Screenshot Fiverr


Bijna de helft van de Nederlandse freelancers in de zakelijke dienstverlening slaagt er niet in online genoeg opdrachten te winnen. 80 procent geeft aan hier beter in te moeten worden. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 525 freelancers werkzaam in deze sector door de uit Israël afkomstige freelance marktplaats Fiverr.


54 procent van de Nederlandse freelancers werft inmiddels een deel van hun opdrachtgevers via online platforms. Dat vergaat ruim twintig procent gemakkelijk, een grotere groep van 36 procent is nog niet tevreden over de inspanningen die ze moeten leveren om tot nieuwe opdrachten te komen. De bereidheid onder freelancers om hier beter in te worden is groot, zegt Peggy de Lange, vice-president Internationale Expansie bij Fiverr. “Acht op de tien freelancers weet dat we aan de vooravond staan van een grootscheepse verschuiving van off- naar online en zegt beter te willen worden in online werven. Nu meer en meer bedrijven opdrachten online uitzetten, die tot en met betaling online afgehandeld worden, moet die groep aan de bak om bij te blijven.”


Werven via online én offline


Meer dan de helft van de freelancers (54 procent) zegt inmiddels nieuwe opdrachten nodig te hebben om niet te ver terug te vallen. De uitbraak van het coronavirus en de lockdown heeft veel freelancers in een financieel lastige situatie gebracht, die bovendien lang kan aanhouden. Om het hoofd boven water te houden zijn zij grotendeels afhankelijk van hun directe omgeving; bijna zeventig procent van de freelancers leunt op hun bestaande netwerk voor het werven van nieuwe opdrachten. De Lange onderschat het belang van een eigen netwerk niet, maar wijst op de veranderde wereld: “Netwerkborrels en evenementen waar vaak een samenwerking ontstaat, liggen stil en voorlopig trekt dat niet aan. Freelancers moeten om die reden nieuwe kanalen gaan benutten om genoeg werk te hebben.”


Volgens De Lange is er nóg een belangrijk voordeel te noemen. “Online is het echt een stuk makkelijker opdrachtgevers over de grens te vinden. Nu geven veel freelancers aan daar moeite mee te hebben.” Ruim de helft (54 procent) van de ondervraagde freelancers gaat graag voor buitenlandse opdrachtgevers aan de slag, maar weet ze niet te vinden. Eén op de vijf zzp’ers heeft juist geen enkele moeite met het aantrekken van buitenlandse cliënten en doet dat doorgaans online.


Marketing freelancers niet efficiënt


Er is nog een derde reden waarom freelancers hun heil nu online zoeken: voor 78 procent van de freelancers leidt hun eigen (offline) marketinginspanning niet of nauwelijks tot een opdracht, terwijl zij er veel tijd in investeren. 51 procent geeft aan het werven van opdrachtgevers als tijdrovend te ervaren. Ruim zestig procent van de freelancers verwacht baat te hebben bij online marktplaatsen. Daarvan is de marge geen issue. De Lange: “De kosten die ons platform rekent, beschouwen freelancers als kosten die ze maken zonder zelf tijd en energie kwijt te zijn aan werving.”


Over Fiverr


Fiverr is een internationale e-commerce marktplaats waar ondernemingen van alle soorten en maten in contact kunnen komen met freelancers die digitale services aanbieden. Volgens Fiverr moet het afnemen van een dienst online net zo eenvoudig zijn als het doen van een aankoop bij een webwinkel. Fiverr is sinds vorig jaar genoteerd aan de New York Stock Exchange en lanceerde eind juni een Nederlandse site: nl.fiverr.com, onder meer omdat het aantal actieve Nederlandse opdrachtgevers op Fiverr met 15% groeide tussen februari en maart dit jaar.

44 weergaven0 opmerkingen
 
israelnieuws