top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

VS vreest uitbreken van derde intifada


Minister van Buitenlandse Zaken Blinken met president Abbas. Foto US-ministerie van Buitenlandse Zaken via GPO


De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken keerde teleurgesteld terug naar Washington van zijn ontmoeting met PA-voorzitter Mahmoud Abbas, die bedoeld was om rust te brengen in de Palestijnse gebieden en de veiligheidscoördinatie met Israël te herstellen.


Hoge functionarissen in de PA zeiden dat de ontmoeting tussen Blinken en de PA-voorzitter zonder resultaat eindigde, maar dat Mahmoud Abbas het ermee eens was dat twee hoge Amerikaanse diplomaten, Barbara Leaf, de assistent-staatssecretaris voor Nabije Oostenzaken, en Hady Amr, de speciale vertegenwoordiger voor Palestijnse Zaken, in Israël zou blijven om de gesprekken met hoge PA-functionarissen en veiligheidsfunctionarissen in Israël voort te zetten over manieren om de veiligheidssituatie te kalmeren. Israël was het er ook mee eens.


Volgens Palestijnse bronnen presenteerde minister Blinken geen enkel politiek perspectief in zijn ontmoeting met de PA-voorzitter. In plaats daarvan bood hij de Palestijnen $ 50 miljoen aan financiële hulp aan om over te dragen aan UNRWA en de upgrade van het Palestijnse mobiele netwerk naar 4G.


Blinken negeerde volledig de problemen van het openen van het Amerikaanse consulaat in Oost-Jeruzalem en het openen van PLO-kantoren in Washington.


Samenwerking VS-Egypte-Jordanië

Amerikaanse bronnen zeiden dat de regering Biden vreest voor het uitbreken van een derde intifada en daarom politiek kapitaal investeert om de veiligheidssituatie te kalmeren.

Egypte en Jordanië sloten zich aan bij de Amerikaanse inspanning en stuurden het hoofd van de Egyptische inlichtingendienst, Abbas Kamel, en het hoofd van de Jordaanse inlichtingendienst, Ahmed Housni, naar Ramallah. De twee ontmoetten de PA-voorzitter maar kwamen niet tot een doorbraak.


Minister Blinken overhandigde Abbas een veiligheidsplan geschreven door US Lt.-Gen. Michael Fenzel, de coördinator tussen de Amerikaanse regering en de veiligheidstroepen van de PA, om de controle van de PA over de steden Nablus en Jenin te herstellen. Het plan was aanvaardbaar voor Israël en omvat de oprichting van een speciale PA-veiligheidsmacht die door de Amerikanen in Jordanië zal worden opgeleid en in Nablus en Jenin zal worden ingezet om de gewapende terroristische groeperingen te bestrijden.


PA-voorzitter Mahmoud Abbas uitte bedenkingen bij het Amerikaanse plan en weigerde het goed te keuren.


In gesprekken met het Amerikaanse team hebben hoge PLO-functionarissen onder leiding van Hussein al-Sheikh, secretaris-generaal van het uitvoerend comité van de PLO, een reeks voorwaarden gesteld voor het hernieuwen van de veiligheidscoördinatie met Israël.

  1. Stopzetting van de eenzijdige maatregelen van Israël.

  2. De annulering van de sancties die Israël aan de PA heeft opgelegd.

  3. Het stoppen van de binnenkomst van IDF-troepen in gebied A op de Westelijke Jordaanoever.

  4. Beëindiging van plannen om nederzettingen uit te breiden.

  5. Stoppen met de sloop van illegale woningen in Oost-Jeruzalem.

  6. Handhaving van de status quo op de Tempelberg.

Het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Ramallah is als het geven van een placebo aan een terminaal zieke patiënt en een poging om meer zuurstof in het beademingsapparaat te injecteren dat de PA nog maar net in leven houdt.

Het is zeer twijfelachtig of de regering Biden in staat zal zijn een grote uitbarsting van geweld in Oost-Jeruzalem en Judea en Samaria in de aanloop naar de maand Ramadan te voorkomen.


De Palestijnse eisen van Israël zijn niet acceptabel voor de regering-Netanyahu, maar toch zet Israël het diplomatieke spel voort. De PA-voorzitter is niet klaar om te vechten tegen de gewapende terroristische groeperingen in de gebieden, die hij ongehinderd heeft laten groeien, wat duidelijk in strijd is met de Oslo-akkoorden.


Hoge PA-functionarissen zeggen dat de regering Biden rust wil op de Westelijke Jordaanoever zonder bereid te zijn de politieke prijs te betalen die de PA eist. Bidens gepraat over een tweestatenoplossing is slechts lippendienst om tijd te winnen.

De gewapende terroristische groeperingen in het noorden van Samaria zijn blij met het mislukken van het bezoek van Blinken aan de regio en hebben aangekondigd dat ze hun operaties tegen Israël zullen voortzetten.

De bezorgdheid over escalatie is groter dan ooit.

114 weergaven1 opmerking

1 Comment


GERT reininga
Feb 07, 2023

Stekte

Like
bottom of page