top of page
  • Foto van schrijverJoop Soesan

WAARSCHUWING: afschuwelijke details in het eerste rapport van de Association of Rape Crisis Centers over seksueel geweld op 7 oktober en daarna

Screenshot YouTube


Seksueel geweld werd op 7 oktober en daarna op systematische en doelbewuste wijze gepleegd door door Hamas geleide terroristen en wordt nog steeds gepleegd tegen de gijzelaars die in Gaza worden vastgehouden, volgens een rapport van de Association of Rape Crisis Centers (ARCC) in Israel.


Het rapport, gepresenteerd door de Association of Rape Crisis Centers in Israel, analyseert vertrouwelijke en openbare getuigenissen, ooggetuigenverslagen en interviews met slachtoffers, eerstehulpverleners en getuigen. Het werd naar ‘beslissers’ in de Verenigde Naties gestuurd om ‘geen ruimte te laten voor ontkenning of minachting.


“Veel verkrachtingsincidenten vonden collectief plaats, met medewerking van verschillende daders. In sommige gevallen werd verkrachting uitgevoerd voor een publiek, zoals partners, familie of vrienden, om de pijn en vernedering voor alle aanwezigen te vergroten”, zo staat in het eerste officiële rapport van de Association of Rape Crisis Centers in Israel.


“Sommige Hamas-leden achtervolgden slachtoffers die aan het bloedbad waren ontsnapt, terwijl ze hen gillend aan hun haar sleepten. Het merendeel van de slachtoffers werd vervolgens tijdens of na de verkrachting vermoord, hun geslachtsdelen onherkenbaar verminkt of doorboord met wapens.”


Volgens het rapport zijn er gevallen van seksueel geweld gepleegd in vier arena's: de aanval op het Nova-festival, op de gemeenschappen dicht bij de grens met Gaza, op militaire bases, en is nog steeds aan de gang tegen de gijzelaars die in Gaza worden vastgehouden.


Volgens Channel 12 zegt het rapport dat verkrachtingen vaak plaatsvonden in het bijzijn van de echtgenoten, familieleden of vrienden van de slachtoffers. Terroristen joegen bovendien mannen en vrouwen op die probeerden te ontsnappen van het Nova-festival.


Volgens Dr. Carmit Klar-Chalamish en Noga Berger, de auteurs van het rapport, “reageerde een aanzienlijk deel van degenen die wij als partners beschouwden in stilte en ontkenning van deze verschrikkingen. Wij roepen u op om uw stem te verheffen en de kreten van deze slachtoffers niet te laten verdwijnen.”


Het rapport, dat woensdagochtend werd gepubliceerd, analyseert tientallen geheime en openbare informatie, waaronder getuigenissen van ooggetuigen en oorgetuigen, interviews met reddings- en medische teams, informatie die is goedgekeurd voor publicatie in gedrukte en elektronische media, en vragen die door de vereniging zijn ontvangen.


“Na het verzamelen van de informatie werd een catalogiserings- en analyseproces uitgevoerd om de gebieden en patronen van seksuele misdrijven in kaart te brengen”, aldus het rapport.


“Het rapport biedt geen kwantitatieve informatie vanwege de aard van de gebeurtenissen, waarvan de meeste resulteerden in de dood van de slachtoffers, waardoor de volledige omvang ervan onbekend en mogelijk onkenbaar is geworden.”


Uit de bevindingen van het rapport blijkt dat de Hamas-aanval gewelddadige verkrachtingen omvatte, uitgevoerd onder dreiging van wapens, waarbij enkele incidenten specifiek gericht waren tegen gewonde vrouwen.


“Verschillende getuigenissen, interviews en aanvullende bronnen wijzen op het gebruik van sadistische praktijken door Hamas-terroristen, gericht op het intensiveren van vooral de vernedering en de angst voor seksueel misbruik”, aldus het rapport.


“De lichamen van veel slachtoffers werden verminkt en vastgebonden aangetroffen, waarbij de geslachtsorganen op brute wijze waren aangevallen, en in sommige gevallen waren er wapens in gestoken. Sommige lichamen werden opzettelijk met boobytraps ontdekt. Het is essentieel op te merken dat het rapport alleen informatie bevat uit geïdentificeerde bronnen die zijn toegestaan ​​voor publicatie, terwijl de analyse aanvullende vertrouwelijke informatie bevat die niet openbaar kan worden gemaakt.”


Uit analyse van de informatie blijkt dat seksuele en gendergerelateerde schendingen systematisch plaatsvonden op alle soorten locaties waar het bloedbad van 7 oktober plaatsvond, evenals in gevangenschap.


Tijdens de Nova-rave leveren video's en getuigenissen van feestgangers duidelijk bewijs van meerdere ernstige seksuele aanvallen op het muziekfestival.


“Er zijn ooggetuigen- en oorgetuigenverklaringen van groepsverkrachting. Deze getuigenissen komen overeen met beschrijvingen van eerstehulpverleners en lijkenafhandelingspersoneel.”


Het rapport presenteert verschillende getuigenissen van overlevenden van het bloedbad die getuige waren van incidenten van groepsverkrachting, waarbij vrouwen werden doorgegeven aan terroristen die hen sloegen, verwondden, verkrachten en uiteindelijk vermoordden.


Uit getuigenissen van eerstehulpverleners en lijken afhandelingspersoneel in zuidelijke kibboetsen en gemeenschappen blijkt dat veel huizen tekenen vertoonden van verkrachtingen die vlak voor de moord waren gepleegd, waarbij een aanzienlijk aantal van deze incidenten plaatsvond in de aanwezigheid of nabijheid van familieleden.


“In veel gevallen gaat het om gruwelijke aanvallen op vrouwen en meisjes, waaronder een geval van het verbergen van een mes in een geslachtsorgaan”, aldus het rapport. “Aanvullende informatie is door de ARCCI ontvangen, maar kan vanwege privacyoverwegingen niet openbaar worden gemaakt.”


Het rapport bevat verschillende getuigenissen, waaronder die van een lid van de waarschuwingsploeg van kibboets Re'im, die de lichamen van drie jonge vrouwen van de nova-rave vond in een van de huizen van de kibboets. De lichamen werden naakt aangetroffen, met duidelijke tekenen van ernstig seksueel geweld, aldus YNET.


Volgens het rapport vonden deze schendingen ook plaats op IDF-bases. De lichamen van vrouwelijke soldaten die voor forensische identificatie in kamp Shura aankwamen, vertoonden onmiskenbare tekenen van seksueel geweld.


“Informatie over seksueel geweld in gevangenschap is gepubliceerd naar aanleiding van de getuigenissen van degenen die uit gevangenschap zijn teruggekeerd. Deze getuigenissen omvatten verschillende gevallen, waaronder die van gevangenen die nog in leven zijn.”


Het rapport geeft aan dat seksuele misdrijven systematisch en opzettelijk zijn gepleegd tijdens en na de terreuraanslag van 7 oktober, gekenmerkt door meerdere aanvallers, aanvallen in het bijzijn van familieleden, executies en vergezeld van unieke sadistische praktijken.


“De brutale praktijken die op 7 oktober werden toegepast, zoals genitale verminking van meisjes, vrouwen en mannen, schieten en het inbrengen van wapens, waren bedoeld om sadistische terreur te vernietigen en toe te passen”, aldus de auteurs van het rapport.

Volgens de auteurs waren de wijze waarop de aanslagen werden uitgevoerd en de acties die daarmee gepaard gingen bedoeld om de impact op de slachtoffers en hun gemeenschappen, die de aanslagen niet konden voorkomen, te maximaliseren.


“Terwijl de littekens in ons hart weigeren te genezen, en de zielen van onze zusters en broeders vanuit de diepten van de aarde naar ons schreeuwen, reageerde een aanzienlijk deel van degenen die we als partners beschouwden in stilte en ontkenning van deze verschrikkingen. Wij roepen u op om uw stem te verheffen en de kreten van deze slachtoffers niet te laten verdwijnen”, zeggen de auteurs van het rapport.


“Het rapport, dat zal worden voorgelegd aan de besluitvormers van de VN, laat geen enkele mogelijkheid open dat het wordt ontkend of genegeerd. De terroristische organisatie Hamas heeft ervoor gekozen de staat Israël schade toe te brengen met twee duidelijke strategieën: burgers gijzelen en sadistische seksmisdaden”, zegt Orit Sulitzeanu, hoofd van de Association of Rape Crisis Centers in Israël.


“Het is niet langer mogelijk om te zwijgen. Wij verwachten van de internationale organisaties dat zij een duidelijk standpunt innemen, het is onmogelijk om aan de zijlijn te blijven staan. Het blijven aan de andere kant zal herinnerd worden als een historische smet op al diegenen die ervoor kozen te zwijgen en de seksuele misdaden gepleegd door Hamas te ontkennen”, zegt ze.


“De stilte zal herinnerd worden als een historische smet op degenen die ervoor kozen te zwijgen en de seksuele misdaden gepleegd door Hamas te ontkennen,” zegt Orit Sulitzeanu, CEO van ARCCI.


Er was duidelijk sprake van een doelbewuste en systematische strategie van uiterst wreed seksueel misbruik, waarmee een eerste bewijsbasis werd gelegd voor de wijdverbreide mishandeling. het plegen van seksuele misdrijven door Hamas terroristen en hun aanhangers.1.629 weergaven0 opmerkingen

Commenti


bottom of page